Menu English

U kunt een rol spelen bij het opleiden van uw toekomstige medewerkers en bijdragen aan hun expertise. Bovendien kunt u profiteren van de kennis en vaardigheden die studenten al hebben opgedaan.

Wat houdt een stage in?

Tijdens een stage werkt een student mee in uw bedrijf en organisatie. Onze derdejaars studenten kunnen volledig meedraaien en zelfstandig taken oppakken. Over het algemeen duurt een stage rond de 20 weken. 

Er zijn ook mogelijkheden voor kortere stageperiodes ("snuffelstages") voor studenten uit het eerste en tweede jaar. Neem contact met ons op om de mogelijkheden daarvoor te bespreken!

Hoe krijg ik een stageplek gevuld?

Vacatures voor stageplekken kunt u plaatsen op PraktijkLink, een digitaal platform waar bedrijven en studenten elkaar ontmoeten en een match kunnen maken. 

In de handleiding kunt u lezen hoe u een vacature kunt plaatsen. 

Wat zijn de eisen waar ik als bedrijf aan moet voldoen? 

De eisen die worden gesteld aan een bedrijf verschillen per opleiding. Hieronder vindt u een overzicht met de eisen per opleiding, de beschikbare startmomenten en de duur van de stage. 

Accountancy

Startperiode: september of februari 

 • Het kantoor moet zijn aangesloten bij NBA, SRA of NOAB.
 • Relevantie en breedte van de werksituatie: de werksituatie biedt de mogelijkheid om te werken aan de taken en/of probleem die representatief zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast is een minimale grootte van 10 werknemers bij zakelijke dienstverlening en een minimale grootte van 25 werknemers bij productie- en handelsbedrijven gewenst. Of: de organisatie dient van voldoende omvang te zijn om inzicht te krijgen in een complexe werksituatie.
 • Actualiteitswaarde: de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en instrumenten.
 • Communicatie: de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers en andere organisaties.
 • Leerklimaat: er bestaat een veilig leerklimaat waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is, evenals reflectie op het werk.
 • Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider: met minimaal een hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met betreffende student.
 • Participatie: de student neemt deel aan overlegsituaties die normaliter tot de functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd.
 • Complexiteitsniveau: Er dient sprake te zijn van beperkt voorspelbare, risicodragende situaties waarbij tijdsdruk een rol speelt en de leidinggevende op afstand sturing heeft. De student kiest zelfstandige procedures, onderneemt actie en initieert.

Bedrijfskunde

Startperiode: begin september

 • Minimaal 640 uur
 • Gedurende 20 weken van 4 dagen per week bij stagebedrijf
 • Geen familiebanden!
 • Meer dan 10 fulltime medewerkers
 • Bedrijfsbegeleider heeft minimaal Hbo-diploma

Business IT & Management

Startperiode: begin september (stageduur 18-20 weken)

 • 2e jaars meewerkstage, incl. een autonome stageopdracht

 • BIM-gerelateerd stageplek/werkveld

 • Minimaal 640 uur (20 weken van 32 uur)

 • Minimaal 25 medewerkers

 • Minimaal 1 medewerker met een BIM-rol

 • Minimaal HBO-niveau voor de bedrijfsbegeleid(st)er

Creative Marketing & Sales

Startperiode: eind augustus (stageduur 22 weken inclusief kerstvakantie)

 • Een eigen opdracht uitvoeren binnen het bedrijf die lange termijn waarde creëert voor de organisatie
 • Een diversiteit aan werkzaamheden om ervaring op te doen en skills te kunnen versterken die een marketing & sales professional nodig heeft in het beroepenveld
 • Een stage omgeving waarbij de stagiair(e) met meerdere (interne en externe) stakeholders in aanraking komt
 • Om aan diverse skills te kunnen werken en een goede begeleiding en ondersteuning te bieden, dienen de stagebedrijven minimaal 10 FTE te hebben

Finance & Control

Ik heb een stage (jaar 3)

