Menu Zoeken English

Manuele Therapie deeltijd

 • Duur en startmoment

  3 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Master

 • Taal

  Nederlands

Ben je fysiotherapeut en wil jij je verder specialiseren in de bewegingsgerelateerde zorg? Dan is deze master iets voor jou. Je verdiept kennis en kunde in de bewegingsmogelijkheden van het lichaam.

Als manueeltherapeut verleen je hulp aan mensen met hoog-complexe gezondheidsproblemen, denk hierbij aan klachten over functies in de wervelkolom en extremiteiten of beperkingen in activiteiten van het bewegend functioneren. Je streeft naar hoogkwalitatieve zorg waarbij tijdigheid, veiligheid, effectiviteit en efficiëntie op de voorgrond staan. In overleg met de cliënt stel je een behandel- en evaluatieplan op.

Tijdens de master Manuele Therapie krijg je les van docenten uit het werkveld, zij leiden je op tot specialist in de beweegzorg. Daarnaast krijg je gastcolleges van topwetenschappers over hun deelvakgebied binnen het manueel therapeutisch domein. Door het kleinschalige en laagdrempelige karakter van de opleiding is er veel tijd en ruimte voor de student. Samen met onze jarenlange ervaring stomen wij je klaar tot professional die praktijk en wetenschap weet te combineren.

Na het afronden van deze master ben je een deskundige, eigentijdse en zelfkritische professional. Je beschikt over de specifieke competenties van een manueel therapeut. Daarnaast krijg je met deze opleiding toegang tot het register Manuele Therapie en draag je de internationaal erkende titel MSc. 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Manuele Therapie deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Ons onderwijs

  De master Manuele Therapie wordt sinds 2006 aangeboden door Hogeschool Rotterdam. We hebben een beproefd opleidingsprogramma dat stap voor stap is opgebouwd, op basis van historie, kennis en ervaring. De innovatieve ontwikkelingen verliezen we daarbij niet uit het oog door de docenten vanuit de praktijk.

  Inhoud

  De integratie tussen wetenschap en praktijk staat centraal binnen onze Fysiotherapie masters. Verdieping in diagnostiek en behandelvaardigheden, een kritische reflectie, scherpe indicaties en op hoog niveau klinisch redeneren vormen de bagage die je na drie jaar meeneemt.

  Kleinschalig en persoonlijk

  Ons onderwijs is kleinschalig en laagdrempelig. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Hierdoor is er veel tijd en aandacht voor de student en wordt de studievoortgang bewaakt.

  Vertrekpunt

  Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse praktijk van het handelen van manueeltherapeuten. Spreekkamerrealiteit staat centraal en de lesstof is direct toepasbaar in het dagelijks fysiotherapeutisch handelen. 

  Leerlijnen

  Leerlijnen

  Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse manueel therapeutische praktijk. De inhoudelijke uitgangspunten van ons onderwijsprogramma komen voort uit de zeven competentiegebieden zoals beschreven zijn in het beroepscompetentieprofiel van de Manueeltherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Binnen ons onderwijs is dit gestructureerd in vier leerlijnen, welke aansluiten bij dit profiel.

  De leerlijn specialist schoolt je als hulpverlener binnen de manuele therapie en vormt de basis van ons onderwijs. Deze leerlijn wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad van kennis en vaardigheden. Dit betreft zowel de biomedische als narratieve redeneerlijn met betrekking tot het verlenen van hulp aan mensen hoog-complexe gezondheidsproblemen.

  Het onderwijs in de leerlijn beroepsontwikkelaar is gericht op het opdoen van relevante onderzoeksmethodologische en wetenschapsfilosofische kennis. Dit om wetenschappelijke literatuur te lezen en te beoordelen en zelfstandig een (kleinschalig) praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en hierover een publicatie te schrijven.

  Binnen de leerlijn managen van zorg brengen we een theoretisch kader over hulp- en dienstverlening aan. Hiermee kan de fysio-manueeltherapeut als hulpverlener potentieel kansrijke innovatieve beroepsproducten herkennen, ontwikkelen en implementeren. Doel hiervan is de positie van de eigen werkpraktijk in de relevante zorgomgeving te verstevigen.

  Tijdens de stage oefen je alle elementen, geleerd in de specialistenleerlijn, op verschillende locaties en onder begeleiding van experts. Zodoende stellen we je in staat om je eigen leerervaringen systematisch te reflecteren.

  Werk en studie

  De master Manuele Therapie wordt in deeltijd gegeven, waardoor deze naast je baan gevolgd kan worden. De opleiding duurt 3 jaar, waarbij het laatste halfjaar wordt besteed aan de masterthesis.

  Studielast per week

  Per week moet je rekening houden met een studielast van 15 a 20 uur. Hierbinnen vallen zowel de zelfstudie als stage (in de eigen beroepspraktijk).

  Stage

  Gedurende de gehele opleiding, heb je in totaal 160 uur stage. Hiervan loop je 100 uur extern stage bij een ervaren manueel therapeut. 40 uur wordt besteed aan een stagebezoek van de stagedocent op je eigen werkplek. En de resterende 20 uur vindt plaats in tutor/supervisie lessen op de opleiding.

  Je mag deze uren zelf indelen en plannen gedurende de drie jaar van de opleiding. 

  Modules

  Een indicatie van de modules die je kunt verwachten
  1 dag les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt de titel Master of Science (MSc) behaald.

  Bij het diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Na afloop van deze opleiding kun je je als Master Manueel Therapeut laten registreren in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie als manueel therapeut, een verbijzondering van het vak fysiotherapeut.

  Beroepen

  Na het volgen van de opleiding kun je patiënten met complexe gezondheidsproblemen begeleiden en behandelen. Je kunt controleren of het verwachte effect daadwerkelijk plaatsvindt.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen