Menu English

De eisen voor toelating tot de masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie Manuele Therapie zijn:

  • Een afgeronde bacheloropleiding Fysiotherapie

Aanvullende eisen

EVC-route

  • Je hebt een erkend CKR geregistreerd diploma Manueel Therapie (oud-curriculum, geen mastergraad).

In de procedure worden competenties getoetst aan de hand van beroepsproducten met bijbehorende criteria. De examencommissie bepaalt of je de gevraagde competenties in voldoende mate beschikt. Deze beoordeling vormt de basis voor toelating tot de EVC-route.

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Karel Opraus (programmaleider specialisatie Manuele Therapie).

Neem contact op