Menu English

Heeft u binnen uw bedrijf of organisatie een (onderzoeks)vraagstuk waar we u mee kunnen helpen vanuit het onderwijs, bijvoorbeeld door de inzet van onze studenten? Er zijn diverse mogelijkheden en we staan open voor innovatieve ideeën en nieuwe vormen van samenwerking. Neem contact met ons op om de kansen en mogelijkheden te bespreken!

Afstudeeronderzoek

Heeft u een omvangrijk vraagstuk binnen uw bedrijf waar u een student onderzoek naar willen laten doen? In hun vierde jaar werken onze studenten aan een strategisch vraagstuk voor een organisatie, waarbij ze onder meer onderzoek doen. Zij gaan hier voor ongeveer 6 maanden mee aan de slag.

U kunt uw onderzoeksvraagstuk zelf plaatsen op PraktijkLink, een digitaal platform waar bedrijven en studenten elkaar ontmoeten en een match kunnen maken. In de handleiding kunt u lezen hoe u een opdracht kunt plaatsen. 

Welke eisen worden er gesteld?

De eisen die aan u als bedrijf worden gesteld verschillen per opleiding. Hieronder vindt u een overzicht met de eisen, startperiode en duur van de opdracht per opleiding.

Accountancy

Startperiode: september, januari, april, augustus

 • Dient een accountantskantoor, de belastingdienst of de interne auditafdeling van een organisatie te zijn. (Administratiekantoor zal niet volstaan)
 • Binnen de stage verlenende organisatie dient een RA of AA, eventueel op afstand betrokken te zijn bij het afstuderen.
 • 16 weken (4 dagen per week, 8 uur per dag, exclusief vakantie- en ziektedagen) waarvan minimaal 85% besteed wordt aan beroepsactiviteiten.

Bedrijfskunde

Startperiode: eind januari, begin februari

 • De begeleider beschikt over beroepsrelevante bekwaamheden (minstens hbo-niveau)
 • De begeleider is geen familielid t/m derde graad
 • De begeleider heeft minimaal 4 jaar werkervaring
 • De begeleider is minimaal 3 dagen beschikbaar
 • Er is minimaal 2 uur per week tijd voor begeleiding/ feedback
 • De organisatie heeft een omvang van meer dan 20 medewerkers
 • De organisatie heeft meerdere vestigingen
 • De organisatie heeft diverse managers voor verschillende afdelingen

Business IT & Management

Bent u klaar om deel uit te maken van de evolutie in Business IT? Bij de BIM-opleiding trainen we de toekomstige leiders in zowel data (Analytics Translator) als digitale innovatie (Digital Innovator). Onze studenten worden opgeleid om zich te ontpoppen als deskundige Young-BIM-professionals, die bruggen slaan tussen technologie en bedrijfsstrategie.

Wat maakt deze cursus uniek? De Individuele Praktijk Opdracht (IPO) met startperiodes in februari en september. Gedurende een periode van 15 weken (600 uur) duiken onze studenten diep in een project, direct op uw locatie. Dit biedt hen een authentieke ervaring, maar geeft uw organisatie ook de frisse inzichten en vaardigheden van een startende professional. Terwijl ze bij u werken, blijven ze ondersteuning en begeleiding ontvangen van onze academische staf, en worden ze voortdurend verrijkt met formatieve feedback. Het resultaat? Een uitgebreid portfolio met gedetailleerd bewijsmateriaal van hun prestaties en vaardigheden, dat vervolgens de basis vormt voor hun afsluitende assessment.

We nodigen uw organisatie graag uit om met ons samen te werken om de volgende generatie leiders in Business IT vorm te geven en te profiteren van hun vernieuwende perspectieven.

Creative Marketing & Sales

 • Een uitdagende, inspirerende en leerzame afstudeerplek
 • Integratie binnen uw organisatie
 • Wekelijkse begeleiding en feedback van een professional met minimaal hbo-niveau
 • Ruimte en flexibiliteit om de organisatie goed te leren kennen (en kritisch te mogen zijn) en concepten uit te rollen (inclusief testen)
 • Geen meewerkstage

Finance & Control

Ik heb een afstudeeropdracht (jaar 4)

