Ga direct naar de content

Het collegegeld voor de gehele studie bedraagt bij aanvang in het studiejaar 2018-2019 € 17.495,-.
Je kunt ervoor kiezen dit bedrag in één keer of in vijf termijnen van € 3.499,- te voldoen.

Behalve naast de verplicht gestelde boeken, zijn er geen bijkomende kosten.

Korting

Alumni van Hogeschool Rotterdam krijgen 5% korting.

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ is beschikbaar voor studenten in de leeftijd van 30-55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

Als je jonger bent dan 30 jaar dan dan kom je alleen voor het krediet in aanmerking:

  • als je een diploma bezit van een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding gaat doen aan hbo of universiteit.
  • als je een deeltijdopleiding gaat doen aan hbo of universiteit.

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.