Menu Zoeken English

Nieuws

Voor decanen

Bekijk hieronder alle nieuwsberichten voor decanen.

De Rotterdamse Business Case

Nieuws

De Rotterdamse Business Case is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M profiel. De casus is specifiek gericht op de aansluiting met de Rotterdamse economische vervolgopleidingen.

Publicatie 'Wiskunde in technische hbo-opleidingen'

Nieuws

Welke wiskunde van de havo is belangrijk voor deze opleiding? Hoeveel uur per week wordt er besteed aan wiskunde? Moet je grafische rekenmachine echt thuisblijven? In de publicatie wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Workshop en training TaalOntwikkelend Lesgeven

Nieuws

Taalvaardigheid en succesvol leren en studeren hebben een direct verband met elkaar en wordt keer op keer bevestigd door onderzoek. De ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen/studenten bepaalt in hoge mate de kans op hun studiesucces.

WERKplaats Taal van start

Nieuws

Een goed taalniveau is voor studenten van het grootste belang. Kennis verwerven, creëren en overbrengen gaat immers via geschreven en gesproken taal. Taalvaardigheid is een noodzakelijke voorwaarde voor succes in de studie maar ook in de verdere loopbaan.

Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo wordt vo-ho

Nieuws

2019-2020 is een bijzonder jaar voor het samenwerkingsverband vo-ho, want we vieren het eerste lustrum. Alweer vijf jaar geleden ondertekenden een groot aantal regionale vo-scholen en de Rotterdamse hbo-instellingen een intentieverklaring om werk te maken van aansluiting vo-hbo.

Feestelijke afsluiting van het mbo-doorstroomtraject

Nieuws

Zes weken lang kregen mbo-studenten van het ROC Zadkine en het Albeda-college een kijkje in de keuken van het hbo. Zij maakten kennis met opleidingen en werkten aan een casus voor de firma Breeman, de grootste MINI-dealer van Europa.

Groen licht voor Ad ICT Internet of Things

Nieuws

Internet of Things verbindt IT en techniek, waardoor het leven van mensen op een nieuwe manier wordt ondersteund. In Nederland was er nog geen opleiding op dit gebied, terwijl de rol van Internet of Things steeds groter wordt in de maatschappij.

Conferentie Hard/t voor Taal

Nieuws

Hogeschool Rotterdam maakt zich hard voor taal: dit studiejaar hebben 15 docenten zich ingezet voor de taalvaardigheid van hun studenten. In het project Taal en Studiesucces zijn zij op verschillende niveaus aan de slag gegaan.

Relatie M&O en studiesucces bij economische hbo-opleidingen

Nieuws

Een veel gehoorde uitspraak is: 'Het studiesucces van studenten die examen hebben gedaan in M&O is groter dan dat van studenten die alleen het vak economie hebben gehad op de havo.' Maar klopt dit ook?

Aanbod activiteiten Hogeschool Rotterdam aan studenten Cariben

Nieuws

Wat bieden we als Hogeschool Rotterdam aan studenten die van Caribisch Nederland komen? Zowel op de eilanden als in Nederland zijn er verschillende opties waar gebruik van gemaakt kan worden ter voorbereiding of ondersteuning.

Uitnodiging conferentie Doorstroom mbo-hbo

Nieuws

Op donderdag 3 oktober vindt de eerste conferentie Doorstroom mbo-hbo plaats. Wat hebben we geleerd tot nu toe van het programma? Wat boeken we aan resultaten? Wat kan jouw school hiervan leren?

Flexibele deeltijd Verpleegkunde

Nieuws

Voor mbo- en inservice opgeleide verpleegkundigen bieden wij de flexibele deeltijd Verpleegkunde aan. In deze flexibele deeltijdopleiding staat de leervraag van de student centraal en kan de leerweg van medestudenten verschillen in tempo, plaats, inhoud, vorm en begeleiding.

MBOᵉ: Excellentie in het mbo

Nieuws

In 2009 is Hogeschool Rotterdam gestart met excellentieonderwijs, in het hbo bekend als ‘honoursonderwijs’. Hier faciliteren we studenten die ‘meer willen en meer kunnen’. In het mbo is de laatste jaren, mede gestimuleerd door extra middelen, een vergelijkbare beweging in gang gezet.

Studiebeurs Rotterdam mbo

Nieuws

Donderdag 24 januari vond voor de eerste keer Studiebeurs Rotterdam mbo plaats. Deze mbo-dag was voorheen altijd onderdeel van de bekende Studiebeurs Rotterdam die wij in oktober, samen met Hogeschool Inholland, organiseren.

Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case

Nieuws

De Rotterdamse Business Case is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel.

Plan Hoger Onderwijs in Dordrecht voor zomer 2019 gereed

Nieuws

Onderwijsinstellingen, gemeentebesturen in de Drechtsteden en het regionale werkveld hebben de gezamenlijke ambitie geformuleerd om in Dordrecht hoger onderwijs te ontwikkelen dat past bij de Drechtsteden.

CURIOUS/IT: nieuw magazine voor meiden in de IT

Nieuws

CURIOUS/IT staat bol van inspirerende verhalen van studenten, rolmodellen en achtergrondartikelen. In de eerste editie van het magazine komen toonaangevende vrouwen uit de branche aan het woord.

Meeloopdag mbo-hbo Automotive

Nieuws

“Het is een bomvolle klas vol gemotiveerde studenten”. Zegt een enthousiaste John Janssen, kerndocent bij de opleiding Automotive. Hij heeft net een college Engineering en Wiskunde gegeven aan ongeveer 75 studenten van zowel hbo als mbo.

Honderden studenten ontvangen certificaat

Nieuws

Ruim 750 studenten uit het mbo hebben het eerste deel van hun doorstroomprogramma mbo-hbo voor economische studies afgerond. Zij hebben een aantal weken meegelopen bij Hogeschool Inholland of Hogeschool Rotterdam om te kunnen proeven aan studeren in het hbo.

Wijzigingen toelatingsvoorwaarden

Nieuws

In augustus 2018 is er een nieuwe Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs uitgekomen. Ook dit keer zijn er een aantal wijzigingen wat betreft toelatingsvoorwaarden voor opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Geen numerus fixus voor Verpleegkunde in studiejaar 2019-2020

Nieuws

Voor instroom van nieuwe studenten in het studiejaar 2019-2020 laat de opleiding Verpleegkunde de numerus fixus los. Dit besluit is genomen na advies van het Landelijke Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV).

Recordaantal aanmeldingen Studiebeurs+

Nieuws

Op dinsdag 20 november 2018 organiseren Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland, in samenwerking met de decanenkring regio Rotterdam, de vierde editie van het voorlichtingsevenement Studiebeurs+.

Vo-hbo: aan de slag met taal!

Nieuws

Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie is een van de aansluitingspijlers van het samenwerkingsverband 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat fase 2 in.

Creative Media & Game Technologies

Nieuws

Hoe is de opleiding gekomen waar ze nu zijn? En hoe zorgen zij dat ze mee blijven gaan in de steeds veranderende markt? Dit is de programmeeropleiding waar juist de creatievelingen hun hart kunnen ophalen!

Fysiotherapie bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Niet alleen fysiotherapie als beroep, maar ook de maatschappij waarin we leven en werken verandert continue. Om hier goed in te kunnen functioneren moet de fysiotherapeut van de toekomst een kritische blik en proactieve werkhouding hebben.

Taal Centraal bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Hogeschool Rotterdam neemt de taalontwikkeling van studenten serieus. In september 2018 is bij de hogeschool het project Taal en Studiesucces gestart. Van elk instituut buigt ten minste één opleiding zich over de vraag hoe zij kunnen werken aan de taalvaardigheid van hun studenten, om daarmee hun studiesucces te vergroten.

Studievoorlichting op afstand

Nieuws

Als afdeling Studievoorlichting van Hogeschool Rotterdam zullen we niet meer aanwezig zijn op de eilanden. Wel vinden we het belangrijk om in contact te blijven met de studiekiezers. We hebben daar verschillende opties voor.

Subi Jet pa bo Get

Nieuws

Hogeschool Rotterdam biedt op Aruba en Curaçao al meer dan 10 jaar het voorbereidingstraject Subi Jet pa bo Get aan. Tijdens het traject bereiden we aspirant studenten zo goed mogelijk voor op hun studie.

Studiekeuzecheck op locatie

Nieuws

Om aspirant studenten gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op hun studie aan de hogeschool bieden wij voor aanvang van de studie een studiekeuzecheck aan.

Graduation show tour voor middelbare scholieren

Nieuws

Om leerlingen kennis te laten maken met kunst en design, ontwikkelde Fabienne Hendriks, vierdejaarsstudent Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (DBKV), een interactieve rondleiding.

Eerste afstudeerders van nieuwe opleiding Social Work

Nieuws

Deze zomer studeren bij Hogeschool Rotterdam de eerste studenten Social Work af. De nieuwe opleiding is in september 2016 van start gegaan met een eerstejaars- én derdejaarsprogramma.

Rotterdams Nederlands in het vo

Nieuws

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het vak Nederlands in de bovenbouw van de havo, is aan scholen voor het vo in de regio Rijnmond/Drechtsteden een vragenlijst voorgelegd.

Verbouwing Rotterdam Mainport Institute

Nieuws

Sinds september 2017 heeft het Rotterdam Mainport Institute (RMI), na een grondige verbouwing, een betere huisvesting met een transparant uiterlijk en betere faciliteiten. Dit is gerealiseerd in goed overleg met studenten, docenten en directie.

Aan de slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo!

Nieuws

In de overgang van de beroepskolom speelt aansluiting van LOB in het mbo op vervolgens studieloopbaanbegeleiding (SLB) in het hbo een belangrijke rol. Een goede, aansluitende loopbaanbegeleiding kan een bijdrage leveren aan de verbetering van het studiesucces van de mbo-student in het hbo.

Studiebeurs Rotterdam & Studiebeurs+ data zijn bekend

Nieuws

Het Rotterdamse hoger beroepsonderwijs organiseert voor het VO op 10 oktober Studiebeurs Rotterdam en op 20 november Studiebeurs+.

Steeds meer meiden in de ICT

Nieuws

Creatief met techniek, het klinkt als een contradictie. Toch is niets minder waar. Het ontwikkelen van robots, interactieve systemen en applicaties gaat steeds meer om de gebruiker en vergt dus juist creativiteit en inlevingsvermogen.

Training 'Professionalisering Keuzedeel hbo'

Nieuws

Op dit moment is de tweede ronde van de training ‘Professionalisering Keuzedeel Voorbereiding hbo (KVH)’ nog in volle gang. De eerste ronde die in februari werd afgerond, heeft mooie producten voor de invulling van het KVH opgeleverd.

De ergotherapeut, hét beroep van de toekomst

Nieuws

Daar waar mensen beperkingen ervaren in deelname aan de samenleving staat de ergotherapeut klaar. Hij of zij coacht en begeleidt cliënten en omgeving bij het vinden van mogelijkheden, om activiteiten te ondernemen die belangrijk en waardevol zijn voor de cliënt.

Een goede start op het hbo: het LOB-cv!

Nieuws

Het LOB-cv is in de regio Rotterdam steeds meer geïmplementeerd binnen het vo en hbo en het is nu nog geschikter gemaakt voor het mbo.

Studenten Zadkine, Facilitaire dienstverlening geven gastbeleving tips

Nieuws

In februari hebben studenten Facilitaire dienstverlening van Zadkine, The Experience Game gespeeld bij de opleiding Facility Management van Hogeschool Rotterdam. Vanuit een samenwerking tussen het bedrijf Gom Schoonhouden, Zadkine en HR werd op de locatie Pieter de Hoochweg een gastreis doorlopen door deze mbo-studenten.

Logopedie schaft stemtest af

Nieuws

Landelijk is besloten om de stemtest, als toelatingsvoorwaarde voor de opleiding Logopedie, af te schaffen. Door veranderingen in de zorg verandert ook het beroep. Door de verschuiving in de (toekomstige) werkzaamheden van een logopedist wordt er minder belang gehecht aan de uitkomst van de stemtest.

Taalbeleid 'in the picture'

Nieuws

In januari is het boek Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid! uitgekomen in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ voor de vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie.

Selectie voor opleiding Verpleegkunde (voltijd)

Nieuws

Voor de opleiding Verpleegkunde (voltijd) geldt per studiejaar 2018-2019 een selectieprocedure. Dit betekent dat studiekiezers zich uiterlijk tot en met 15 januari 2018 kunnen aanmelden voor deze opleiding. Dit is een stuk eerder dan de uiterste aanmelddatum in de voorgaande jaren.

Ouderactiviteitenkalender

Nieuws

Op de ouderactiviteitenkalender kun je in één oogopslag zien welke informatiebijeenkomsten er voor ouders van toekomstige studenten worden georganiseerd door Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

Keuzegids corrigeert score Instituut voor Sociale Opleidingen

Nieuws

In de eind september verschenen Keuzegids Hbo 2018 waren de gebruikte studentenoordelen voor het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) op een te smalle selectie gebaseerd. Social Work was niet meegerekend.

Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!

Nieuws

'Taalbeleid? Nee, dat hebben wij niet binnen de school!' Een goede Nederlandse taalbeheersing is een voorwaarde voor studiesucces in het hbo. Daarvoor is het formuleren van taalbeleid van groot belang.

Talentscouting binnen het onderwijs

Nieuws

Hoe vinden we de leraren die passie voor het onderwijs hebben, leraren die talent hebben om het beste uit kinderen te halen en leraren die echt het belang van ons onderwijs inzien? Dit is het doel van talentscouting binnen het onderwijs.

Professionaliseringsmodule Keuzedeel voorbereiding hbo van start

Nieuws

Vanuit een gezamenlijk initiatief van het Albeda College en Zadkine is eind oktober de training ‘Professionalisering Keuzedeel voorbereiding hbo’ gestart. Aan de training nemen 18 mbo-docenten deel die voor hun opleiding/cluster invulling moeten geven aan het Keuzedeel.

Fysiotherapie start met nieuw curriculum

Nieuws

Onze nieuwe eerstejaarsstudenten zijn dit jaar gestart met een nieuw curriculum. In dit nieuwe curriculum worden studenten vanaf dag één in contact gebracht met de beroepspraktijk door middel van opdrachten, simulaties, (grootstedelijke) vraagstukken en snuffelstages, waardoor de student een helder beroepsbeeld krijgt.

Vernieuwde site Profielwerkstuk

Nieuws

De site Profielwerkstuk is verbeterd. Er zijn veel nieuwe inspiratieonderwerpen bij gekomen, nieuwe externe links toegevoegd en de zoekfunctie is aangepast.

Informatiepunt Vluchtelingen en Vluchteling Studenten Support

Nieuws

Voor de voorbereiding en begeleiding van vluchtelingen die willen gaan studeren aan Hogeschool Rotterdam is, in het voorjaar van 2016, een Informatiepunt Vluchtelingen en Vluchteling Studenten Support opgericht.

Workshops studiekeuze

Nieuws

Bij de workshop ‘Hulp bij studiekeuze’ voor ouders worden concrete handvatten gegeven voor de begeleiding van het keuzeproces van hun zoon of dochter. Aankomend studenten die vast lopen in het studiekeuzeproces worden bij de workshop ‘Kiezen’ snel op weg geholpen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.