Menu
  English

  Studiekosten

  Investering

  Voor het volgen van een masteropleiding betaal je collegegeld. Dit bedraagt voor de hele masteropleiding 18.000 euro. De opleiding duurt drie jaar, dus je betaalt 6.000 euro per jaar. Wanneer je daarnaast het combinatietraject wilt volgen, betaal je voor je tweede specialisatie 2.967 euro per jaar. Een combinatietraject duurt ook drie jaar, dus de totale kosten van dit traject zijn 8.900 euro. Deze kosten komen bovenop de kosten voor je master. De EVC- en Express route betreffen maatwerk. Afhankelijk van het onderwijs dat je volgt ontvang je een factuur.

  Wil je meer weten over de kosten van de opleiding, de EVC- en Express route, dan kun je een mail sturen naar onderwijsmanager Sander van der Geest: s.van.der.geest@hr.nl.

  Levenlanglerenkrediet

  De leenfaciliteit 'levenlanglerenkrediet' is beschikbaar voor studenten in de leeftijd van 30-55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering.

  Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

  Als je jonger bent dan 30 jaar, dan kom je alleen voor het krediet in aanmerking:

  • als je een diploma bezit van een hbo-bachelor of een universitaire master en je gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  • als je een deeltijdopleiding gaat doen aan hbo of universiteit.

  Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

  Subsidie praktijkleren

  Op basis van deze opleiding komt je werkgever mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Meer informatie over de voorwaarden en hoogte van deze subsidieregeling is te vinden op de website van de RvO