Bij de opleiding Finance & Control starten studenten in hun 3e studiejaar met het innovatieve afstudeerprogramma. Dit programma loopt door in het 4e studiejaar. Tijdens dit programma staan de aan te tonen leeruitkomsten vast, maar de volgorde waarin de studenten werken aan deze leeruitkomsten en waar zij met deze leeruitkomsten aan de slag gaan, is maatwerk. Hierin kiezen de studenten hun eigen route. Uiteraard doen ze dit in samenspraak met een mentor/coach van de eigen opleiding. Aan het eind van de opleiding moeten studenten hebben aangetoond bekwaam te zijn op 10 leeruitkomsten (zeven vakspecifieke leeruitkomsten en drie beroepsvormende aspecten). Dit kunnen zij aantonen door aan de leeruitkomsten te werken bij o.a. een externe organisatie. Het doel van het uitvoeren van deze praktijkvraagstukken bij een organisatie is dat de student direct kennis maakt en bekwaam wordt in de verschillende leerdoelen passend bij Finance & Control in de praktijk. Tevens is het van belang voor de student om praktijkervaring op te doen door mee te werken aan activiteiten van financieel economische aard. De student zal zelfstandig en met onderbouwing van onderzoek een relatief complex praktijkvraagstuk aanpakken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brochure (link brochure).

Relevantie en breedte van de werksituatie: de werksituatie biedt de mogelijkheid om te werken aan de taken en/of probleem die representatief zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast is een minimale grootte van 10 werknemers bij zakelijke dienstverlening en een minimale grootte van 25 werknemers bij productie- en handelsbedrijven gewenst. Of: de organisatie dient van voldoende omvang te zijn om inzicht te krijgen in een complexe werksituatie.

Actualiteitswaarde: de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken met de hedendaagse inzichten, methoden, apparatuur en instrumenten.

Communicatie: de werksituatie biedt voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers en andere organisaties.

Leerklimaat: er bestaat een veilig leerklimaat waardoor experimenteren op de werkvloer mogelijk is, evenals reflectie op het werk.

Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider: met minimaal een hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met betreffende student.

Participatie: de student neemt deel aan overlegsituaties die normaliter tot de functie behoren. Deelname aan de voor de beroepsgroep relevante activiteiten, zoals conferenties en scholing, wordt gestimuleerd.

Complexiteitsniveau: Er dient sprake te zijn van beperkt voorspelbare, risicodragende situaties waarbij tijdsdruk een rol speelt en de leidinggevende op afstand sturing heeft. De student kiest zelfstandige procedures, onderneemt actie en initieert.

Finance, Tax and Advice

Startperiode: vanaf september of vanaf februari

 • Een minimale grootte van 10 werknemers
 • Veilig leerklimaat waardoor experimenteren op de werkvloer en reflectie op het onderzoek mogelijk zijn
 • Voldoende mogelijkheden voor interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers, andere stakeholders en/of organisaties.
 • Voldoende facilitering van mogelijkheden voor begeleiding en reflectie met een door de organisatie aangewezen vaste bedrijfsbegeleider.
 • Een voldoende geëquipeerde werkplek of andere faciliteiten voor de student
 • Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider met minimaal een hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met desbetreffende student.

Global Marketing & Sales

Startperiode: eind januari, begin februari

 • Commerciële mogelijkheden
 • Begeleiding op minimaal hbo-niveau
 • Géén meeloopstage
 • Een zelfstandig uit te voeren opdracht
 • Ruimte om door middel van testen/ interventies de producten en ideeën te toetsen
 • Familie mag niet direct betrokken zijn bij het afstudeertraject van de student

Human Resource Management

Startperiode: eind januari/begin februari en duurt 19 weken.

 • De organisatie biedt de mogelijkheid om te werken aan taken/ problemen die representatief zijn voor het beroep en het niveau waarvoor de student wordt opgeleid.
 • De stage moet een leerproces bieden dat leidt tot het aanleren van nieuwe en verbetering van al aanwezige competenties.
 • De organisatie moet openstaan voor een praktijkgericht onderzoek waaruit een ontwerp van een HR-interventie moet ontstaan aangevuld met een implementatieplan.
 • Stakeholders (vnl leidinggevenden en medewerkers) moeten hiervoor geïnterviewd worden, mogelijk meer dan 1 maal i.v.m. feedback op ontwerpen. Hiervoor moet de organisatie voldoende ruimte geven.
 • Er moeten voldoende mogelijkheden zijn tot deelname aan formeel en informeel overleg, bijvoorbeeld met collega’s, klanten, manager, aanwezigheid bij teamvergaderingen.
 • Er moet toegang zijn tot interne organisatiedata.
 • Er moet gekwalificeerde begeleiding voor je zijn, dat wil zeggen dat de praktijkbegeleider een ervaren hr-professional is en minimaal een hbo-opleiding heeft afgerond binnen het HRM-domein.
 • De organisatie is groot genoeg is om een hr-functie te hebben (minimaal 50 fte aan vaste medewerkers).
 • Indien de praktijkbegeleider een andere hogere opleiding heeft genoten, dan moet hij/zij aantoonbaar ervaring hebben in het hr-werkveld en nu een hr-functie uitoefenen.
 • Het is van belang dat de praktijkbegeleider de student goed kan begeleiden bij je opdracht. Ook is het nuttig als hij/zij een zeker draagvlak heeft binnen de organisatie.
 • De praktijkbegeleider mag geen vriend of familielid zijn.
 • Er moet tijdens het afstudeertraject ook werkelijk ruimte gecreëerd worden voor begeleiding en reflectie.
 • Er moet sprake zijn van een veilig leerklimaat, dat wil zeggen dat er speelruimte is bij de uitoefening van taken én dat de student werkervaringen kan bespreken met collega’s.

