Menu English

Vastgoedkunde voltijd

voorheen Vastgoed en Makelaardij
 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Vastgoedkunde (voorheen Vastgoed en Makelaardij) is een financieel-economische opleiding die je opleidt tot vastgoedexpert.

In de vastgoedwereld draait het vaak om waarde. Waarde van een huis, een kantoor, een gebied, een belegging, van een projectontwikkeling of maatschappelijke waarde. Om deze waarde te bepalen is het van belang dat je een kei bent in economie en wiskunde.

De opleiding traint je in het waarderen, het managen, beheren, ontwikkelen én het beleggen in vastgoed. Je hebt een grote interesse in gebouwen en hun omgeving, in de ontwikkeling van nieuwe gebouwen of het anders gebruiken van bestaande gebouwen. Op deze manier wordt er een betere woon- en werkomgeving gecreëerd die duurzamer en van toegevoegde waarde is. Denk aan Rotterdam en haar innovatieve gebouwen zoals de Markthal die de stad een boost geven, de woontorens aan de Maas die zorgen dat de stad nog aantrekkelijker wordt en de bijzondere objecten als De Rotterdam en het Depot Boijmans van Beuningen die veel impact hebben op de stad en haar omgeving.

Jij denkt graag groot en vindt het interessant om individuele wensen en behoeften op de vastgoedmarkt te onderzoeken. Je beheert en investeert grote geldbedragen en deinst niet terug om een grote verantwoordelijkheid te nemen. Je werkt graag in teamverband, je bent sterk in cijfers, communicatief vaardig en begaafd met een brede blik.

Door het volgen van Vastgoedkunde word je opgeleid tot vastgoeddeskundige en daardoor geschikt voor vele, aantrekkelijke banen in de vastgoedsector. Denk bijvoorbeeld aan project- of ontwikkelmanager bij een herbestemming, portfoliomanager bij een vastgoedbelegger, vastgoedmanager bij een commerciële beheerder van onroerend goed of vastgoedmanager bij gemeentes of gemeentelijke ontwikkelingsbedrijven.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure (numerus fixus). Aanmelden is mogelijk van oktober tot uiterlijk 15 januari.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

De opleiding staat in het teken van drie uitstroomprofielen: Projectontwikkeling, Beleggen in vastgoed en Vastgoedmanagement. De eerste twee jaar van de opleiding maak je kennis met deze drie profielen, daardoor is de opleiding die eerste twee jaar breed van aard. In het eerste half jaar van je studie heb je naast theoriemodules (bijvoorbeeld recht, bouwkunde en bedrijfseconomie) een project dat gaat over de huisvesting van een organisatie. Er wordt een advies gegeven hoe de huisvesting geoptimaliseerd kan worden; passend bij de strategie, structuur en cultuur van de organisatie. Het tweede half jaar staat het project in het teken van een binnenstedelijke transformatie en projectontwikkelingsopgave.

Na het eerste jaar

In het tweede jaar begin je aan de hoofdfase van de studie. De diverse vakken en projecten staan wederom in het teken van de drie uitstroomprofielen. In de projecten staan onder meer het herbestemmen van gebouwen, stedelijke herstructurering en het beleggen in vastgoed centraal. Je integreert de vaardigheden die je hebt opgedaan bij het oplossen van een praktijksituatie en besteedt veel aandacht aan financiële aspecten. Daarnaast leer je onderzoek te doen naar management- en beleidsprocessen en beslissingen te nemen op basis van analyses.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In de eerste helft van het derde jaar krijg je de kans om vier maanden stage te lopen bij een bedrijf/organisatie.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

Bij de minor Real Estate & Facility Management leer je kijken naar de wensen en behoeften vanuit de verschillende gebruikers op de diverse vastgoedmarkten. Vastgoed laat zich niet kenmerken door een standaard woning, kantoor of winkel. Elke gebruiker heeft specifieke eisen t.a.v. het gebruik van het door hem beoogde object. Dat heeft o.a. te maken met de bijzondere wensen die iedere individueel of groep heeft. Deze, in hoge mate aan verandering onderhevig zijnde individuele wensen, bepalen de gebruiks- én financiële waarden van vastgoedobjecten. Deze waarden zullen ook onderhevig zijn aan de veranderende marktomstandigheden. Het kopen van een woning is voor de meeste mensen de duurste aankoop uit hun leven. Bij zowel het aan-als verkoopproces spelen emoties een belangrijke rol. Als makelaar/taxateur dien je deze factoren achterwege te laten om je opdrachtgever zo optimaal mogelijk te adviseren. Als adviseur van één van deze partijen, speel je dan ook een zeer belangrijke rol waarbij jou opdrachtgever mag verwachten dat jij over de specifieke kennis en knowhow beschikt om aan dit verwachtingspatroon te kunnen voldoen.

Fascinatie voor de gebouwde omgeving staat bovenaan het lijstje van redenen waarom je voor uitoefening van een beroep in de projectontwikkeling kiest. De gebouwde omgeving omvat naast woningen en werkplekken in grote kantoorgebouwen ook voorzieningen als winkels, scholen en buurtcentra. Aspecten als veiligheid en bereikbaarheid spelen daarbij een zeer belangrijke rol. In een stad als Rotterdam heb je veel mogelijkheden om hierbij een rol te spelen. Diverse partijen hebben invloed op de gebouwde omgeving. In de rol van ontwikkelaar en adviseur doe je een voorstel voor ontwikkeling van vastgoed welke binnen de randvoorwaarden van de Gemeente Rotterdam, toekomstige gebruikers, financiers, en de directe belanghebbenden past. Als ontwikkelteam dien je een brede kijk te hebben, kennis op veel terreinen en vooral: gevoelig zijn voor signalen van buiten. Je bent bezig overzicht te krijgen wat er in die gebouwde omgeving allemaal speelt en nog kan gaan spelen.

Vastgoed neemt een bijzondere positie in binnen de wereld van het beleggen. De vraag die je jezelf als bijvoorbeeld assetmanager stelt is: waarom beleg ik specifiek in vastgoed en welke plaats binnen de totale beleggingsportefeuille neemt vastgoed in? Wil je je verdiepen in beleggen in vastgoed, dan kun je bij de minor Beleggen in Vastgoed inzicht verwerven in de werking en omvang van de markt voor vastgoedbeleggingen als ook de kennis en vaardigheden ontwikkelen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen bij het beleggen in vastgoed. Aan de orde komen onder meer juridische constructies als eigendomsverhoudingen, de jaarverslaggeving en financiering van een vastgoedonderneming, analyse van beleggingsvoorstellen in vastgoed, rendements-en risicoafwegingen van een belegging en benchmarking in de vastgoedmarkt.

Deze minor richt zich op de innovatieve data gedreven kant van vastgoed. Technologische innovatie is overal, dus ook in het vastgoed. Technologie biedt ook steeds meer kansen. Dat zien we dagelijks om ons heen op een website zoals Funda, maar ook meer achter de schermen in bijvoorbeeld de backoffice van een makelaar of projectontwikkelaar. Bij de minor Vastgoed Technologie kun jij je hierin verder verdiepen. Onderwerpen die zoal voorbij komen zijn: Smart Buildings, BIM, GIS, Blockchain, Digital Twins, Machine Learning & Artificial Intelligence. Na het volgen van de minor weet jij welke technologische trends en innovaties er spelen binnen het vastgoed en weet je met welk soort team je dit in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor ben je van grote meerwaarde op de arbeidsmarkt.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

De kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan, kun je in de laatste helft van het vierde jaar inzetten in de praktijk. Dan voer je gedurende vijf maanden een praktijkgericht onderzoek uit voor een vastgoedgerelateerd bedrijf.

Internationale mogelijkheden

Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Het Honoursprogramma doe je naast je bachelorprogramma en is alleen weggelegd voor echte doorzetters.

Het versterkt je ontwikkeling in het vakgebied door middel van projecten op het gebied van innovatie en toegepast onderzoek. Rond jij als 'excellent student' dit programma succesvol af dan krijg je op je diploma de eervolle vermelding 'Honours Degree'.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
4 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Je leert door en met de beroepspraktijk. Deze realistische aanpak in combinatie met de theoretische basis op school, geeft je tijdens de studie een goed beeld van de verschillende rollen die je kunt vervullen in het vastgoed.

Als vastgoeddeskundige kun je onder andere aan de slag als: vastgoedbeheerder, vastgoedonderzoeker, productontwikkelaar, projectontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar, vastgoedadviseur, financieringsanalist, corporate real estate manager (vastgoedstrategist), (bedrijfs)makelaar, verhuurmakelaar, property manager, accountmanager vastgoed, acquisiteur vastgoed en portefeuille manager.*

Bekijk de uitleg van mogelijke beroepen

Om zo betrouwbaar mogelijk te zijn, is hierbij mede gebruikt gemaakt van nationaleberoepengids.nl.

*Je start in veel gevallen in een ondersteunende rol waarna je met werkervaring doorgroeit naar deze (volledige) functies.

Doorstuderen

Met het bachelordiploma van Vastgoedkunde kun je doorstromen naar een aantal universiteiten voor het volgen van (pre) masteropleidingen, zoals Greenwich University (Master in Real Estate Management), de Technische Universiteit Delft (Master in Real Estate and Housing), de Universiteit van Amsterdam (Business Studies), Erasmus Universiteit Rotterdam (Business Administration), de Rijksuniversiteit Groningen (Vastgoedkunde) en Amsterdam School of Real Estate (Master in Real Estate). Iedere universiteit hanteert een aantal aanvangseisen.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen