Ga direct naar de content

Nieuws

Voor decanen

Bekijk hieronder alle nieuwsberichten voor decanen.

 • Wijzigingen in de economische opleidingen

  Nieuws

  In de hbo-sector hoger economisch onderwijs vindt per september 2018 een conversie plaats. De reden van deze conversie is een herordening van de opleidingen in het economisch domein. Landelijk zal het aantal bacheloropleidingen van 50 naar 30 gaan.

 • Selectieopleidingen per 2018-2019

  Nieuws

  Decentrale selectie noemen we voortaan selectie. Ieder jaar worden de opleidingen opnieuw bekeken en de opleidingen die in 2018-2019 een selectie hebben zijn vastgesteld.

 • Rotterdamse aanpak mbo-hbo

  Nieuws

  Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld worden in het economisch domein en voor de Pabo speciale mbo-hbo doorstroomprogramma’s ontwikkeld. De programma’s worden in samenwerking door medewerkers van Albeda College, Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Thomas More Hogeschool (pabo) en STC Group (economisch domein) ontworpen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van deze programma’s.

 • Studiebeurs Rotterdam & Studiebeurs+ in najaar 2017

  Nieuws

  Het Rotterdamse hoger beroepsonderwijs organiseert op 11 en 12 oktober Studiebeurs Rotterdam en op 21 november Studiebeurs+.

 • Proefstuderen en open dagen 2017-2018

  Nieuws

  Zoals ieder jaar organiseert Hogeschool Rotterdam een aantal dagen waarop aankomend studenten kennis kunnen maken met de opleidingen. Dit zijn open dagen en proefstudeerdagen.

 • Voor de klas met de Pabo

  Nieuws

  Bij de Pabo bij Hogeschool Rotterdam kun je naast de reguliere route ook kiezen voor de volgende mogelijkheden: Montessori, Yellow Brick Road en Sportroute. Vwo'ers kunnen ook de Academische Pabo kiezen waarmee ze in 5 jaar zowel een bachelordiploma Pabo als een universitaire master kunnen behalen.

 • Twee nieuwe Ad-opleidingen

  Nieuws

  De Rotterdam Academy start per september met een nieuwe voltijd en een nieuwe deeltijd Associate degree. Studenten krijgen dus meer keus in het aanbod van 2-jarige opleidingen op hbo-niveau.

 • Pilot keuzedeel voorbereiding hbo bij mobiliteit

  Nieuws

  Docenten van het domein Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam (samenwerkingsschool Zadkine en Albeda) en de opleiding Automotive van Hogeschool Rotterdam werken samen aan de invulling van het keuzedeel voorbereiding hbo. Het doel is de aansluiting te verbeteren tussen de uitstroom van de mbo niveau 4 opleiding naar de HR opleiding.

 • Rotterdamse aanpak mbo-hbo

  Nieuws

  Waar staan we nu in de samenwerking om een betere aansluiting te realiseren van het mbo naar het hbo in het economisch domein.

 • Internationalisering binnen de gezondheidszorgopleidingen

  Nieuws

  Binnen de gezondheidszorgopleidingen van Hogeschool Rotterdam wordt aandacht besteed aan internationalisering. Zo kunnen studenten een periode naar het buitenland om daar stage te lopen of een minor te volgen. Daarnaast gaan alle studenten zich in het tweede jaar verdiepen in grootstedelijke gezondheidszorg in een internationale context tijdens de ‘International Week Urban Health’.

 • Online ambassadeurs Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam biedt open dagen aan, proefstuderen en bij een aantal opleidingen meeloopmomenten om kennis te maken met een opleiding. Maar toch is dat niet altijd een realistisch beeld van wat zich nu dagelijks bij een opleiding, in de klas en het lab afspeelt.

 • 2016-2017: het jaar van 'Omtalen'

  Nieuws

  In de regio Rotterdam zijn sinds het begin van dit studiejaar vijf werkgroepen bezig om de aansluiting voor Nederlands tussen de bovenbouw van de havo en de propedeuse van het hbo te verbeteren. Daarvoor hebben ze de acties, zoals vermeld in de publicatie Vo-hbo: dat is andere taal!, rondom verschillende volgende thema’s.

 • Het LOB-cv

  Nieuws

  De nieuwste versie van het LOB-cv is gelanceerd, dit maal compleet met nog meer helpteksten en instructies voor de aankomend student zelf, de begeleider(s) op de vo- en mbo-school en de intaker(s) binnen het hbo.

 • LOB-lesbrieven beschikbaar

  Nieuws

  Vanaf heden zijn er een groot aantal lesbrieven voor diverse LOB-activiteiten in havo 3, 4 en 5 beschikbaar. U kunt deze lesbrieven gebruiken ter inspiratie bij het vormgeven van uw lessen rondom de LOB-activiteiten. De lesbrieven zijn ook zeer bruikbaar voor LOB-activiteiten binnen het mbo.

 • Aanmelden en deadlines

  Nieuws

  Voor het studiejaar 2017-2018 is aanmelden via Studielink vanaf 1 oktober al weer mogelijk. Let op dat er voor een aantal opleidingen een gewijzigde aanmelddatum geldt.

 • Workshops studiekeuze

  Nieuws

  Bij de workshop ‘Hulp bij studiekeuze’ voor ouders worden concrete handvatten gegeven voor de begeleiding van het keuzeproces van hun zoon of dochter. Aankomend studenten die vast lopen in het studiekeuzeproces worden bij de workshop ‘Kiezen’ snel op weg geholpen.

 • Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo

  Nieuws

  Zo’n 50 scholen in het voortgezet onderwijs (vo) werken de komende jaren samen met vier Rotterdamse hogescholen aan het verbeteren van de aansluiting voor vo-leerlingen in het hbo.

 • Via 'Vo-hbo: dat is andere taal!' naar 'Omtalen'

  Nieuws

  Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor studiesucces in het hbo! De publicatie van Vo-hbo: dat is andere taal! is een feit. In dit recent verschenen boek beschrijven de auteurs, werkzaam bij Rotterdamse hbo- en vo-instellingen, hoe Nederlands/communicatie vorm krijgt in vo en hbo.

 • Excellentie in het MBO

  Nieuws

  Op 1 november is het netwerk (i.o.) Excellentie in het MBO voor het eerst bijeen geweest. De dag was vooral bedoeld om te starten met het netwerk en gezamenlijk te werken aan vragen als: Wat is excellentie in het MBO? Wat vraagt dat van docenten? Welk onderwijs vraagt dat? Over welke studenten hebben we het dan?

 • Website Rotterdamacademy.nl gelanceerd

  Nieuws

  Rotterdam Academy, het onderdeel van Hogeschool Rotterdam waar de Associate degree-opleidingen zijn ondergebracht, heeft begin november een nieuwe website gelanceerd.

 • Online ambassadeurs voor Automotive

  Nieuws

  Hoe kun je een realistisch beeld van een opleiding scheppen? Hoe kun je laten zien wat er in een klas gebeurd? Bij Automotive hebben ze daar een mooie oplossing voor gevonden.

 • Informatiepunt Vluchtelingen en Vluchteling Studenten Support

  Nieuws

  Voor de voorbereiding en begeleiding van vluchtelingen die willen gaan studeren aan Hogeschool Rotterdam is, in het voorjaar van 2016, een Informatiepunt Vluchtelingen en Vluchteling Studenten Support opgericht.

 • Update Rotterdamse aanpak mbo-hbo

  Nieuws

  Sinds mei jl. werken de regionale mbo- en hbo-instellingen intensief samen aan een verbeteraanpak. Deze aanpak is gericht op de verbetering van de aansluiting mbo-hbo en bestaat uit een drietal onderdelen: 1. structureel overleg per sector, 2. samen experimenteren en 3. samen onderzoeken.

 • Extra informatie aanmelden opleiding met decentrale selectie

  Nieuws

  Aanmelden voor een opleiding met een decentrale selectie moet vanaf nu vóór 15 januari. Echter is het voor aankomend studenten vanaf de voormalig Nederlandse Antillen essentieel om ook op tijd een kopie van een paspoort in te leveren.

 • Bezoek scholen Bonaire en Curaçao

  Nieuws

  Leerlingen van Scholengemeenschap Bonaire en het Radulphus College uit Curaçao hebben een bezoek gebracht aan diverse scholen in Nederland. Ook een bezoek aan Hogeschool Rotterdam stond op het programma.

 • Decentrale selectie per 2017-2018

  Nieuws

  Voor het studiejaar 2017-2018 zijn er bij ons 6 opleidingen die een decentrale selectie hanteren. Uiterste aanmelddatum hiervoor is 15 januari.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter als lector Studiesucces

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

 • Schoolopleidersdag: lesgeven in een grootstedelijke context

  Nieuws

  Ruim 80 schoolopleiders uit de regio Rotterdam bezochten 16 maart jl. de eerste Schoolopleidersdag, voorgaande jaren nog BOS-dag geheten (Begeleider op School).

 • Studiebeurs Rotterdam 2016

  Nieuws

  Op 12 en 13 oktober 2016 organiseert het Rotterdamse hoger beroepsonderwijs de 8e editie van Studiebeurs Rotterdam voor vo-leerlingen en mbo-studenten. Studiebeurs Rotterdam is een beurs met een breed aanbod vanuit het hoger beroepsonderwijs in de regio.

 • Digitale speeltuin

  Nieuws

  Sinds enkele maanden is de opleiding Civiele Techniek begonnen met het organiseren van een Digitale Speeltuin. De Digitale Speeltuin is bedoeld om bedrijfsleven, mbo en Hogeschool Rotterdam kennis te laten delen op het gebied van 3D-modelleren en alles wat daar bij komt kijken.

 • Twee nieuwe Associate degrees

  Nieuws

  Rotterdam Academy, het instituut waarin de Associate degree opleidingen van Hogeschool Rotterdam in zijn ondergebracht, start per 1 september 2016 met twee nieuwe opleidingen: Integraal Bouwmanagement en Sales & Accountmanagement. Beide starten in deeltijd.

 • Rotterdamse aanpak mbo-hbo

  Nieuws

  Er is een toename van de instroom van mbo'ers in het hbo, maar tegelijkertijd is ook zichtbaar dat het studiesucces afneemt in het eerste jaar van de studie. Wat gaan we doen om dit te verbeteren.

 • Proefstuderen data 2016-2017

  Nieuws

  In 2016-2017 organiseert Hogeschool Rotterdam wederom vijf proefstudeermomenten. Het programma zal een duur van 3,5 uur hebben. De opleiding Social Work zal een nieuwe stijl proefstuderen aanbieden.

 • Tevredenheid HR studenten verder toegenomen

  Nieuws

  Voor het vijfde jaar op rij stijgt de studenttevredenheid bij Hogeschool Rotterdam. Ook dit jaar geven studenten aan meer tevreden te zijn over hun studie, zo blijkt uit de cijfers van de Nationale Studenten Enquête (NSE).

 • Wijzigingen decentrale selectie

  Nieuws

  Bij de opleidingen Leisure Management, Lerarenopleiding Geschiedenis voltijd en Lerarenopleiding Engels deeltijd is de decentrale selectie vervallen voor het studiejaar 2016-2017.

 • Aanmelden vóór 15 januari 2017

  Nieuws

  De centrale loting voor numerusfixusopleidingen wordt vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. De aanmelddatum wordt daarmee naar voren gehaald.

 • Samenwerking vo-hbo steeds concreter

  Nieuws

  De instrumenten die de aansluiting voor havisten naar het hbo moeten vergemakkelijken krijgen steeds meer vorm.

 • Student aan Zet

  Nieuws

  Vanuit onze kennis en ervaring dragen wij bij aan binding met aandacht voor diversiteit met als doel dat studenten zich welkom en gezien voelen bij de hogeschool.

 • Gezondheidszorg Technologie blijft vernieuwen

  Nieuws

  De opleiding Gezondheidszorg Technologie is dit jaar een landelijk samenwerkingsverband begonnen met meerdere opleidingen die alle de zorg en de techniek verbinden.

