Menu
  English
  Master Fysiotherapie

  Manuele Therapie deeltijd

  • Duur en startmoment

   3 jaar, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Master

  • Taal

   Nederlands

  Ben je fysiotherapeut en wil jij je verder specialiseren in de bewegingsgerelateerde zorg? Dan is deze specialisatie iets voor jou. Je verdiept je in het neuromusculoskeletale (NMS) domein.

  Manuele Therapie is een specialisatie van de Master Fysiotherapie.

  De manueeltherapeut

  Als manueeltherapeut verleen je hulp aan mensen met hoog-complexe gezondheidsproblemen, denk hierbij aan klachten over functies in de wervelkolom en extremiteiten of beperkingen in activiteiten van het bewegend functioneren. Je streeft naar hoogkwalitatieve zorg waarbij tijdigheid, veiligheid, effectiviteit en efficiëntie op de voorgrond staan.

  Waartoe wij opleiden

  Tijdens je studie word je opgeleid tot een zelfkritische, eigentijdse en competente professional. Je verwerft de specifieke competenties van de manueel therapeut en ontwikkelt je tot een professional die in staat is door klinisch redeneren tot een therapeutische afweging te komen. Na het afronden kun je deskundigheidsbevordering realiseren, bestaande wetenschappelijke evidenties integreren in je eigen professionele handelen, ontwikkelingen in de eigen beroepspraktijk of organisatie initiëren en implementeren en een bijdrage leveren aan de innovatie van het beroep.

  Ons onderwijs

  Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse praktijk. Wat je op vrijdag leert kun je op maandag direct toepassen in de praktijk. Hierbij staat de integratie tussen wetenschap en praktijk centraal. Je krijgt les van docenten uit het werkveld, aangevuld met gastcolleges van experts uit de manuele therapie. Door het kleinschalige en laagdrempelige karakter van de opleiding is er veel tijd voor jou als student.

  Dubbele registratie

  Na het afronden van deze specialisatie kun jij je als manueel therapeut inschrijven in het specialistenregister en draag je de internationaal erkende titel MSc. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om in je tweede studiejaar - bovenop je reguliere master – te starten met de specialistische leerlijn van de specialisatie Sportfysiotherapie. Na afronding hiervan kun je je ook als sportfysiotherapeut in het specialistenregister inschrijven.

   

  Vraag de brochure aan

  Brochure aanvragen

  Manuele Therapie deeltijd

   Opbouw

   Hoe is de opleiding opgebouwd?

   Ons onderwijs

   Hogeschool Rotterdam leidt sinds 2006 manueeltherapeuten op. Hierdoor hebben we een beproefd studieprogramma dat in de loop der jaren stap voor stap is opgebouwd op basis van kennis en ervaring. De innovatieve ontwikkelingen in de praktijk zijn verweven met ons onderwijs, mede dankzij onze docenten uit de praktijk.

   Vertrekpunt

   Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse praktijk van de manueeltherapeut. Spreekkamerrealiteit staat centraal en de lesstof is direct toepasbaar in het dagelijks fysiotherapeutisch handelen. Hierbij staat de integratie tussen wetenschap en praktijk centraal onder het motto "wij maken wetenschap praktisch".

   Kleinschalig en persoonlijk

   Ons onderwijs is kleinschalig en laagdrempelig. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Hierdoor is er veel tijd en aandacht voor de student en wordt de studievoortgang bewaakt.

   Docenten uit de praktijk

   Onze docenten zijn hooggekwalificeerde en ervaren manueeltherapeuten die klinische expertise en wetenschappelijke inzichten op een didactisch stimulerende wijze kunnen doceren. Alle docenten zijn werkzaam in het werkveld. Daarnaast krijg je gastcolleges van experts op deelgebieden uit de manuele therapie.

   Faciliteiten

   Het onderwijsprogramma wordt grotendeels verzorgd op locaties van Hogeschool Rotterdam. Deelnemers van deze master hebben toegang tot de mediatheek van Hogeschool Rotterdam en die van de Erasmus Universiteit.

   Leerlijnen

   Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse manueel therapeutische praktijk. De inhoudelijke uitgangspunten van ons onderwijsprogramma komen voort uit de competentiegebieden zoals beschreven zijn in het beroepscompetentieprofiel van de Manueeltherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Binnen ons onderwijs is dit gestructureerd in vier leerlijnen, welke aansluiten bij dit profiel.

   Deze leerlijn specialist schoolt je als hulpverlener binnen de manuele therapie en vormt de basis van ons onderwijs. Deze leerlijn wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad van kennis en vaardigheden. Dit betreft zowel de biomedische als narratieve redeneerlijn met betrekking tot het verlenen van hulp aan mensen met hoog-complexe gezondheidsproblemen in het NMS domein.