Met ingang van september 2023 starten studenten in leerjaar 3 met het innovatieve afstudeerprogramma. Tijdens dit programma staan de aan te tonen leeruitkomsten vast, maar de volgorde waarin de studenten werken aan deze leeruitkomsten en waar zij met deze leeruitkomsten aan de slag gaan, is maatwerk. Hierin kiezen de studenten hun eigen route. Uiteraard doen ze dit in samenspraak met een mentor/coach van de eigen opleiding. Aan het eind van de opleiding moeten studenten hebben aangetoond bekwaam te zijn op 10 leeruitkomsten (zeven vakspecifieke leeruitkomsten en drie beroepsvormende aspecten). Dit kunnen zij aantonen door aan de leeruitkomsten te werken bij o.a. een externe organisatie. Het doel van het uitvoeren van deze praktijkvraagstukken bij een organisatie is dat de student direct kennis maakt en bekwaam wordt in de verschillende leerdoelen passend bij Finance & Control in de praktijk. Tevens is het van belang voor de student om praktijkervaring op te doen door mee te werken aan activiteiten van financieel economische aard. De student zal zelfstandig en met onderbouwing van onderzoek een relatief complex praktijkvraagstuk aanpakken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure (link brochure).

Relevantie en breedte van de werksituatie: de werksituatie biedt de mogelijkheid om te werken aan de taken en/of probleem die representatief zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast is een minimale grootte van 10 werknemers bij zakelijke dienstverlening en een minimale grootte van 25 werknemers bij productie- en handelsbedrijven gewenst. Of: de organisatie dient van voldoende omvang te zijn om inzicht te krijgen in een complexe werksituatie.

Actualiteitswaarde: de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en instrumenten.

Communicatie: de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers en andere organisaties.

Leerklimaat: er bestaat een veilig leerklimaat waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is, evenals reflectie op het werk.

Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider: met minimaal een hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met betreffende student.

Participatie: de student neemt deel aan overlegsituaties die normaliter tot de functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd.

Complexiteitsniveau: Er dient sprake te zijn van beperkt voorspelbare, risicodragende situaties waarbij tijdsdruk een rol speelt en de leidinggevende op afstand sturing heeft. De student kiest zelfstandige procedures, onderneemt actie en initieert.

Finance, Tax and Advice

Startperiode: duur van 20 weken, waarin 4 dagen per week wordt meegewerkt.

 • Relevantie en breedte van de werksituatie: de werksituatie biedt de mogelijkheid om te werken aan de taken en/of probleem die representatief zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast is een minimale grootte van 10 werknemers bij zakelijke dienstverlening en een minimale grootte van 25 werknemers bij productie- en handelsbedrijven gewenst. Of: de organisatie dient van voldoende omvang te zijn om inzicht te krijgen in een complexe werksituatie.
 • Actualiteitswaarde: de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en instrumenten.
 • Communicatie: de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers en andere organisaties.
 • Leerklimaat: er bestaat een veilig leerklimaat waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is, evenals reflectie op het werk.
 • Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider: met minimaal een hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met betreffende student.
 • Participatie: de student neemt deel aan overlegsituaties die normaliter tot de functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd.
 • Complexiteitsniveau: Er dient sprake te zijn van beperkt voorspelbare, risicodragende situaties waarbij tijdsdruk een rol speelt en de leidinggevende op afstand sturing heeft. De student kiest zelfstandige procedures, onderneemt actie en initieert.

Global Marketing & Sales

Startperiode: begin september (stageduur 20 weken)

 • Een eigen opdracht uitvoeren binnen het bedrijf die lange termijn waarde creëert voor de organisatie
 • Een diversiteit aan werkzaamheden om ervaring op te doen en skills te kunnen versterken die een marketing & sales professional nodig heeft in het beroepenveld
 • Een stage omgeving waarbij de stagiair(e) met meerdere (interne en externe) stakeholders in aanraking komt
 • Om aan de diverse skills te kunnen werken en een goede begeleiding en ondersteuning te bieden, dienen de stagebedrijven minimaal 10 FTE te hebben
 • Een fulltime 20 weken stagevergoeding

Human Resource Management

Startperiode: stage jaar 2 (vanaf februari, 2 dagen per week, stageduur 16 weken), stage jaar 3 (vanaf september, 4 dagen per week, stageduur 20 weken)

 • De relevantie en breedte van de werksituatie biedt de student de mogelijkheid om te werken aan de 6 kerncompetenties op het gebied van in- door- en uitstroom. Er moet ruimte zijn voor groei in de uit te voeren werkzaamheden.
 • Onze voorkeur gaat uit naar grotere organisaties tussen de 100 en >250 FTE. Minder dan 100 is bespreekbaar en afhankelijk van de opdracht(en). Daarom worden bijvoorbeeld kleine uitzend- of wervings- en selectiebureaus en re- integratiebedrijven afgekeurd;
 • De student(e) is in de gelegenheid om analyses te maken van onderdelen van het HR-beleid van het stagebedrijf, onderzoek te doen naar de praktijk en theorieën toe te passen;
 • De student(e) heeft ruimte en mogelijkheden om zich een eigen mening te vormen en adviezen te geven, dit blijkt uit een eigen project/activiteit waar de student zelfstandig voor verantwoordelijk is;
 • De actualiteitswaarde van de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en tools;
 • De communicatie binnen de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega`s, klanten, managers e.a.;
 • Het leerklimaat is veilig waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is;
 • Participatie: de student(e) neemt deel aan overlegsituaties die normaliter bij de HRM functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd;
 • Complexiteitsniveau: de student(e) maakt zich gaandeweg de stage het beroep eigen. Bij de begeleiding op de werkplek zijn mogelijkheden ingebouwd voor reflectie. Een HBO professional/coach op het terrein van HRM treedt op als praktijkbegeleider, deze kan gemiddeld 1 uur per week praktijkbegeleiding bieden, bij voorkeur via een wekelijks overleg;
 • De stageorganisatie moet de tijd geven om (richtlijn gemiddeld één dag per week van de 4 stagedagen) te werken aan de opdrachten en reflectie.

Marketing of Social Business

Startperiode: De stageperiode duurt 20 weken en is variabel te kiezen in de periode van 24 augustus 2020 tot en met 22 januari 2021.

 • Geen specifieke informatie beschikbaar, student informeert organisatie zelf.

Ondernemerschap & Retail Management

Stageperiode: eind augustus/begin september tot juni

Vanaf eind augustus/begin september tot februari loopt de student vier dagen per week stage. Drie dagen per week werkt de student mee in het bedrijf. De andere dag doet de student onderzoek naar strategische groeikansen voor het bedrijf.

Vanaf februari tot juni Implementeert de student 3 dagen per week de gekozen strategische groeikans op basis van het onderzoek dat eerder is gedaan

Wat wordt er van mij en mijn bedrijf verwacht?

 • U biedt de student gedurende de gehele stage een werkplek. Daarnaast bent u beschikbaar voor begeleiding (ongeveer 2 uur per week).
 • De student doet onderzoek naar strategische groeikansen binnen het bedrijf aan de hand van het model van ‘Strategy Generation & Implementation’ (Kraaijenbrink, J., 2015). Om het onderzoek goed te kunnen doen heeft de student ook toegang nodig tot de juiste informatie, personen en afdelingen, zoals klanten, partners en andere belangrijke stakeholders.
 • U vult de tussentijdse en eindevaluatie in en bent aanwezig bij de eindpresentaties in januari en mei/juni op de Hogeschool Rotterdam.

Wat mag ik verwachten vanuit de Hogeschool?

 • De student wordt door de opleiding begeleid op persoonlijke ontwikkeling a.d.h.v. de competenties waarop studenten worden getoetst gedurende hun studie.
 • De student wordt gecoacht op professionele houding en voortgang van het project. De begeleider is beschikbaar voor overleg over voortgang en inhoudelijke keuzes.
 • De begeleider vanuit de hogeschool komt één keer op bedrijfsbezoek;

Sport Marketing & Management

Startperiode: eind augustus, stage duurt 20 werkweken.

 • Geen specifieke informatie beschikbaar, student informeert organisatie zelf.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen