Menu English

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor studiejaar 2023-2024 is niet meer mogelijk. Vanaf oktober 2023 kun je je weer aanmelden voor studiejaar 2024-2025.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2024 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2024-2025 maximaal 400 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt - naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden - een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2024 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/vwo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

  • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
   • ontvang je de uitnodiging om je Hogeschoolaccount te activeren. Hiermee kun je inloggen op alle systemen van de hogeschool. Start bij Mijn HR (via mijn.hr.nl of download de app voor iOS of Android), daarin zie je onder Mijn aanmelding precies aan welke voorwaarden je (nog) moet voldoen om ingeschreven te worden voor je opleiding. Met je Hogeschoolaccount kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst staat vlak voor de start van de studie op HINT. Je hebt tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Het aantal studenten dat een opleiding Vastgoedkunde wil volgen, groeit zeer snel. De opleiding aan Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 400 studenten toe te laten. Voor dit aantal studenten kan de opleiding contextrijk onderwijs met vraagstukken uit het werkveld garanderen en is de kans op een goede stage- en afstudeerplaats hoger.

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Doorzettingsvermogen en discipline: dit zegt iets over hoe je omgaat met zaken die je moeilijk vindt.
 2. Zelfstandigheid: dit is belangrijk omdat je zelf je studie moet kunnen plannen.
 3. Oriëntatie op het beroep: om te kijken of jouw beeldvorming over het beroep overeenkomt met de praktijk. Hiermee wordt ook gekeken hoe goed je bent in het opzoeken en verwerken van informatie.
 4. Communicatievaardigheden: vastgoed en makelaardij is een sector waar je veel in gesprek bent en samenwerkt. Het is daarom belangrijk dat je communicatief sterk bent.
 5. Rekenkundige en wiskundige vaardigheden: dit is belangrijk omdat je daar veel gebruik van gaat maken tijdens je opleiding en in het beroep.

De selectieprocedure voor 2024-2025 bestaat uit 3 onderdelen.

Onderdeel 1: Thuisopdracht casus Vastgoed

Het eerste onderdeel betreft een opdracht waarbij je een casus uitwerkt. Deze opdracht maak je thuis. 

 • Je mag kiezen uit een aantal casussen die we je aanreiken. We vragen je daar kort en bondig iets over te schrijven vanuit je eigen ervaring.
 • Bij de casus gaat het ons om je doorzettingsvermogen, discipline en zelfstandigheid. Ook je oriëntatie op het beroep speelt mee.
 • Voor deze opdracht kun je in totaal 30 punten van de 100 punten voor de ranking halen. 

Dit onderdeel moet je uiterlijk 28 januari inleveren.

Onderdeel 2: Toetsen op de hogeschool

Het tweede onderdeel vindt plaats op 20 of 27 januari tussen 9.00 – 12.00 uur. Dit onderdeel doe je op de hogeschool. Je wordt voor een van de twee dagen uitgenodigd en voor deze dagen geldt een verplichte aanwezigheid op locatie. Het online afleggen van de toetsen is niet mogelijk. 

 • Tijdens deze selectiedag zal je op de hogeschool een tweetal toetsen afleggen, waaronder een wiskundetoets.
 • Bij deze toetsen besteden we aandacht aan je oriëntatie op het beroep, zelfstandigheid en rekenkundige en wiskundige vaardigheden
 • Voor de toetsen kun je in totaal 40 punten van de 100 punten voor de ranking halen. 

Onderdeel 3: Persoonlijk gesprek met docent van de opleiding

Het derde onderdeel vindt plaats tussen 12 februari en 22 maart. Dit onderdeel doe je op de hogeschool. Je wordt in deze periode uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek (tussen de 15 en 20 minuten). Voor dit gesprek geldt een verplichte aanwezigheid op locatie.

 • In dit onderdeel zal je een persoonlijk selectiegesprek met een docent hebben.
 • In dit gesprek kijken we naar je oriëntatie op het beroep en je communicatieve vaardigheden.
 • Voor dit onderdeel kun je in totaal 30 punten van de 100 punten voor de ranking halen. 

Op 15 april 2024 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Deze opleiding had in studiejaar 2023-2024 een capaciteit van 400 plaatsen, hetzelfde aantal als voor 2024-2025. Voor 2023-2024 waren er 312 deelnemers aan de selectie. Zij hebben allemaal een plaats aangeboden gekregen.

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2024.
 • De selectieprocedure vindt plaats in de periode tussen januari en maart 2024.
 • Op 15 april 2024 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een plaats vrijkomen, omdat iemand zakt voor zijn eindexamen of toch besluit een andere opleiding te gaan doen. Houd hiervoor Studielink goed in de gaten.
 • Eind augustus start de opleiding.

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een bezwaar indienen. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen