Ga direct naar de content

Manuele Therapie deeltijd

Driejarige master in het Nederlands, start in september

Na de master Manuele Therapie ben je specialist in het menselijk bewegen. Je verwerft de specifieke competenties van een manueeltherapeut. Ook weet je wetenschap te vertalen naar de praktijk.

Veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg verlopen in hoog tempo en hebben gevolgen voor fysiotherapeuten. De samenleving vraagt om steeds betere zorg die wetenschappelijk onderbouwd is. Tegelijkertijd verwachten mensen dat hun zorg toegankelijk, adequaat en efficiënt is en blijft. Te midden van deze dynamiek moeten manuele en fysiotherapeuten zich positioneren.

Tijdens de master Manuele Therapie verwerf je de specifieke competenties van een manueel therapeut en word je specialist in het menselijk bewegen. Daarnaast leer je wetenschappelijke innovaties te beoordelen en kun je deze opnemen in de dagelijkse praktijk.

Ook leer je hoe je kleine wetenschappelijke onderzoeken kunt opzetten en uitvoeren. Het integreren van wetenschap in de praktijk is een belangrijk kenmerk van deze masteropleiding. Onze driejarige opleiding heeft een praktijkgericht karakter. Na het succesvol afronden van de master ben je een deskundige, eigentijdse en zelfkritische professional.

Sinds 1 juli 2014 is de titulatuur behorende bij een diploma van deze opleiding gewijzigd van een professional mastertitel in een MSc-titel.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Manuele Therapie deeltijd

  Meer brochures toevoegen (max 5)

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Opbouw van de opleiding

  Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit vier inhoudelijke leerlijnen. Deze leerlijnen zijn voortgekomen uit het Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut (NVMT 2009) en gerelateerd aan de vier daarin geschetste beroepsrollen met de bijbehorende competenties.

  De opleiding stelt in haar curriculum de alledaagse manueel therapeutische praktijk centraal. De leerlijn 'specialist' vormt daarom de kern van ons onderwijs en kenmerkt zich door een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad van kennis en vaardigheden. Dit betreft zowel de biomedische als de narratieve redeneerlijn met betrekking tot het verlenen van hulp aan mensen met hoog-complexe gezondheidsproblemen.

  Het onderwijs in de leerlijn 'de beroepsontwikkelaar' is gericht op het opdoen van relevante onderzoeksmethodologische en wetenschapsfilosofische kennis. Dit om wetenschappelijke literatuur te lezen en te beoordelen en zelfstandig een (kleinschalig) praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en hierover een publicatie te schrijven.

  Binnen de leerlijn M&O brengen we een theoretisch kader over hulp- en dienstverlening aan. Hiermee kan de fysio-manueeltherapeut als hulpverlener potentieel kansrijke innovatieve beroepsproducten herkennen, ontwikkelen en implementeren. Doel hiervan is de positie van de eigen werkpraktijk in de relevante zorgomgeving te verstevigen.

  Tenslotte oefen je tijdens de stage-, intervisie- en supervisiesamenkomsten alle elementen, geleerd in de specialistenlijn, op verschillende locaties en onder begeleiding van experts. Zodoende stellen we je in staat om je eigen leerervaringen systematisch te reflecteren.

  Werkwijze

  Het onderwijsonderwijsprogramma heeft een tijdsduur van 3 jaar, waarin er in het laatste half jaar gelegenheid is om de masterthesis af te ronden.

  De onderwijsdagen zijn op vrijdag. Het bevat veel zelfstudie waarvoor coaching en begeleiding beschikbaar is. De onderwijsbijeenkomsten in kleine groepen kunnen incidenteel, afhankelijk van het specialisme, ook op andere dagen of avonden worden gepland.

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt de titel Master of Science (MSc) behaald.

  Bij het diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Na afloop van deze opleiding kun je je als Master Manueel Therapeut laten registreren in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie als manueel therapeut, een verbijzondering van het vak fysiotherapeut.

  Beroepen

  Na het volgen van de opleiding kun je patiënten met complexe gezondheidsproblemen begeleiden en behandelen. Je kunt controleren of het verwachte effect daadwerkelijk plaatsvindt.

  Locatie

  Waar ga je studeren?
  • Rochussenstraat

  • Rotterdam: stad om te studeren en te wonen

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  • Kinderfysiotherapie deeltijd

   De opleiding Master Kinderfysiotherapie is bedoeld voor fysiotherapeuten die zich willen richten op de specifieke doelgroep kinderen. We leiden je op tot specialist met alle belangrijke competenties.

  • Sportfysiotherapie deeltijd

   Heb jij je bachelor fysiotherapie en wil je master in de sportfysiotherapie worden? Deze masteropleiding biedt je die kans! De studie is gebaseerd op kennis en resultaten uit de praktijk.

  • Fysiotherapie voltijd

   Wil jij mensen met bewegingsproblemen helpen en adviseren? Volg dan de opleiding Fysiotherapie aan Hogeschool Rotterdam.

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.