Menu English

Opleiding Ergotherapie

Wat je als (stage)werkveld over onze opleiding wilt weten

Bij Hogeschool Rotterdam leiden wij onze studenten op tot ondernemende, onderzoekende en kritische ergotherapeuten. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten een goed beeld krijgen van zichzelf, hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Wij ondersteunen deze transformatie naar volwassenheid binnen ons onderwijsprogramma door verbinding en autonomie centraal te stellen en door studenten te laten ervaren dat zij het kunnen.

Toon:

Ons onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek zijn vervlochten in leerwerkomgevingen. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk werken en leren samen rondom vraagstukken in het werkveld en de samenleving die ertoe doen. Dit gebeurt niet alleen op school, maar ook daarbuiten: het onderwijs (inclusief de docent) verplaatst zich meer naar de authentieke werkomgeving. Het werkveld participeert volop in het onderwijs, via casuïstiek, stages, praktijkgericht onderzoek, fieldlabs, living labs, etc. Zo spelen we snel in op ontwikkelingen in de praktijk en leren de studenten direct de dynamiek van het werkveld kennen. Kenniscentra en Centres of Expertise spelen een cruciale rol in het vergaren van kennis over nieuwe ontwikkelingen in de praktijk en het bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van de beroepspraktijk.

Leer-werkplek, praktijkopdracht of stageplek

Leer-werkplek jaar 1 en 2

De leer-werkplek uit jaar 1 en 2 is een plek waar studenten ervaring op kunnen doen in de zorg en/of welzijn. Dit kan bij een ergotherapeut zijn, maar mag ook veel breder ingezet worden. Denk aan meekijken bij een fysiotherapeut of koffie schenken bij ouderen met dementie. De hogeschool stelt geen andere eisen aan de leer-werkplek om de samenwerking tussen de student en het werkveld te bevorderen en stimuleren.

De student bepaalt samen met de werkplek wat hij of zij gaat doen en aan welke datapunten de student gaat werken. Ook wordt er onderling bepaald hoelang een student meeloopt. Het is een wisselwerking. Het uitgangspunt daarbij is dat beiden profijt hebben van de samenwerking.

De student wordt aangespoord om minimaal 100 uur leer-werkplek ervaring op te doen per studiejaar op minimaal 2 plekken per jaar. Dit mag op 1 plek, maar het liefst zien wij een diversiteit aan werkervaringen.

Praktijkopdrachten jaar 2

In jaar 2 gaan onze studenten een project uitvoeren in en voor de praktijk. Als instelling, bedrijf of ergotherapeut treed je op als externe opdrachtgever.

Een paar voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd door onze studenten:

  • Een groep studenten heeft een muziekstoel bedacht voor het activeren en stimuleren van ouderen met dementie.
  • Een student heeft een vrijblijvend advies gegeven aan Ergotherapie Nederland om de coronarichtlijn uit te breiden met een stuk gericht op de psychische gezondheid en het tegen gaan van eenzaamheid.
  • Vanuit de hogeschool hebben meerdere projecten gelopen om de kwaliteit en praktijkgerichtheid van het onderwijs en/of de leeromgeving te verbeteren. Studenten hebben o.a. advies gegeven over het aanschaffen van hulpmiddelen, instrumenten en assessments.  

Stage jaar 3 en 4

In beide semesters van jaar 3 en in het laatste semester van jaar 4 gaan studenten minstens drie dagen per week stage lopen in de praktijk. Een stage periode duurt in principe 18 weken, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Het uitgangspunt daarbij is dat zowel de student als de stage instelling profijt hebben van de samenwerking.

Studenten gaan zelf op zoek naar een geschikte stageplaats door gebruik te maken van de vacaturebank en/of te zoeken in hun eigen netwerk.

Tijdens de stages werken studenten doelgericht aan de beroepscompetenties richting het eindniveau.

De student wordt gedurende deze stageperiodes begeleid door een Persoonlijk Ontwikkel begeleider (POB-er). Deze helpt de student in het maken van bewuste ontwikkelgerichte keuzes.

Activiteiten

De student zal feedback vragen op de activiteiten die zij tijdens zijn/haar stage uitvoert. Deze feedback legt hij/zij vast in een dossier. Het is aan de student en stagebegeleider(s) hierin een werkbare vorm te vinden en activiteiten te kiezen die passen bij de leerdoelen van de student en de mogelijkheden van de stage. De student kan feedback vragen aan de stagebegeleider, andere samenwerkingspartners in de praktijk, docenten, (peer)studenten en andere betrokkenen (zoals cliënten). De casestudies, het competentieprofiel (kruisjeslijst) en de performance assessments zijn nog steeds zeer geschikte activiteiten om feedback op te vragen, maar zijn niet meer verplicht.

Voor studenten, docenten en praktijkbegeleiders van leerjaar 3 en 4 is er een Toolbox aangemaakt welke de student op TEAMS kan raadplegen. Hierin staan 'tools' die studenten kunnen inzetten tijdens hun stage om aan leeruitkomsten te werken. Het is een dynamische bestand, dus er kunnen nieuwe tools bij komen, aangepast worden of misschien weer verwijderd worden.
Voorbeelden van tools die op dit moment in de toolbox staan zijn: Casestudy, Reflectiemethode Kortehagen en Stappenplan leren & ontwikkelen.

Meer informatie over de stage is te vinden in onze stagehandleiding. De meest recente versie kunt u opvragen bij ivg-beb@hr.nl

Leer-werkplek jaar 1 en 2 of praktijkopdracht jaar 2 in de aanbieding?

Onze studenten leveren graag een waardevolle bijdrage aan u en uw praktijk. Wilt u gebruik maken van geweldige hulpkrachten? Meld u dan aan!

Aanmeldformulier

Vragen

Heeft u vragen? Dan horen we dat graag! Ook wanneer de vraag nog niet helemaal helder is, helpen we graag met het concretiseren. Maak daarvoor gebruik van onze spreekuren:

Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen zullen de spreekuren niet doorgaan.

Stageplek voor jaar 3 en 4 in de aanbieding?

Ook in het derde en vierde jaar leveren onze studenten graag een waardevolle bijdrage aan u en uw praktijk in de vorm van een stage.

Vragen

Wilt u een stageplek aanbieden of heeft u vragen, mail dan naar ivg-beb@hr.nl of kom naar onze online spreekuren:

Uiteraard zijn jullie ook met andere vragen over stage, projectopdrachten, etc. welkom op het spreekuur!

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen