Ga direct naar de content

Studiekosten

Investering

Het collegegeld voor de gehele studie bedraagt bij aanvang in het studiejaar 2018-2019 € 17.495,-.
Je kunt ervoor kiezen dit bedrag in één keer of in vijf termijnen van € 3.499,- te voldoen.

Behalve naast de verplicht gestelde boeken, zijn er geen bijkomende kosten.

Korting

Alumni van Hogeschool Rotterdam krijgen 5% korting.

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ is beschikbaar voor studenten in de leeftijd van 30-55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.