Menu Zoeken English

Kinderfysiotherapie deeltijd

 • Duur en startmoment

  3 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Master

 • Taal

  Nederlands

Ben je fysiotherapeut en wil je graag werken met kinderen? Dan is deze master iets voor jou! Wij leiden je op tot specialist in het behandelen en begeleiden van kinderen binnen de fysiotherapie.

Bij sommige kinderen wijkt de motorische ontwikkeling af of gaat deze langzamer dan wat gebruikelijk is. Als kinderfysiotherapeut ben je erop gericht om de motorische ontwikkeling van deze kinderen te vergroten. Bij de behandeling moet je rekening houden met de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind, de gezinssituatie en de schoolfase. Hiervoor heb je pedagogische kennis en inzicht nodig. Ook kunnen motorische stoornissen gepaard gaan met (neuro)psychologische- en gedragsstoornissen. Dit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden in de begeleiding.

Tijdens de master Kinderfysiotherapie word je klaargestoomd tot professional die praktijk en wetenschap weet te combineren. Je krijgt les van docenten uit het werkveld met daarnaast gastcolleges van topwetenschappers uit de kinderfysiotherapie. Een deel van ons onderwijs is gedigitaliseerd, waardoor je een deel van de opleiding vanuit huis kunt volgen. De opleiding heeft een kleinschalig en persoonlijk karakter waardoor er veel tijd en ruimte is voor jou als student.

Na het afronden van deze master ben je een deskundige, eigentijdse en zelfkritische professional. Je beschikt over de specifieke competenties van de kinderfysiotherapeut. Daarnaast krijg je met deze opleiding toegang tot het register Kinderfysiotherapie en draag je de internationaal erkende titel MSc. 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Kinderfysiotherapie deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Ons onderwijs

  De master Kinderfysiotherapie wordt sinds 2007 aangeboden door Hogeschool Rotterdam. We hebben een beproefd opleidingsprogramma dat stap voor stap is opgebouwd, op basis van historie, kennis en ervaring. De innovatieve ontwikkelingen verliezen we daarbij niet uit het oog door de docenten vanuit de praktijk.

  Uitgangspunt

  De integratie tussen wetenschap en praktijk staat centraal binnen onze Fysiotherapie masters. Verdieping in diagnostiek en behandelvaardigheden, een kritische reflectie, scherpe indicaties en op hoog niveau klinisch redeneren vormen de bagage die je na drie jaar meeneemt.

  Kleinschalig en persoonlijk

  Ons onderwijs is kleinschalig en persoonlijk. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Hierdoor is er veel tijd en aandacht voor de student en wordt de studievoortgang bewaakt.

  Vertrekpunt

  Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse praktijk van de kinderfysiotherapeut. Binnen de beroepscontext van de kinderfysiotherapeut is de beroepsrol van specialist verreweg de belangrijkste, zowel qua tijd als inhoud. Dit is terug te vinden in ons onderwijs.

  Het onderwijs vindt plaats onder leiding van docenten uit het werkveld. In kleine onderwijsgroepen trainen we de praktijkvaardigheden. Daarbij maken we gebruik van diverse praktijkinstellingen waar demonstraties en klinische lessen plaatsvinden. Middels supervisiebijeenkomsten krijg je feedback op je handelen in de eigen beroepspraktijk. 

  Leerlijnen

  Het vertrekpunt van ons onderwijs is de alledaagse praktijk van de kinderfysiotherapeut. De inhoudelijke uitgangspunten van ons onderwijsprogramma komen voort uit de zeven competentiegebieden zoals beschreven zijn in het beroepsprofiel van de Kinderfysiotherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK). Binnen ons onderwijs is dit gestructureerd in drie leerlijnen, welke zijn voortgekomen uit dit profiel. 

  De kinderfysiotherapeutische leerlijn schoolt je als hulpverlener binnen de kinderfysiotherapie en vormt de basis van ons onderwijs. Deze leerlijn wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad van kennis en vaardigheden. Integratief handelen (screenen, preventief handelen, diagnostisch en therapeutisch), pedagogiek en ontwikkelingspsychologie komen onder andere aan bod.

  Hetgeen je binnen deze leerlijn leert, pas je direct toe in je stage. Je oefent alle elementen, geleerd in de bijeenkomsten, op verschillende locaties en onder begeleiding van experts. Zodoende stellen we je in staat om je eigen leerervaring systematisch te reflecteren. Denk aan, hulpverlening, praktisch handelen en communicatie. Elke student krijgt een studieloopbaan- en portfoliocoach om de persoonlijke groei te stimuleren.

  Het onderwijs in de leerlijn beroepsontwikkelaar is gericht op het opdoen van relevante onderzoeksmethodologische en wetenschapsfilosofische kennis. Je leert wetenschappelijke literatuur te lezen en te beoordelen en zelfstandig een (kleinschalig) praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en hierover een publicatie te schrijven. Er wordt hier uitsluitend gewerkt met publicaties en onderzoeksthema’s die de kinderfysiotherapie betreffen. Het doel is dat je onderzoeksmethodologie begrijpt en er je professioneel handelen op kunt afstemmen.

  Binnen de leerlijn managen van zorg brengen we een theoretisch kader over hulp- en dienstverlening aan. Hiermee kan de kinderfysiotherapeut als hulpverlener potentieel kansrijke innovatieve beroepsproducten herkennen, ontwikkelen en implementeren. Doel hiervan is de positie van de eigen werkpraktijk in de relevante zorgomgeving te verstevigen.

  Werk en studie

  De master Kinderfysiotherapie wordt in deeltijd gegeven, waardoor deze naast je baan gevolgd kan worden. De opleiding duurt 3 jaar, waarbij het laatste halfjaar aan je masterthesis wordt besteed.

  Onderwijs

  In kleine onderwijsgroepen worden praktijkvaardigheden getraind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse praktijklocaties waar demonstraties en klinische lessen plaatsvinden. Daarnaast is een deel van ons onderwijs gedigitaliseerd, waardoor je een deel van de opleiding vanuit huis kunt volgen.

  Studielast

  Per week moet je rekening houden met een studielast van 15 a 20 uur. Hierbinnen vallen zowel de zelfstudie als stage (in de eigen beroepspraktijk). 

  Stage

  De stage bestaat uit het ter plekke in de praktijk uitvoeren van de geleerde vaardigheden. Zowel zelfstandig als onder begeleiding. Onder supervisie van een ervaren en geregistreerd kinderfysiotherapeut wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de beroepscompetenties; doelen en middelen worden beschreven in een persoonlijk ontwikkelings- en activiteitenplan, waarbij er begeleiding is van een studieloopbaancoach.

  Vanaf het eerste jaar start je met het lopen van stages in de 1e, 2e en 3e lijn. In het eerste jaar richt je je op de gezonde motorische ontwikkeling van kinderen. Hierna loop je per module een stage, waarbij er minimaal 3 kinderen gezien worden die passen bij de doelgroep waarin – in die module - wordt onderwezen. In het eerste halfjaar (module 1) start je met een snuffelstage. Vanaf module 2 in jaar 1 loop je per module 8 uur per week stage.

  Modules

  Een indicatie van de modules die je kunt verwachten
  1 dag les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de afstuderen?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt de titel Master of Science (MSc) behaald.

  Bij het diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Na het succesvol afronden van de opleiding is registratie in het register kinderfysiotherapie en aanmelding bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) mogelijk.

  Beroepen

  Na afloop van deze masteropleiding ben je in staat om de domeinspecifieke competenties van de eigentijdse kinderfysiotherapeut te verwerven. Een professional die in staat is om ook in het geval van hoogcomplexe problematiek door klinisch redeneren tot een therapeutische afweging te komen. Daarnaast bezit de afgestudeerde master competenties om deskundigheidsbevordering te realiseren, bestaande wetenschappelijke evidenties te integreren in het eigen professionele handelen, ontwikkelingen in de eigen beroepspraktijk of organisatie te initiëren en implementeren en een bijdrage te leveren aan innovatie van het beroep.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen