Menu Zoeken English

Vastgoed en Makelaardij voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Deze opleiding is ook beschikbaar in: duaal

Je bent geboeid door de wereld van bouwen, projectontwikkeling, woon- en werkomgevingen en het lijkt je een uitdaging om -letterlijk- de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen.

Door het volgen van de opleiding Vastgoed en Makelaardij word je opgeleid als vastgoeddeskundige. Dat is meer dan een makelaar, je bent allround en overlegt ook met planologen en bouwkundigen, met beleidsmakers en financiers, met juristen en consumenten. Bovendien moet je verantwoordelijk en gedreven zijn en vooral communicatief vaardig. De opleiding Vastgoed en Makelaardij leidt je op voor vele aantrekkelijke managementfuncties. Denk bijvoorbeeld aan project- of ontwikkelmanager bij een herbestemming, portfoliomanager bij een vastgoedbelegger, vastgoedmanager bij een commerciële beheerder van onroerend goed of vastgoedmanager bij gemeentes of gemeentelijke ontwikkelingsbedrijven. De opleiding richt zich op zes basiscompetenties: ontwikkelen en plannen van vastgoed, managen van vastgoed, bemiddelen en taxeren, vastgoedbeleggen en financieren, onderzoeken en professioneel handelen.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Vastgoed en Makelaardij voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 22-08-2018 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  6%

  Werkloos

  88%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  De opleiding staat in het teken van drie uitstroomprofielen: Projectontwikkeling, Beleggen in vastgoed en Vastgoedmanagement. De eerste twee jaar van de opleiding maak je kennis met deze drie profielen, daardoor is de opleiding die eerste twee jaar breed van aard. In het eerste half jaar van je studie heb je naast theoriemodules (bijvoorbeeld recht, bouwkunde en bedrijfseconomie) een project dat gaat over de huisvesting van een organisatie. Er wordt een advies gegeven hoe de huisvesting geoptimaliseerd kan worden; passend bij de strategie, structuur en cultuur van de organisatie. Het tweede half jaar staat het project in het teken van een binnenstedelijke transformatie en projectontwikkelingsopgave.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar begin je aan de hoofdfase van de studie. De diverse vakken en projecten staan wederom in het teken van de drie uitstroomprofielen. In de projecten staan onder meer het herbestemmen van gebouwen, stedelijke herstructurering en het beleggen in vastgoed centraal. Je integreert de vaardigheden die je hebt opgedaan bij het oplossen van een praktijksituatie en besteedt veel aandacht aan financiële aspecten. Daarnaast leer je onderzoek te doen naar management- en beleidsprocessen en beslissingen te nemen op basis van analyses.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Doorstroomprogramma

  Aanmelden voor het doorstroomprogramma kan via mail: e.m.van.den.bergh@hr.nl

  Stage lopen

  In de eerste helft van het derde jaar krijg je de kans om vier maanden stage te lopen bij een bedrijf/organisatie.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Robert Freijsen zijn derdejaars stage bij Corio Nederland ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bij de minor Real Estate & Facility Management leer je kijken naar de wensen en behoeften vanuit de verschillende gebruikers op de diverse vastgoedmarkten. Vastgoed laat zich niet kenmerken door een standaard woning, kantoor of winkel. Elke gebruiker heeft specifieke eisen t.a.v. het gebruik van het door hem beoogde object. Dat heeft o.a. te maken met de bijzondere wensen die iedere individueel of groep heeft. Deze, in hoge mate aan verandering onderhevig zijnde individuele wensen, bepalen de gebruiks- én financiële waarden van vastgoedobjecten. Deze waarden zullen ook onderhevig zijn aan de veranderende marktomstandigheden. Het kopen van een woning is voor de meeste mensen de duurste aankoop uit hun leven. Bij zowel het aan-als verkoopproces spelen emoties een belangrijke rol. Als makelaar/taxateur dien je deze factoren achterwege te laten om je opdrachtgever zo optimaal mogelijk te adviseren. Als adviseur van één van deze partijen, speel je dan ook een zeer belangrijke rol waarbij jou opdrachtgever mag verwachten dat jij over de specifieke kennis en knowhow beschikt om aan dit verwachtingspatroon te kunnen voldoen.

  Fascinatie voor de gebouwde omgeving staat bovenaan het lijstje van redenen waarom je voor uitoefening van een beroep in de projectontwikkeling kiest. De gebouwde omgeving omvat naast woningen en werkplekken in grote kantoorgebouwen ook voorzieningen als winkels, scholen en buurtcentra. Aspecten als veiligheid en bereikbaarheid spelen daarbij een zeer belangrijke rol. In een stad als Rotterdam heb je veel mogelijkheden om hierbij een rol te spelen. Diverse partijen hebben invloed op de gebouwde omgeving. In de rol van ontwikkelaar en adviseur doe je een voorstel voor ontwikkeling van vastgoed welke binnen de randvoorwaarden van de Gemeente Rotterdam, toekomstige gebruikers, financiers, en de directe belanghebbenden past. Als ontwikkelteam dien je een brede kijk te hebben, kennis op veel terreinen en vooral: gevoelig zijn voor signalen van buiten. Je bent bezig overzicht te krijgen wat er in die gebouwde omgeving allemaal speelt en nog kan gaan spelen.

  Vastgoed neemt een bijzondere positie in binnen de wereld van het beleggen. De vraag die je jezelf als bijvoorbeeld assetmanager stelt is: waarom beleg ik specifiek in vastgoed en welke plaats binnen de totale beleggingsportefeuille neemt vastgoed in? Wil je je verdiepen in beleggen in vastgoed, dan kun je bij de minor Beleggen in Vastgoed inzicht verwerven in de werking en omvang van de markt voor vastgoedbeleggingen als ook de kennis en vaardigheden ontwikkelen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen bij het beleggen in vastgoed. Aan de orde komen onder meer juridische constructies als eigendomsverhoudingen, de jaarverslaggeving en financiering van een vastgoedonderneming, analyse van beleggingsvoorstellen in vastgoed, rendements-en risicoafwegingen van een belegging en benchmarking in de vastgoedmarkt.

   

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  De kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan, kun je in de laatste helft van het vierde jaar inzetten in de praktijk. Dan ben je weer vijf maanden werkzaam in de praktijk voor je afstudeerproject.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Het Honoursprogramma doe je naast je bachelorprogramma en is alleen weggelegd voor echte doorzetters.

  Het versterkt je ontwikkeling in het vakgebied door middel van projecten op het gebied van innovatie en toegepast onderzoek. Rond jij als 'excellent student' dit programma succesvol af dan krijg je op je diploma de eervolle vermelding 'Honours Degree'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  VastgoedCert

  Met het bachelordiploma van de opleiding Vastgoed en Makelaardij krijg je vrijstelling voor de Basistheorie en de Aanvullende Theorie van VastgoedCert. Je kunt jezelf na afronding van je studie inschrijven in het KRMT (register voor Makelaars en Taxateurs). Als je geregistreerd wilt worden in het RMT, hoef je alleen nog de praktijktoets te doen.

  Beroepen

  Je leert door en met de beroepspraktijk. Deze realistische aanpak in combinatie met de theoretische basis op school, geeft je tijdens de studie een goed beeld van de verschillende rollen die je kunt vervullen in het vastgoed. Bekijk in de video hoe studenten Lynn, Sam en Ricardo dit ervaren:

  Als vastgoeddeskundige kun je onder andere aan de slag als: vastgoedbeheerder, vastgoedonderzoeker, productontwikkelaar, projectontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar, vastgoedadviseur, financieringsanalist, corporate real estate manager (vastgoedstrategist), (bedrijfs)makelaar, verhuurmakelaar, property manager, accountmanager vastgoed, acquisiteur vastgoed en portefeuille manager.*

  Bekijk de uitleg van mogelijke beroepen

  Om zo betrouwbaar mogelijk te zijn, is hierbij mede gebruikt gemaakt van nationaleberoepengids.nl.

  *Je start in veel gevallen in een ondersteunende rol waarna je met werkervaring doorgroeit naar deze (volledige) functies.

  Doorstuderen

  Met het bachelordiploma van Vastgoed en Makelaardij kun je doorstromen naar een aantal universiteiten voor het volgen van (pre) masteropleidingen, zoals Greenwich University (Master in Real Estate Management), de Technische Universiteit Delft (Master in Real Estate and Housing), de Universiteit van Amsterdam (Business Studies), Erasmus Universiteit Rotterdam (Business Administration), de Rijksuniversiteit Groningen (Vastgoedkunde) en Amsterdam School of Real Estate (Master in Real Estate). Iedere universiteit hanteert een aantal aanvangseisen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2018

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.