Menu
  English

  U kunt een rol spelen bij het opleiden van uw toekomstige medewerkers en bijdragen aan hun expertise. Bovendien kunt u profiteren van de kennis en vaardigheden die studenten al hebben opgedaan.

  Wat houdt een stage in?

  Tijdens een stage werkt een student mee in uw bedrijf en organisatie. Onze derdejaars studenten kunnen volledig meedraaien en zelfstandig taken oppakken. Over het algemeen duurt een stage rond de 20 weken. 

  Er zijn ook mogelijkheden voor kortere stageperiodes ("snuffelstages") voor studenten uit het eerste en tweede jaar. Neem contact met ons op om de mogelijkheden daarvoor te bespreken!

  Hoe krijg ik een stageplek gevuld?

  Vacatures voor stageplekken kunt u plaatsen op PraktijkLink, een digitaal platform waar bedrijven en studenten elkaar ontmoeten en een match kunnen maken. 

  In de handleiding kunt u lezen hoe u een vacature kunt plaatsen. 

  Wat zijn de eisen waar ik als bedrijf aan moet voldoen? 

  De eisen die worden gesteld aan een bedrijf verschillen per opleiding. Hieronder vindt u een overzicht met de eisen per opleiding, de beschikbare startmomenten en de duur van de stage. 

  Accountancy

  Startperiode: september of februari 

  • Het kantoor moet zijn aangesloten bij NBA, SRA of NOAB.
  • Relevantie en breedte van de werksituatie: de werksituatie biedt de mogelijkheid om te werken aan de taken en/of probleem die representatief zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast is een minimale grootte van 10 werknemers bij zakelijke dienstverlening en een minimale grootte van 25 werknemers bij productie- en handelsbedrijven gewenst. Of: de organisatie dient van voldoende omvang te zijn om inzicht te krijgen in een complexe werksituatie.
  • Actualiteitswaarde: de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en instrumenten.
  • Communicatie: de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers en andere organisaties.
  • Leerklimaat: er bestaat een veilig leerklimaat waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is, evenals reflectie op het werk.
  • Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider: met minimaal een hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met betreffende student.
  • Participatie: de student neemt deel aan overlegsituaties die normaliter tot de functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd.
  • Complexiteitsniveau: Er dient sprake te zijn van beperkt voorspelbare, risicodragende situaties waarbij tijdsdruk een rol speelt en de leidinggevende op afstand sturing heeft. De student kiest zelfstandige procedures, onderneemt actie en initieert.

  Bedrijfskunde

  Startperiode: begin september

  • Gedurende 20 weken van 4 dagen per week bij stagebedrijf
  • Mogelijkheid om 4 dagen fysiek op locatie van het stagebedrijf aanwezig te zijn
  • Minimaal 4 verschillende rollen/functies binnen het bedrijf
  • Bedrijfs- en afdelingsoverleggen mogen bijwonen en/of mee mogen lopen op diverse afdelingen
  • Meewerk-activiteiten hebben slechts een beperkte mate van repeteerbare werkzaamheden
  • Mogelijkheid om een bedrijfskundig vraagstuk te onderzoeken van/voor het bedrijf
  • Geen familiebanden!
  • Meer dan 10 fulltime medewerkers
  • Bedrijfsbegeleider heeft minimaal Hbo-diploma

  Business IT & Management

  Startperiode: begin september (stageduur 18-20 weken)

  • 2e jaars meewerkstage, incl. een autonome stageopdracht

  • BIM-gerelateerd stageplek/werkveld

  • Minimaal 640 uur (20 weken van 32 uur)

  • Minimaal 25 medewerkers

  • Minimaal 1 medewerker met een BIM-rol

  • Minimaal HBO-niveau voor de bedrijfsbegeleid(st)er

  Creative Marketing & Sales

  Startperiode: eind augustus (stageduur 22 weken inclusief kerstvakantie)

  • Stage van 800 uur (20 weken van 40 uur).
  • Studenten moeten ook een eigen opdracht uitvoeren binnen het bedrijf die lange termijn waarde creëert voor de organisatie
  • Een diversiteit aan werkzaamheden om ervaring op te doen en skills te kunnen versterken die een marketing & sales professional nodig heeft in het beroepenveld
  • Een stage omgeving waarbij de stagiair(e) met meerdere (interne en externe) stakeholders in aanraking komt.
  • Een mogelijkheid om klanten te contacteren en onder klanten onderzoek te doen.
  • Om aan diverse skills te kunnen werken en een goede begeleiding en ondersteuning te bieden, dienen de stagebedrijven minimaal 5 FTE te hebben.
  • De mogelijkheid om minimaal 4 dagen fysiek op locatie van het stagebedrijf aanwezig te zijn.
  • Minimaal HBO-niveau voor de bedrijfsbegeleid(st)er
  • Gezonde verhouding stagiaires en medewerkers (e.g. niet meer stagiaires dan medewerkers op kantoor)
  • Geen familiebanden.
  • Een fulltime 20 weken stagevergoeding

  Finance & Control

  Ik heb een stage (jaar 3)

  Bij de opleiding Finance & Control starten studenten in hun 3e studiejaar met het innovatieve afstudeerprogramma. Dit programma loopt door in het 4e studiejaar. Tijdens dit programma staan de aan te tonen leeruitkomsten vast, maar de volgorde waarin de studenten werken aan deze leeruitkomsten en waar zij met deze leeruitkomsten aan de slag gaan, is maatwerk. Hierin kiezen de studenten hun eigen route. Uiteraard doen ze dit in samenspraak met een mentor/coach van de eigen opleiding. Aan het eind van de opleiding moeten studenten hebben aangetoond bekwaam te zijn op 10 leeruitkomsten (zeven vakspecifieke leeruitkomsten en drie beroepsvormende aspecten). Dit kunnen zij aantonen door aan de leeruitkomsten te werken bij o.a. een externe organisatie. Het doel van het uitvoeren van deze praktijkvraagstukken bij een organisatie is dat de student direct kennis maakt en bekwaam wordt in de verschillende leerdoelen passend bij Finance & Control in de praktijk. Tevens is het van belang voor de student om praktijkervaring op te doen door mee te werken aan activiteiten van financieel economische aard. De student zal zelfstandig en met onderbouwing van onderzoek een relatief complex praktijkvraagstuk aanpakken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure (link brochure).

  Relevantie en breedte van de werksituatie: de werksituatie biedt de mogelijkheid om te werken aan de taken en/of probleem die representatief zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast is een minimale grootte van 10 werknemers bij zakelijke dienstverlening en een minimale grootte van 25 werknemers bij productie- en handelsbedrijven gewenst. Of: de organisatie dient van voldoende omvang te zijn om inzicht te krijgen in een complexe werksituatie.

  Actualiteitswaarde: de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en instrumenten.

  Communicatie: de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers en andere organisaties.

  Leerklimaat: er bestaat een veilig leerklimaat waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is, evenals reflectie op het werk.

  Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider: met minimaal een hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met betreffende student.

  Participatie: de student neemt deel aan overlegsituaties die normaliter tot de functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd.

  Complexiteitsniveau: Er dient sprake te zijn van beperkt voorspelbare, risicodragende situaties waarbij tijdsdruk een rol speelt en de leidinggevende op afstand sturing heeft. De student kiest zelfstandige procedures, onderneemt actie en initieert.

  Finance, Tax and Advice

  Startperiode: duur van 20 weken, waarin 4 dagen per week wordt meegewerkt.

  • Relevantie en breedte van de werksituatie: de werksituatie biedt de mogelijkheid om te werken aan de taken en/of probleem die representatief zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast is een minimale grootte van 10 werknemers bij zakelijke dienstverlening en een minimale grootte van 25 werknemers bij productie- en handelsbedrijven gewenst. Of: de organisatie dient van voldoende omvang te zijn om inzicht te krijgen in een complexe werksituatie.
  • Actualiteitswaarde: de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en instrumenten.
  • Communicatie: de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers en andere organisaties.
  • Leerklimaat: er bestaat een veilig leerklimaat waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is, evenals reflectie op het werk.
  • Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider: met minimaal een hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met betreffende student.
  • Participatie: de student neemt deel aan overlegsituaties die normaliter tot de functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd.
  • Complexiteitsniveau: Er dient sprake te zijn van beperkt voorspelbare, risicodragende situaties waarbij tijdsdruk een rol speelt en de leidinggevende op afstand sturing heeft. De student kiest zelfstandige procedures, onderneemt actie en initieert.

  Global Marketing & Sales

  Startperiode: begin september (stageduur 20 weken)

  • Een eigen opdracht uitvoeren binnen het bedrijf die lange termijn waarde creëert voor de organisatie
  • Een diversiteit aan werkzaamheden om ervaring op te doen en skills te kunnen versterken die een marketing & sales professional nodig heeft in het beroepenveld
  • Een stage omgeving waarbij de stagiair(e) met meerdere (interne en externe) stakeholders in aanraking komt
  • Om aan de diverse skills te kunnen werken en een goede begeleiding en ondersteuning te bieden, dienen de stagebedrijven minimaal 10 FTE te hebben
  • Een fulltime 20 weken stagevergoeding

  Human Resource Management

  Startperiode: stage jaar 2 (vanaf februari, 2 dagen per week, stageduur 18 weken), stage jaar 3 (vanaf september, 4 dagen per week, stageduur 20 weken)

  • De relevantie en breedte van de werksituatie biedt de student de mogelijkheid om te werken aan de 6 kerncompetenties op het gebied van in- door- en uitstroom. Er moet ruimte zijn voor groei in de uit te voeren werkzaamheden.
  • Onze voorkeur gaat uit naar grotere organisaties tussen de 100 en >250 FTE.  Daarom worden bijvoorbeeld kleine uitzend- of wervings- en selectiebureaus en re- integratiebedrijven afgekeurd;
  • De student(e) is in de gelegenheid om analyses te maken van onderdelen van het HR-beleid van het stagebedrijf, onderzoek te doen naar de praktijk en theorieën toe te passen;
  • De student(e) heeft ruimte en mogelijkheden om zich een eigen mening te vormen en adviezen te geven, dit blijkt uit een eigen project/activiteit waar de student zelfstandig voor verantwoordelijk is;
  • De actualiteitswaarde van de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en tools;
  • De communicatie binnen de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega`s, klanten, managers e.a.;
  • Het leerklimaat is veilig waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is;
  • Participatie: de student(e) neemt deel aan overlegsituaties die normaliter bij de HRM functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd;
  • Complexiteitsniveau: de student(e) maakt zich gaandeweg de stage het beroep eigen. Bij de begeleiding op de werkplek zijn mogelijkheden ingebouwd voor reflectie. Een HBO professional/coach op het terrein van HRM treedt op als praktijkbegeleider, deze kan gemiddeld 1 uur per week praktijkbegeleiding bieden, bij voorkeur via een wekelijks overleg;
  • De stageorganisatie moet de tijd geven om (richtlijn gemiddeld één dag per week van de 4 stagedagen) te werken aan de opdrachten en reflectie.

  Aanvullend met betrekking tot stage jaar 2

  • Stage jaar 2 duurt 18 weken
  • Organisatie waar minimaal 50 medewerkers in dienst zijn
  • Tijdens de stage in jaar 2 doet de student uitvoerende HR-werkzaamheden en kijkt en doet zoveel mogelijk mee tijdens overleggen, gesprekken en dergelijke.

  Marketing of Social Business

  Startperiode: De stageperiode duurt 20 weken en is variabel te kiezen in de periode van 24 augustus 2020 tot en met 22 januari 2021.

  • Stage van 800 uur (20 weken van 40 uur).
  • Studenten moeten ook een eigen opdracht uitvoeren binnen het bedrijf die lange termijn waarde creëert voor de organisatie
  • Een diversiteit aan werkzaamheden om ervaring op te doen en skills te kunnen versterken die een marketing & sales professional nodig heeft in het beroepenveld
  • Een stage omgeving waarbij de stagiair(e) met meerdere (interne en externe) stakeholders in aanraking komt.
  • Een mogelijkheid om klanten te contacteren en onder klanten onderzoek te doen.
  • Om aan diverse skills te kunnen werken en een goede begeleiding en ondersteuning te bieden, dienen de stagebedrijven minimaal 5 FTE te hebben.
  • De mogelijkheid om minimaal 4 dagen fysiek op locatie van het stagebedrijf aanwezig te zijn.
  • Minimaal HBO-niveau voor de bedrijfsbegeleid(st)er
  • Gezonde verhouding stagiaires en medewerkers (e.g. niet meer stagiaires dan medewerkers op kantoor)
  • Geen familiebanden.
  • Een fulltime 20 weken stagevergoeding

  Ondernemerschap & Retail Management

  Stageperiode: eind augustus/begin september tot juni

  Vanaf eind augustus/begin september tot februari loopt de student vier dagen per week stage. De onderzoeksperiode staat in het teken van meelopen bij het stagebedrijf en te komen tot een implementeerbaar advies. De student werkt tijdens deze fase 75% (3 dagen) van de tijd mee in het stagebedrijf en de andere 25% (1 dag) doet hij/zij onderzoek naar strategische groeikansen. Het advies, naar aanleiding van het gehouden onderzoek, zal na goedkeuring van het stagebedrijf daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de periode van februari tot juni. In deze periode loopt de student 3 dagen per week stage. 

  Aan het stagebedrijf worden onderstaande eisen gesteld: 

  • Het bedrijf heeft minimaal 10 fulltime werknemers in dienst en bestaat langer dan 5 jaar. Met uitzondering bij een scale/up;
  • De student dient de mogelijkheid te hebben om 640 uur stage te lopen bij het bedrijf. De werkdagen en tijden komen stagebedrijf en student overeen in onderling overleg met uitzondering van de Dit is een verplichte terugkomdag bij de community Entrepreneurship;
  • Het bedrijf dient akkoord te gaan met drie van de vier dagen meewerken binnen het stagebedrijf;
  • Het bedrijf dient akkoord te gaan met één dag onderzoek doen binnen het bedrijf;
  • Met het oog op belangenverstrengeling is de bedrijfsbegeleider geen familie van de student.
  • Het bedrijf, Hogeschool Rotterdam en de student dienen in onderling overleg akkoord te gaan met het implementatietraject nadat het advies beschikbaar is;
  • De bedrijfsbegeleider maakt wekelijks minimaal 2 uur tijd vrij voor begeleiding om (feedback)gesprekken met de student te voeren en is beschikbaar voor begeleiding op de werkvloer.
  • De bedrijfsbegeleider heeft minimaal een Hbo-opleiding, werk- en denkniveau, is minimaal 30 jaar oud en heeft 5 jaar werkervaring.
  • Het bedrijf geeft de student gelegenheid om competenties te ontwikkelen op het
  • U biedt de student gedurende de gehele stage een werkplek. Daarnaast bent u beschikbaar voor begeleiding (ongeveer 2 uur per week).
  • De student doet onderzoek naar strategische groeikansen binnen het bedrijf aan de hand van het model van ‘Strategy Generation & Implementation’ (Kraaijenbrink, J., 2015). Om het onderzoek goed te kunnen doen heeft de student ook toegang nodig tot de juiste informatie, personen en afdelingen, zoals klanten, partners en andere belangrijke stakeholders.
  • U vult de tussentijdse en eindevaluatie in en bent aanwezig bij de eindpresentaties in januari en mei/juni op de Hogeschool Rotterdam.

  Aangegeven niveau (zie §3.1);

  • Het bedrijf geeft toegang:
   • Tot relevante strategische informatie in het bedrijf, al dan niet met een afspraak over geheimhouding.
   • Tot klanten, leveranciers en andere externe stakeholders voor interviews en onderzoek.
   • Tot het management van de organisatie (of onderdeel daarvan) voor overleg, onderzoek en afstemming voor implementatie;
  • De student kan tijdens de implementatie vanaf februari tot juni gedurende drie dagen per week het advies implementeren en concrete projecten uitvoeren. Het bedrijf geeft na goedkeuring in januari de student de ruimte om het project uit te werken en te realiseren. De overige twee dagen volgt de student kennisvakken in deze periode.
  • De student heeft geen kwantitatieve (verkoop-)doelstellingen (targets) voor het meewerkgedeelte.
  • De werkomgeving en bijbehorende taken zijn representatief voor een ondernemer in opleiding. Operationeel meewerken in bijv. supermarkten, winkels of de horeca (restaurants) is niet toegestaan.

  Sport Marketing & Management

  Startperiode: eind augustus, stage duurt 20 werkweken.

  • Geen specifieke informatie beschikbaar, student informeert organisatie zelf.