Menu
  English

  Beroepen

  Wat kun je na je studie gaan doen?

  Als vastgoeddeskundige kun je aan de slag bij verschillende soorten bedrijven en instellingen en zijn er veel beroepsmogelijkheden.

  Je kunt onder andere aan de slag als:

  Acquisiteur vastgoed

  Is continu op zoek naar nieuw aan te kopen vastgoed. Dit doet de acquisiteur op basis van een uitgebreid netwerk in de vastgoed wereld en aan de hand van analyses van proposities die hem worden aangeboden. De taken bestaan uit het ontwikkelen van een netwerk, het uitvoeren van analyses, het onderhandelen over de huurprijs/koopprijs en koopovereenkomsten en het uitwerken van investeringsvoorstellen.

  Corporate real estate manager

  Ontwikkelt beleid op het gebied van vastgoed- en huisvestingsbeheer voor de korte én lange termijn. De corporate real estate manager geeft leiding aan projecten, is bezig met onderzoek en evalueert het gevoerde beleid.

  Portefeuillemanager

  Werkt veelal bij institutionele beleggers of private investeerders in vastgoed en is verantwoordelijk voor de rendementen van de portefeuille. Hij of zij zorgt ervoor dat de juiste mix van panden in portefeuille is om een goede balans te vinden tussen rendement en risico. Hiervoor is kennis nodig op het gebied van financiële markten en vastgoedmarkten om op basis van ontwikkelingen in die markten prognoses te kunnen maken. Het analyseren aan welke objecten behoefte is, maar ook een inschatting kunnen maken wat de waarde van een pand is, behoort tot de taken van een portefeuillemanager.

  Projectontwikkelaar

  Werkt aan de totstandkoming van (grootschalige) bouwprojecten zoals winkelcentra, kantoorgebouwen of woonwijken. Deze geven ze op eigen initiatief vorm, maar de projectontwikkelaar werkt ook in opdracht van de overheid, vaak op gemeentelijk niveau. Het realiseren van een bouwplan dat onder andere bestaat uit de financiën en het ontwerp, behoort tot de taken. Daarnaast zal de projectontwikkelaar ook onderzoek moeten doen naar vastgoedbehoeftes uit de markt en zal hij/zij rekening houden met allerlei randvoorwaarden bij een project. De architect werkt het uiteindelijke ontwerp uit. Een projectontwikkelaar houdt zich ook bezig met de aankoop van grond of vastgoed om eerst (meer)waarde te creëren en vervolgens te verkopen.

  Property manager

  Is iemand die vastgoedobjecten beheert. Dit is vaak het geval als de eigenaar dit niet zelf op zich kan of wil nemen. De functie van een property manager is gericht op het technisch, commercieel en administratief beheer. Taken die hier bij horen zijn onder meer het contact onderhouden met huurders, het zorgdragen voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden, het innen van huren en het betalen van kosten en belastingen. De property manager heeft een primaire verantwoordelijkheid tegenover de eigenaar en een secundaire tegenover de huurder. Deze relaties zijn cruciaal in het vormen van verwachtingen over het takenpakket.