Ga direct naar de content

Kinderfysiotherapie deeltijd

Drie-en-een-halfjarige master in het Nederlands, start in september

De masteropleiding Kinderfysiotherapie is bedoeld voor fysiotherapeuten die zich willen richten op de specifieke doelgroep kinderen. We leiden je op tot specialist met alle belangrijke competenties.

De masteropleiding Kinderfysiotherapie richt zich op afgestudeerde fysiotherapeuten die zich willen specialiseren in het behandelen en begeleiden van kinderen. Sinds september 2007 biedt Hogeschool Rotterdam deze opleiding aan. De masteropleiding komt voort uit de sinds 1996 bestaande opleiding Kinderfysiotherapie.

Tijdens de opleiding verwerf je de specifieke competenties voor het vakgebied die passen bij de moderne kinderfysiotherapeut. Een professional die - door klinisch redeneren - ook bij zeer complexe problematiek een therapeutische afweging kan maken.

Verder bezit de master kinderfysiotherapie competenties om de deskundigheid te bevorderen; bestaande wetenschappelijke evidenties te integreren in de eigen praktijk; ontwikkelingen in de eigen beroepspraktijk te initiëren en implementeren en een bijdrage te leveren aan innovatie van het beroep.

Het programma is thematisch opgebouwd volgens relevante beroepscontexten. Centraal hierin staat de hulpverlenersrol. Het onderwijs vindt plaats onder leiding van experts. De praktijkvaardigheden oefen je in kleine onderwijsgroepen. Supervisiebijeenkomsten zorgen ervoor dat je feedback krijgt op je handelen.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Kinderfysiotherapie deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Werkwijze

  Het programma is thematisch opgebouwd naar de beroepscontexten die voor de kinderfysiotherapeut relevant zijn. Centraal staat de hulpverlenersrol. Het onderwijs vindt plaats onder leiding van experts. In kleine onderwijsgroepen trainen we de praktijkvaardigheden. Daarbij maken we gebruik van diverse praktijkinstellingen waar demonstraties en klinische lessen plaatsvinden. Middels supervisiebijeenkomsten krijg je feedback op je handelen in de eigen beroepspraktijk. De verplichte stage vangt aan bij de start van de opleiding en bedraagt 8 uur per week.

  Opbouw van de opleiding

  In het onderwijsprogramma zijn drie pijlers herkenbaar:

  Specialistlijn

  • hulpververlening, integratief handelen (screenen, preventief handelen, diagnostisch en therapeutisch handelen)
  • pedagogiek en ontwikkelingspsychologieberoepsontwikkeling, wetenschap en masterthesis

  Professioneel leider en Adviseur

  • management en organisatie

  Stage

  • hulpverlening, praktisch handelen
  • communicatie (communicatie met ouders, professioneel samenwerken, coachen, adviseren)
  • stage in de beroepspraktijk
  • coaching in onderwijsgroepen

  Beroepsontwikkelaar

  In deze leerlijn wordt uitsluitend gewerkt met publicaties en onderzoekthema's die de kinderfysiotherapie betreffen. Het doel is dat de studenten de onderzoeksmethodologie begrijpen en er hun professioneel handelen op afstemmen.

  Inhoudelijke uitgangspunten

  Het vertrekpunt voor het onderwijs is steeds de alledaagse praktijk van de kinderfysiotherapeut. Binnen de beroepscontext van de kinderfysiotherapeut zal de beroepsrol van specialist verreweg de belangrijkste zijn, zowel qua inhoud als qua tijd. Dit wordt vanzelfsprekend gereflecteerd in het onderwijs tijdens de opleiding. In het onderwijs wordt zo veel mogelijk vanuit concrete problemen en voorbeelden vertrokken. Casuïstiek kan dienen om de hulpverlenersrol integratief te benaderen waarbij alle aspecten van het dagelijkse beroepsmatige handelen aan bod komen.

  Stage

  De stage bestaat uit het ter plekke in de praktijk uitvoeren van de geleerde vaardigheden. Zowel zelfstandig als onder begeleiding. Onder supervisie van een ervaren en geregistreerd kinderfysiotherapeut wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de beroepscompetenties; doelen en middelen worden beschreven in het stageplan. Vanaf het tweede leerjaar dient ten minste 8 uur per week te worden besteed aan deze stageactiviteiten. Dat houdt in dat er gedurende twee jaar (84 weken) minimaal 8 uur per week doelgericht en onder begeleiding gewerkt wordt.

  Na je studie

  Wat kun je doen na je afstuderen?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt de titel Master of Science (MSc) behaald.

  Bij het diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Na het succesvol afronden van de opleiding is registratie in het register kinderfysiotherapie en aanmelding bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) mogelijk.

  Beroepen

  Na afloop van deze masteropleiding ben je in staat om de domeinspecifieke competenties van de eigentijdse kinderfysiotherapeut te verwerven. Een professional die in staat is om ook in het geval van hoogcomplexe problematiek door klinisch redeneren tot een therapeutische afweging te komen. Daarnaast bezit de afgestudeerde master competenties om deskundigheidsbevordering te realiseren, bestaande wetenschappelijke evidenties te integreren in het eigen professionele handelen, ontwikkelingen in de eigen beroepspraktijk of organisatie te initiëren en implementeren en een bijdrage te leveren aan innovatie van het beroep.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.