Menu English
Master Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie deeltijd

 • Duur en startmoment

  3 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Master

 • Taal

  Nederlands

Ben je fysiotherapeut en wil je graag werken met kinderen? Dan is deze specialisatie iets voor jou! We leiden je op tot specialist in het behandelen en begeleiden van kinderen binnen de fysiotherapie.

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van de Master Fysiotherapie.

De kinderfysiotherapeut

Bij sommige kinderen wijkt de motorische ontwikkeling af of gaat deze langzamer dan wat gebruikelijk is. Als kinderfysiotherapeut ben je erop gericht om de motorische ontwikkeling van deze kinderen te vergroten. Bij de behandeling moet je rekening houden met de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind, de gezinssituatie en de schoolfase. Hiervoor heb je pedagogische kennis en inzicht nodig. Ook kunnen motorische stoornissen gepaard gaan met (neuro)psychologische- en gedragsstoornissen. Dit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden in de begeleiding.

Waartoe wij opleiden

Tijdens je studie word je opgeleid tot een zelfkritische, eigentijdse en competente professional. Je verwerft de specifieke competenties van de kinderfysiotherapeut en ontwikkelt je tot een professional die in staat is door klinisch redeneren tot een therapeutische afweging te komen. Na het afronden kun je deskundigheidsbevordering realiseren, bestaande wetenschappelijke evidenties integreren in je eigen professionele handelen, ontwikkelingen in de eigen beroepspraktijk of organisatie initiëren en implementeren en een bijdrage leveren aan de innovatie van het beroep.

Ons onderwijs

Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse praktijk. Wat je op vrijdag leert kun je op maandag direct toepassen in de praktijk. Hierbij staat de integratie tussen wetenschap en praktijk centraal. Je krijgt les van docenten uit het werkveld, aangevuld met gastcolleges van experts uit de kinderfysiotherapie. Een deel van ons onderwijs is gedigitaliseerd, waardoor je een deel van de opleiding vanuit huis kunt volgen. Door het kleinschalige en persoonlijke karakter van de opleiding is er veel tijd voor jou als student.

Combinatietraject

Na het afronden van deze specialisatie kun jij je als kinderfysiotherapeut inschrijven in het specialistenregister en draag je de internationaal erkende titel MSc. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om in je tweede studiejaar – naast je reguliere master – te starten met de specialistische leerlijn van de specialisatie Sportfysiotherapie. In vier jaar tijd heb je daarmee de specialistische kennis van de Sportfysiotherapie bovenop je specialisatie Kinderfysiotherapie zodat je meer passende zorg kunt verlenen aan jonge sporttalenten en kinderen in de breedtesport.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Kinderfysiotherapie deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Ons onderwijs

  Kinderfysiotherapie wordt sinds 2007 aangeboden door Hogeschool Rotterdam. We hebben een beproefd studieprogramma dat stap voor stap is opgebouwd op basis van kennis en ervaring. De innovatieve ontwikkelingen in de praktijk zijn verweven met ons onderwijs, mede dankzij onze docenten uit de praktijk.

  Vertrekpunt

  Het vertrekpunt voor ons onderwijs is de alledaagse praktijk van de kinderfysiotherapeut. Wat je op vrijdag leert kun je op maandag direct toepassen in de praktijk. We doceren zoveel mogelijk vanuit concrete problemen en voorbeelden. Hierbij staat de integratie tussen wetenschap en praktijk centraal onder het motto "wij maken wetenschap praktisch".

  Kleinschalig en persoonlijk

  Ons onderwijs is kleinschalig en persoonlijk. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Hierdoor is er veel tijd en aandacht voor de student en wordt de studievoortgang bewaakt. Daarnaast krijgt iedere student een persoonlijke coach toegewezen, welke laagdrempelig beschikbaar is.

  Docenten uit de praktijk

  Onze docenten zijn hooggekwalificeerde en ervaren kinderfysiotherapeuten die klinische expertise en wetenschappelijke inzichten op een didactisch stimulerende wijze kunnen doceren. Daarnaast krijg je gastcolleges van experts uit de kinderfysiotherapie.

  Faciliteiten

  Naast het onderwijs op locaties van Hogeschool Rotterdam, wordt een deel van het praktisch onderwijs met kinderen verzorgd op praktijklocaties, zoals Revalidatiecentrum Rijndam, een school en gespecialiseerde particuliere praktijken. Daarnaast heb je als deelnemer van deze specialisatie toegang tot de mediatheek van Hogeschool Rotterdam en die van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Digitalisering

  Een deel van ons onderwijs is gedigitaliseerd, waardoor je een deel van het onderwijs vanuit huis kunt volgen.

  Leerlijnen

  Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse praktijk van de kinderfysiotherapeut. De inhoudelijke uitgangspunten van ons onderwijsprogramma komen voort uit de competentiegebieden zoals beschreven zijn in het beroepsprofiel van de Kinderfysiotherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK). Binnen ons onderwijs is dit gestructureerd in drie leerlijnen, welke zijn voortgekomen uit dit profiel. 

  De kinderfysiotherapeutische leerlijn schoolt je als hulpverlener binnen de kinderfysiotherapie en vormt de basis van ons onderwijs. Deze leerlijn wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad van kennis en vaardigheden. Integratief handelen (screenen, preventief handelen, diagnostisch en therapeutisch), pedagogiek en ontwikkelingspsychologie komen onder andere aan bod.

  Hetgeen je binnen deze leerlijn leert, pas je direct toe in je stage. Je oefent alle elementen, geleerd in de bijeenkomsten, op verschillende locaties en onder begeleiding van experts. Zodoende stellen we je in staat om je eigen leerervaring systematisch te reflecteren. Denk aan, hulpverlening, praktisch handelen en communicatie. Elke student krijgt een studieloopbaan- en portfoliocoach om de persoonlijke groei te stimuleren.

  Het onderwijs in de leerlijn beroepsinnovator is gericht op het opdoen van relevante onderzoeks-methodologische en wetenschapsfilosofische kennis. Dit om wetenschappelijke literatuur te kunnen lezen en beoordelen en zelfstandig een (kleinschalig) praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek op te kunnen zetten, uit te kunnen voeren en hierover een publicatie te kunnen schrijven.

  Binnen de leerlijn managen van zorginnovatie voer je in groepsverband een project uit. Deze komen van externe opdrachtgevers uit de zorg en zijn domeinoverstijgend. Je ontwikkelt en versterkt hiermee de competenties (inter- en transdisciplinair) samenwerken en organiseren. Het doel hiervan is samenwerking binnen en buiten de eigen praktijk te vergroten en innovaties te realiseren.

  Werk en studie

  De master Fysiotherapie (specialisatie Kinderfysiotherapie) wordt in deeltijd gegeven, waardoor deze naast je baan gevolgd kan worden. De studie duurt 3 jaar, waarbij het laatste halfjaar aan je masterthesis wordt besteed.

  Studielast per week

  Per week moet je rekening houden met een studielast van 15 a 20 uur. Hierbinnen vallen zowel de zelfstudie als stage (in de eigen beroepspraktijk).

  Stage

  Vanaf het eerste jaar start je met het lopen van stages in de 1e, 2e en 3e lijn. In het eerste jaar richt je je op de gezonde motorische ontwikkeling van kinderen. Hierna loop je per module een stage, waarbij er minimaal 3 kinderen gezien worden die passen bij de doelgroep waarin – in die module - wordt onderwezen. In het eerste halfjaar (module 1) start je met een snuffelstage. Vanaf module 2 in jaar 1 loop je per module 8 uur per week stage.

  De stage bestaat uit het ter plekke in de praktijk uitvoeren van de geleerde vaardigheden. Zowel zelfstandig als onder begeleiding. Onder supervisie van een ervaren en geregistreerd kinderfysiotherapeut wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de beroepscompetenties; doelen en middelen worden beschreven in een persoonlijk ontwikkelings- en activiteitenplan, waarbij er begeleiding is van een studieloopbaancoach.

  Combinatietraject

  Het is mogelijk om de specialisatie Kinderfysiotherapie met een cursus Sportfysiotherapie te combineren. In het tweede studiejaar van je master, heb je de mogelijkheid om de specialistische leerlijn van de specialisatie Sportfysiotherapie te gaan volgen. Dit is een driejarige cursus en komt bovenop het reguliere traject van je master. In vier jaar tijd heb je daarmee de specialistische kennis van de Sportfysiotherapie bovenop je specialisatie Kinderfysiotherapie. 

  Studiebelasting

  In jaar 2 en 3 volg je de cursus bovenop het reguliere traject van je master. In deze twee studiejaren moet je per week rekening houden met 1 dag onderwijs en 2 dagen (of 4 dagdelen) zelfstudie.

  Met een team van onderwijskundigen is gewerkt aan het optimaliseren van de studeerbaarheid van deze twee studiejaren. Er zijn blended learning activiteiten, gecombineerde stages en praktijklessen ontwikkeld. Zo kun je een deel van de lessen online volgen, en hoef je bijvoorbeeld niet elke vrijdag naar Rotterdam te komen.

  Gedurende het eerste jaar krijg je een goed beeld van de studiebelasting van het reguliere traject. Daarmee kun je inschatten of je in de twee volgende jaren een hogere studiebelasting aankunt. Aan het einde van dat studiejaar krijg je de keuze om het gecombineerde traject te starten of door te gaan met een enkele opleiding.

  Studiekosten

  Voor dit traject, wordt naast het collegegeld, ook cursusgeld in rekening gebracht. 

  Bekijk de kosten

  Maak kennis met onze docenten

  Wie geven er les?

  Modules

  Een indicatie van de modules die je kunt verwachten
  1 dag les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt de titel Master of Science (MSc) behaald.

  Bij het diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Na afronding van je studie kun je je als Master Fysiotherapeut laten registreren in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en is registratie in het register kinderfysiotherapie en aanmelding bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) mogelijk.

  Beroepen

  Na het volgen van de specialisatie kun je kinderen met hoog complexe problematiek begeleiden en behandelen. Je kunt controleren of het verwachte effect daadwerkelijk plaatsvindt.

  Omdat er veel vacatures zijn voor specialistisch kinderfysiotherapeuten, heb je na het afronden van de opleiding veel kansen op de arbeidsmarkt. 

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze specialisatie?

  Kijk ook eens naar deze opties