Menu Zoeken English

Vo-hbo: aan de slag met taal!

Fase 2
14 november 2018

Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie is een van de aansluitingspijlers van het samenwerkingsverband 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat fase 2 in van Nederlands/communicatie met de leuze 'Vo-hbo: aan de slag met taal!'.

Samen met collega's van andere vo-scholen en in verbinding met het hbo gaan vo-scholen aan de slag om aan het eind van het schooljaar een concreet taalproduct op te leveren. De taalspeerpunten worden binnen de vijf taalpijlers van Nederlands/communicatie vo-hbo gekozen: Taalbeleid, Doorlopende leerlijn taalvaardigheid, PWS-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, Inclusief en taalontwikkelend lesgeven en Informatie- en docentenuitwisseling. 

Voor 2018-2019 gaat het om de volgende resutaten binnen de taalpijlers: 

 1. Taalbeleid: taalbeleid jaar 1 t/m 5 (met aandacht voor aansluiting vo-hbo)
 2. Doorlopende leerlijn taalvaardigheid
  Keuze uit:
  • Leerlijn waarin alle vier de taalvaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) vertegenwoordigd zijn. 
  • Eenduidige beoordelingscriteria van schrijfproducten. 
  • Schrijfopdrachten die voorbereiden op het schrijfwerk in de propedeuse van het hbo. 
  • Middelen en methoden die voorbereiden op het leeswerk in de propedeuse van het hbo (langere, complexere, feitelijke teksten). 
 3. Profielwerkstuk-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden:
  • Docentenhandleiding Profielwerkstuk. 
  • Professionaliseringstraining PWS-begeleiders. 
  • Aanzet begeleiding PWS door hbo-studenten. 
 4. Inclusief- en taalontwikkelend lesgeven (TOL): workshop TOL ter introductie van TOL op vo-scholen
 5. Docenten- en informatie-uitwisseling zien we in fase 2 meer als middel dan als doel en is verweven binnen de vier andere taalpijlers vo-hbo.

Tijd voor actie

Na de eerste fase: Vo-hbo: dat is andere taal! (2016-2018), waarin gekeken is naar de knelpunten in de aanlsuiting Nederlands/communicatie vo-hbo en waarin diverse aansluitingsdocumenten zijn gepubliceerd, is het tijd voor actie. Daarbij is de publicatie 'Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!' richtinggevend (Van den Heuij, 2018). In de Rotterdamse regio wordt het belang van taalvaardigheid in relatie tot studiesucces steeds duidelijker en startten er meerdere initiatieven. Steeds meer kwam er aan het einde van fase 1 vanuit de hbo-opleidingen en de vo-scholen de behoefte om concreet en vanuit de eigen context met taal aan de slag te gaan. Vo-hbo: aan de slag met taal! (fase 2) vloeit logischerwijs hieruit voort. 

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog opmerkingen of vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Ellis Wertenbroek, projectleider Nederlands/communicatie vo-hbo.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen