Menu
  English

  Opleiding Ergotherapie

  Wat je als (stage)werkveld over onze opleiding wilt weten

  Bij Hogeschool Rotterdam leiden wij onze studenten op tot ondernemende, onderzoekende en kritische ergotherapeuten. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten een goed beeld krijgen van zichzelf, hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Wij ondersteunen deze transformatie naar volwassenheid binnen ons onderwijsprogramma door verbinding en autonomie centraal te stellen en door studenten te laten ervaren dat zij het kunnen.

  Toon:

  Als u studenten van onze opleiding begeleidt, is het raadzaam om de e-learning ‘feedback geven’ te volgen. Dit geldt voor de begeleiding van al onze studenten, omdat ook studenten uit leerjaar 1 en 2 in de praktijk leren. Wanneer u de begeleiderscursus volgt, is deze e-learning een noodzakelijke voorbereiding. In de e-learning krijgt u informatie over wat effectieve feedback is en hoe je dit geeft aan een student. De verwachting is dat de e-learning met bijbehorende opdrachten ongeveer een uur in beslag neemt. 

  E-learning

  Als u start met de e-learning is het handig om iets bij de hand te hebben waarmee u aantekeningen kunt maken en feedback kunt noteren, denk aan Word of pen en papier.

  Begeleiderscursus

  In de begeleiderscursus krijgt u uitleg over wat het begeleiden van studenten inhoudt en wat er van u en de student wordt verwacht. Ook besteden we aandacht aan hoe het programmatisch toetsen in onze opleiding werkt en gaat u verder met de opdrachten uit de e-learning rondom feedback geven. 

  Deze cursus wordt meerdere malen per jaar aangeboden en duurt ongeveer twee uur. Wilt u meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met  stagebureau-et@hr.nl