Nieuws

Voor decanen

Bekijk hieronder alle nieuwsberichten voor decanen.

Bachelor International Business in september 2018 van start

Nieuws

In september 2018 start Hogeschool Rotterdam Business School met de nieuwe Engelstalige opleiding International Business. De bedrijfskundige opleiding die studenten voorbereidt op een internationale carrière, komt voort uit een aantal huidige opleidingen. Binnen de nieuwe opleiding komen vier differentiaties.

De ergotherapeut, hét beroep van de toekomst

Nieuws

Daar waar mensen beperkingen ervaren in deelname aan de samenleving staat de ergotherapeut klaar. Hij of zij coacht en begeleidt cliënten en omgeving bij het vinden van mogelijkheden, om activiteiten te ondernemen die belangrijk en waardevol zijn voor de cliënt.

Een goede start op het hbo: het LOB-cv!

Nieuws

Het LOB-cv is in de regio Rotterdam steeds meer geïmplementeerd binnen het vo en hbo en het is nu nog geschikter gemaakt voor het mbo.

Studenten Zadkine, Facilitaire dienstverlening geven gastbeleving tips

Nieuws

In februari hebben studenten Facilitaire dienstverlening van Zadkine, The Experience Game gespeeld bij de opleiding Facility Management van Hogeschool Rotterdam. Vanuit een samenwerking tussen het bedrijf Gom Schoonhouden, Zadkine en HR werd op de locatie Pieter de Hoochweg een gastreis doorlopen door deze mbo-studenten.

Logopedie schaft stemtest af

Nieuws

Landelijk is besloten om de stemtest, als toelatingsvoorwaarde voor de opleiding Logopedie, af te schaffen. Door veranderingen in de zorg verandert ook het beroep. Door de verschuiving in de (toekomstige) werkzaamheden van een logopedist wordt er minder belang gehecht aan de uitkomst van de stemtest.

Taalbeleid 'in the picture'

Nieuws

In januari is het boek Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid! uitgekomen in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ voor de vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie.

Selectie voor opleiding Verpleegkunde (voltijd)

Nieuws

Voor de opleiding Verpleegkunde (voltijd) geldt per studiejaar 2018-2019 een selectieprocedure. Dit betekent dat studiekiezers zich uiterlijk tot en met 15 januari 2018 kunnen aanmelden voor deze opleiding. Dit is een stuk eerder dan de uiterste aanmelddatum in de voorgaande jaren.

Ouderactiviteitenkalender

Nieuws

Op de ouderactiviteitenkalender kun je in één oogopslag zien welke informatiebijeenkomsten er voor ouders van toekomstige studenten worden georganiseerd door Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

Keuzegids corrigeert score Instituut voor Sociale Opleidingen

Nieuws

In de eind september verschenen Keuzegids Hbo 2018 waren de gebruikte studentenoordelen voor het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) op een te smalle selectie gebaseerd. Social Work was niet meegerekend.

Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!

Nieuws

'Taalbeleid? Nee, dat hebben wij niet binnen de school!' Een goede Nederlandse taalbeheersing is een voorwaarde voor studiesucces in het hbo. Daarvoor is het formuleren van taalbeleid van groot belang.

Talentscouting binnen het onderwijs

Nieuws

Hoe vinden we de leraren die passie voor het onderwijs hebben, leraren die talent hebben om het beste uit kinderen te halen en leraren die echt het belang van ons onderwijs inzien? Dit is het doel van talentscouting binnen het onderwijs.

Professionaliseringsmodule Keuzedeel voorbereiding hbo van start

Nieuws

Vanuit een gezamenlijk initiatief van het Albeda College en Zadkine is eind oktober de training ‘Professionalisering Keuzedeel voorbereiding hbo’ gestart. Aan de training nemen 18 mbo-docenten deel die voor hun opleiding/cluster invulling moeten geven aan het Keuzedeel.

Fysiotherapie start met nieuw curriculum

Nieuws

Onze nieuwe eerstejaarsstudenten zijn dit jaar gestart met een nieuw curriculum. In dit nieuwe curriculum worden studenten vanaf dag één in contact gebracht met de beroepspraktijk door middel van opdrachten, simulaties, (grootstedelijke) vraagstukken en snuffelstages, waardoor de student een helder beroepsbeeld krijgt.

Vernieuwde site Profielwerkstuk

Nieuws

De site Profielwerkstuk is verbeterd. Er zijn veel nieuwe inspiratieonderwerpen bij gekomen, nieuwe externe links toegevoegd en de zoekfunctie is aangepast.

Selectieopleidingen per 2018-2019

Nieuws

Decentrale selectie noemen we voortaan selectie. Ieder jaar worden de opleidingen opnieuw bekeken en de opleidingen die in 2018-2019 een selectie hebben zijn vastgesteld.

Rotterdamse aanpak mbo-hbo

Nieuws

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld worden in het economisch domein en voor de Pabo speciale mbo-hbo doorstroomprogramma’s ontwikkeld. De programma’s worden in samenwerking door medewerkers van Albeda College, Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Thomas More Hogeschool (pabo) en STC Group (economisch domein) ontworpen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van deze programma’s.

Studiebeurs Rotterdam & Studiebeurs+ in najaar 2017

Nieuws

Het Rotterdamse hoger beroepsonderwijs organiseert op 11 en 12 oktober Studiebeurs Rotterdam en op 21 november Studiebeurs+.

Proefstuderen en open dagen 2017-2018

Nieuws

Zoals ieder jaar organiseert Hogeschool Rotterdam een aantal dagen waarop aankomend studenten kennis kunnen maken met de opleidingen. Dit zijn open dagen en proefstudeerdagen.

Wijzigingen in de economische opleidingen

Nieuws

In de hbo-sector hoger economisch onderwijs vindt per september 2018 een conversie plaats. De reden van deze conversie is een herordening van de opleidingen in het economisch domein. Landelijk zal het aantal bacheloropleidingen van 50 naar 30 gaan.

Twee nieuwe Ad-opleidingen

Nieuws

De Rotterdam Academy start per september met een nieuwe voltijd en een nieuwe deeltijd Associate degree. Studenten krijgen dus meer keus in het aanbod van 2-jarige opleidingen op hbo-niveau.

Rotterdamse aanpak mbo-hbo

Nieuws

Waar staan we nu in de samenwerking om een betere aansluiting te realiseren van het mbo naar het hbo in het economisch domein.

Internationalisering binnen de gezondheidszorgopleidingen

Nieuws

Binnen de gezondheidszorgopleidingen van Hogeschool Rotterdam wordt aandacht besteed aan internationalisering. Zo kunnen studenten een periode naar het buitenland om daar stage te lopen of een minor te volgen. Daarnaast gaan alle studenten zich in het tweede jaar verdiepen in grootstedelijke gezondheidszorg in een internationale context tijdens de ‘International Week Urban Health’.

Het LOB-cv

Nieuws

De nieuwste versie van het LOB-cv is gelanceerd, dit maal compleet met nog meer helpteksten en instructies voor de aankomend student zelf, de begeleider(s) op de vo- en mbo-school en de intaker(s) binnen het hbo.

Voor de klas met de Pabo

Nieuws

Bij de Pabo bij Hogeschool Rotterdam kun je naast de reguliere route ook kiezen voor de volgende mogelijkheden: Montessori, Yellow Brick Road en Sportroute. Vwo'ers kunnen ook de Academische Pabo kiezen waarmee ze in 5 jaar zowel een bachelordiploma Pabo als een universitaire master kunnen behalen.

Pilot keuzedeel voorbereiding hbo bij mobiliteit

Nieuws

Docenten van het domein Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam (samenwerkingsschool Zadkine en Albeda) en de opleiding Automotive van Hogeschool Rotterdam werken samen aan de invulling van het keuzedeel voorbereiding hbo. Het doel is de aansluiting te verbeteren tussen de uitstroom van de mbo niveau 4 opleiding naar de HR opleiding.

LOB-lesbrieven beschikbaar

Nieuws

Vanaf heden zijn er een groot aantal lesbrieven voor diverse LOB-activiteiten in havo 3, 4 en 5 beschikbaar. U kunt deze lesbrieven gebruiken ter inspiratie bij het vormgeven van uw lessen rondom de LOB-activiteiten. De lesbrieven zijn ook zeer bruikbaar voor LOB-activiteiten binnen het mbo.

2016-2017: het jaar van 'Omtalen'

Nieuws

In de regio Rotterdam zijn sinds het begin van dit studiejaar vijf werkgroepen bezig om de aansluiting voor Nederlands tussen de bovenbouw van de havo en de propedeuse van het hbo te verbeteren. Daarvoor hebben ze de acties, zoals vermeld in de publicatie Vo-hbo: dat is andere taal!, rondom verschillende volgende thema’s.

Online ambassadeurs Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nieuws

Hogeschool Rotterdam biedt open dagen aan, proefstuderen en bij een aantal opleidingen meeloopmomenten om kennis te maken met een opleiding. Maar toch is dat niet altijd een realistisch beeld van wat zich nu dagelijks bij een opleiding, in de klas en het lab afspeelt.

Aanmelden en deadlines

Nieuws

Voor het studiejaar 2017-2018 is aanmelden via Studielink vanaf 1 oktober al weer mogelijk. Let op dat er voor een aantal opleidingen een gewijzigde aanmelddatum geldt.

Workshops studiekeuze

Nieuws

Bij de workshop ‘Hulp bij studiekeuze’ voor ouders worden concrete handvatten gegeven voor de begeleiding van het keuzeproces van hun zoon of dochter. Aankomend studenten die vast lopen in het studiekeuzeproces worden bij de workshop ‘Kiezen’ snel op weg geholpen.

Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo

Nieuws

Zo’n 50 scholen in het voortgezet onderwijs (vo) werken de komende jaren samen met vier Rotterdamse hogescholen aan het verbeteren van de aansluiting voor vo-leerlingen in het hbo.

Via 'Vo-hbo: dat is andere taal!' naar 'Omtalen'

Nieuws

Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor studiesucces in het hbo! De publicatie van Vo-hbo: dat is andere taal! is een feit. In dit recent verschenen boek beschrijven de auteurs, werkzaam bij Rotterdamse hbo- en vo-instellingen, hoe Nederlands/communicatie vorm krijgt in vo en hbo.

Website Rotterdamacademy.nl gelanceerd

Nieuws

Rotterdam Academy, het onderdeel van Hogeschool Rotterdam waar de Associate degree-opleidingen zijn ondergebracht, heeft begin november een nieuwe website gelanceerd.

Online ambassadeurs voor Automotive

Nieuws

Hoe kun je een realistisch beeld van een opleiding scheppen? Hoe kun je laten zien wat er in een klas gebeurd? Bij Automotive hebben ze daar een mooie oplossing voor gevonden.

Update Rotterdamse aanpak mbo-hbo

Nieuws

Sinds mei jl. werken de regionale mbo- en hbo-instellingen intensief samen aan een verbeteraanpak. Deze aanpak is gericht op de verbetering van de aansluiting mbo-hbo en bestaat uit een drietal onderdelen: 1. structureel overleg per sector, 2. samen experimenteren en 3. samen onderzoeken.

Extra informatie aanmelden opleiding met decentrale selectie

Nieuws

Aanmelden voor een opleiding met een decentrale selectie moet vanaf nu vóór 15 januari. Echter is het voor aankomend studenten vanaf de voormalig Nederlandse Antillen essentieel om ook op tijd een kopie van een paspoort in te leveren.

Excellentie in het MBO

Nieuws

Op 1 november is het netwerk (i.o.) Excellentie in het MBO voor het eerst bijeen geweest. De dag was vooral bedoeld om te starten met het netwerk en gezamenlijk te werken aan vragen als: Wat is excellentie in het MBO? Wat vraagt dat van docenten? Welk onderwijs vraagt dat? Over welke studenten hebben we het dan?

Informatiepunt Vluchtelingen en Vluchteling Studenten Support

Nieuws

Voor de voorbereiding en begeleiding van vluchtelingen die willen gaan studeren aan Hogeschool Rotterdam is, in het voorjaar van 2016, een Informatiepunt Vluchtelingen en Vluchteling Studenten Support opgericht.

Bezoek scholen Bonaire en Curaçao

Nieuws

Leerlingen van Scholengemeenschap Bonaire en het Radulphus College uit Curaçao hebben een bezoek gebracht aan diverse scholen in Nederland. Ook een bezoek aan Hogeschool Rotterdam stond op het programma.

Decentrale selectie per 2017-2018

Nieuws

Voor het studiejaar 2017-2018 zijn er bij ons 6 opleidingen die een decentrale selectie hanteren. Uiterste aanmelddatum hiervoor is 15 januari.

Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter als lector Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

Schoolopleidersdag: lesgeven in een grootstedelijke context

Nieuws

Ruim 80 schoolopleiders uit de regio Rotterdam bezochten 16 maart jl. de eerste Schoolopleidersdag, voorgaande jaren nog BOS-dag geheten (Begeleider op School).

Studiebeurs Rotterdam 2016

Nieuws

Op 12 en 13 oktober 2016 organiseert het Rotterdamse hoger beroepsonderwijs de 8e editie van Studiebeurs Rotterdam voor vo-leerlingen en mbo-studenten. Studiebeurs Rotterdam is een beurs met een breed aanbod vanuit het hoger beroepsonderwijs in de regio.

Digitale speeltuin

Nieuws

Sinds enkele maanden is de opleiding Civiele Techniek begonnen met het organiseren van een Digitale Speeltuin. De Digitale Speeltuin is bedoeld om bedrijfsleven, mbo en Hogeschool Rotterdam kennis te laten delen op het gebied van 3D-modelleren en alles wat daar bij komt kijken.

Twee nieuwe Associate degrees

Nieuws

Rotterdam Academy, het instituut waarin de Associate degree opleidingen van Hogeschool Rotterdam in zijn ondergebracht, start per 1 september 2016 met twee nieuwe opleidingen: Integraal Bouwmanagement en Sales & Accountmanagement. Beide starten in deeltijd.

Tevredenheid HR studenten verder toegenomen

Nieuws

Voor het vijfde jaar op rij stijgt de studenttevredenheid bij Hogeschool Rotterdam. Ook dit jaar geven studenten aan meer tevreden te zijn over hun studie, zo blijkt uit de cijfers van de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Proefstuderen data 2016-2017

Nieuws

In 2016-2017 organiseert Hogeschool Rotterdam wederom vijf proefstudeermomenten. Het programma zal een duur van 3,5 uur hebben. De opleiding Social Work zal een nieuwe stijl proefstuderen aanbieden.

Rotterdamse aanpak mbo-hbo

Nieuws

Er is een toename van de instroom van mbo'ers in het hbo, maar tegelijkertijd is ook zichtbaar dat het studiesucces afneemt in het eerste jaar van de studie. Wat gaan we doen om dit te verbeteren.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.