 • Portfolio Challenges vo en mbo

  Nieuws

  De Willem de Kooning Academie (WdKA) merkt op dat tijdens de toelatingsprocedure, bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo vaak een onvolledig beeld bestaat over de inhoud van het portfolio en de werkwijze van studeren op het hbo.

 • Studiebeurs+ succesvol verlopen

  Nieuws

  Afgelopen dinsdag 2 februari vond Studiebeurs+ plaats op de locaties Academieplein en Rochussenstraat van Hogeschool Rotterdam.

 • Facility Management sterk vernieuwd

  Nieuws

  De afgelopen jaren is er intensief gewerkt aan de opleiding Facility Management. Het curriculum, de studieruimtes, het team, eigenlijk hebben alle belangrijke onderdelen een grote verandering ondergaan.

 • Terugblik bezoek Hogeschool Rotterdam aan Curaçao

  Nieuws

  Het jaarlijkse bezoek aan Curaçao vond plaats van 5 tot en met 14 november 2015. Er is veel contact geweest met aankomend studenten over de mogelijkheden tot studeren in Nederland, zowel in de klas als op de beurs.

 • Overzicht aanmeldtrajecten 2016-2017

  Nieuws

  Zoals op de decanendag beloofd, vindt u hier een overzicht van de verschillende aanmeldtrajecten bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

 • Studiebeurs+

  Nieuws

  Op dinsdag 2 februari 2016 organiseert Hogeschool Rotterdam, samen met Hogeschool Inholland en de vo-decanenkring Rijnmond, Studiebeurs+, voorheen bekend als de Interscholaire.

 • Samen wordt steeds meer samen

  Nieuws

  Donderdag 12 november kwamen een kleine 80 collega's uit het vo en hbo bij elkaar om te werken aan de (verdere) vormgeving van instrumenten die de aansluiting van de havo naar het hbo moeten verbeteren.

 • Terugblik regionale decanendag Zuid-Holland

  Nieuws

  Ruim 110 decanen en contactpersonen van het vo en mbo lieten zich donderdag 29 oktober informeren over de belangrijkste ontwikkelingen bij de hogescholen Zuid-Holland.

 • Geen invloed resultaat rekentoets havo/mbo op toelating tot hbo

  Nieuws

  Er komen de laatste tijd veel vragen binnen over de rekentoets (havo, vwo) en het rekenexamen (mbo). Men vraagt zich af of het al dan niet behalen van de toets invloed heeft op de toelating tot een hbo-opleiding.

 • Nieuw studiekeuzehulpmiddel: Prapp!

  Nieuws

  Voor opleidingen binnen het Domein Applied Science is onlangs door Stichting C3 een nieuw studiekeuzehulpmiddel gelanceerd: de app Prapp!.

 • Naamsbekendheid Associate degree verhogen is een uitdaging

  Nieuws

  Minister Bussemaker sprak maandag 16 november tijdens de afsluiting van het Landelijk Platform Associate degrees dat plaatsvond bij Rotterdam Academy.

 • Hogeschool Rotterdam sluit partnershap met Jet Net

  Nieuws

  Hiermee willen beide partijen leerlingen een reëel beeld geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

 • Green Brain of the Year 2015 contest

  Nieuws

  In deze internationale wedstrijd voor studenten van hogescholen en universiteiten hebben deze studenten Chemische Technologie goed gescoord.

 • Samenwerking vo en ho

  Nieuws

  Ruim 50 scholen uit het voortgezet onderwijs en de hogescholen Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool hebben de handen ineen geslagen om een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het hbo in gang te zetten.

 • Nieuwe opleiding per 2016-2017: Social Work

  Nieuws

  Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de sociale sector sterk aan het veranderen. Daarom is de nieuwe opleiding Social Work ontwikkeld.

 • Hogeschool Rotterdam start Rotterdam Business School

  Nieuws

  Onder de vlag 'Rotterdam Business School' (RBS) start Hogeschool Rotterdam in 2017 een samenwerking van alle economische en bedrijfskundige opleidingen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.