Uitzend- en detacheringsbureaus worden niet goedgekeurd als afstudeerorganisatie, vanwege te beperkte onderzoeksmogelijkheden. Hiervoor kan niet gecommuniceerd worden. Een hoofdvestiging van een dergelijke organisatie met een onderwerp dat intern hr-gericht is, zou in principe wel goedgekeurd kunnen worden na overleg.

Het onderwerp employer branding wordt niet goedgekeurd, aangezien een krappe arbeidsmarkt er voor zorgt dat het een algemeen probleem is waarvoor geen duidelijke oplossing is te vinden en het in de kern om een marketing instrument gaat. Het onderwerp ‘behouden van medewerkers’ dat hieraan gelieerd is, behoort uiteraard tot de moelijkheden.

Marketing of Social Business

 • Een uitdagende, inspirerende en leerzame afstudeerplek
 • Integratie binnen uw organisatie
 • Wekelijkse begeleiding en feedback van een professional met minimaal hbo-niveau
 • Ruimte en flexibiliteit om de organisatie goed te leren kennen (en kritisch te mogen zijn) en concepten uit te rollen (inclusief testen)
 • Geen meewerkstage

Ondernemerschap & Retail Management

Startperiode: Begin februari (tot juli)

 • Minimaal 5 FTE binnen de organisatie
 • Begeleider met minimaal Hbo-diploma
 • De bedrijfsbegeleider is minimaal 25 jaar oud
 • Begeleider heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Student moet zelfstandig kunnen werken en eigen werkplek hebben binnen het bedrijf
 • De student moet kunnen werken aan de vijf competenties binnen het bedrijf.
 • De student kan aanspraak maken op (beperkte) financiële middelen om experimenten te kunnen opzetten en uitvoeren.
 • De student moet toegang hebben tot relevante data van de organisatie,
 • Mogelijkheid om te kunnen innoveren.

Sport Marketing & Management

Startperiode: eind januari, begin februari

 • Commerciële mogelijkheden
 • Begeleiding op minimaal hbo-niveau
 • Géén meeloopstage
 • Een zelfstandig uit te voeren opdracht
 • Ruimte om door middel van testen/ interventies de producten en ideeën te toetsen
 • Familie mag niet direct betrokken zijn bij het afstudeertraject van de student

 

Andere (onderzoeks)vraagstukken en thema's

Heeft u een complex vraagstuk of uitdaging binnen uw bedrijf waar we een groep (multidisciplinaire) studenten op kunnen plaatsen? Er zijn vele verschillende mogelijkheden, zowel kortlopende als langlopende projecten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Enkele voorbeelden van vraagstukken waar onze studenten aan gewerkt hebben, samen met bedrijven en organisaties:

 • In samenwerking met de Gemeente Rotterdam hebben studenten gewerkt aan een technisch, organisatie en financieel model voor circulaire schaduwdoeken voor hittebestrijding. Er is door de opwarming van de aarde, in droge warme periodes, veel meer behoefte aan verkoeling en schaduw in Rotterdam, deze samenwerking speelt daarop in. 
 • Tweedejaarsstudenten Global Marketing & Sales: In kaart brengen van exportmogelijkheden naar en mogelijke afnemers in België. De studenten hebben ook de eerste contacten gelegd met bedrijven in België.
 • Eerstejaarsstudenten Marketing of Social Business: Studenten bieden marketing support voor sociale ondernemers in een periode van 6 weken. Ze maken samen met de sociale ondernemer een marketingplan.
 • Derdejaarsstudenten van verschillende opleidingen zijn aan de slag gegaan met een wicked problem van een bedrijf. Lees hier over de ervaringen van het bedrijf zelf: PTI in de internationale Business Pressure Cooker.
 • Case Competitions: Teams van Nederlandse en internationale studenten gaan aan de slag met een wicked problem en worden beoordeeld op hun oplossing door een professionale jury. Als bedrijf kunt u een vraagstuk aanleveren en/of deelnemen als jurylid. Meer informatie op de website van de Rotterdam International Case Academy.
 • Eerstejaars Bedrijfskunde: Maken van Business Model Canvas voor bedrijven.