   Het onderwijs in de leerlijn beroepsinnovator is gericht op het opdoen van relevante onderzoeks-methodologische en wetenschapsfilosofische kennis. Dit om wetenschappelijke literatuur te kunnen lezen en beoordelen en zelfstandig een (kleinschalig) praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek op te kunnen zetten, uit te kunnen voeren en hierover een publicatie te kunnen schrijven.

   Binnen de leerlijn managen van zorginnovatie voer je in groepsverband een project uit. Deze komen van externe opdrachtgevers uit de zorg en zijn domeinoverstijgend. Je ontwikkelt en versterkt hiermee de competenties (inter- en transdisciplinair) samenwerken en organiseren. Het doel hiervan is samenwerking binnen en buiten de eigen praktijk te vergroten en innovaties te realiseren.

   Tijdens de stage oefen je alle elementen, geleerd in de specialistenleerlijn, op verschillende locaties en onder begeleiding van experts. Zodoende stellen we je in staat om je eigen leerervaringen systematisch te reflecteren.

   Werk en studie

   De master Fysiotherapie (specialisatie Manuele Therapie) wordt in deeltijd gegeven, waardoor deze naast je baan gevolgd kan worden. De opleiding duurt 3 jaar.

   Studielast per week

   Per week moet je rekening houden met een studielast van 15 a 20 uur. Hierbinnen vallen zowel de zelfstudie als stage).

   Stage

   Gedurende je studie heb je in totaal 90 uur stage. Die stage dien je te lopen bij een geregistreerd manueel therapeut. Belangrijk is dat je tijdens het stagelopen patiënten ziet passend bij de onderwerpen die we in die periode behandelen (bijv. schouder- of lagerugproblemen). Onder supervisie van een stagedocent zie je patiënten, construeer je een persoonlijk ontwikkelplan en werk je aan de uitvoering daarvan. Ook vindt er supervisie plaats op de hogeschool aan de hand van video-opnames en casuïstiek uit je eigen praktijk.

   Dubbele registratie

   Het is mogelijk om in vier jaar tijd een dubbele inschrijving te behalen in het KRF-NL specialistenregister en het register SKF. In het tweede studiejaar van je master, heb je de mogelijkheid om de specialistische leerlijn van de specialisatie Sportfysiotherapie te gaan volgen. Dit is een driejarige cursus en komt bovenop het reguliere traject van je master. Na afronding ontvang je een certificaat waarmee je je ook voor deze specialisatie in het specialistenregister kunt inschrijven.

   Studiebelasting

   In jaar 2 en 3 volg je de cursus bovenop het reguliere traject van je master. In deze twee studiejaren moet je per week rekening houden met 1 dag onderwijs en 2 dagen (of 4 dagdelen) zelfstudie.

   Met een team van onderwijskundigen is gewerkt aan het optimaliseren van de studeerbaarheid van deze twee studiejaren. Er zijn blended learning activiteiten, gecombineerde stages en praktijklessen ontwikkeld. Zo kun je een deel van de lessen online volgen, en hoef je bijvoorbeeld niet elke vrijdag naar Rotterdam te komen.

   Gedurende het eerste jaar krijg je een goed beeld van de studiebelasting van het reguliere traject. Daarmee kun je inschatten of je in de twee volgende jaren een hogere studiebelasting aankunt. Aan het einde van dat studiejaar krijg je de keuze om het gecombineerde traject te starten of door te gaan met een enkele opleiding.

   Studiekosten

   Voor dit traject, wordt naast het collegegeld, ook cursusgeld in rekening gebracht. 

   Bekijk de kosten

   Maak kennis met onze docenten

   Wie geven er les?

   Modules

   Een indicatie van de modules die je kunt verwachten
   1 dag les per week
   20 uren zelfstudie per week

   Na je studie

   Wat kun je doen na de opleiding?

   Na je afstuderen

   Gefeliciteerd! Je hebt de titel Master of Science (MSc) behaald.

   Bij het diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

   Na afronding van je studie kun je je als Master Fysiotherapeut laten registreren in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en het Keurmerk als manueel therapeut verkrijgen, een verbijzondering van het vak fysiotherapeut.

   Beroepen

   Na het volgen van deze specialisatie kun je patiënten met complexe gezondheidsproblemen begeleiden en behandelen.

   Locatie

   Waar ga je studeren?

   Niet op zoek naar deze specialisatie?

   Kijk ook eens naar deze opties