Ga direct naar de content
Mens en Techniek

Gezondheidszorg Technologie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

De vierjarige afstudeerrichting Gezondheidszorg Technologie van de opleiding Mens en Techniek leidt je op tot een ingenieur die werkt op het snijvlak van gezondheidszorg en techniek.

Vroeger moest je voor een simpele behandeling een aantal dagen in het ziekenhuis verblijven. Tegenwoordig is de techniek al zover dat je vaak dezelfde dag nog naar huis kan. Dat wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe en snellere apparatuur. Maar samen met nieuwe technieken en betere apparaten wordt het ook steeds ingewikkelder en niet iedereen begrijpt hoe deze apparaten werken.

Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie is de link tussen de gezondheidszorg en de techniek, en richt zich op de techniek, de gebruikers en toepassingen in de gezondheidszorg. Een gezondheidszorgtechnoloog is een praktisch en communicatief vaardig persoon die medische apparatuur kan beheren en innoveren. Van bloeddrukmeters tot complete operatiekamers. Iemand met een brede blik, die, naast de apparatuur, ook iedereen eromheen ziet: de arts, de paramedicus, de verpleegkundige en natuurlijk de patiënt. Bij de opleiding in Rotterdam ligt de nadruk op de medische technologie in het ziekenhuis én de thuissituatie. Een gezondheidszorgtechnoloog staat stil bij de vraag: “Hoe kan de zorg beter, sneller en efficiënter?”

Andere richtingen binnen Mens en Techniek

Gezondheidszorg Technologie bij Hogeschool Rotterdam is een vierjarige differentiatie (afstudeerrichting) van de bacheloropleiding Mens en Techniek. De opleiding Mens en Techniek wordt op 5 verschillende hogescholen aangeboden. Allemaal gericht op het snijvlak van techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent. Variërend van meer technisch tot meer gezondheidszorg gericht.

Andere differentiaties van de opleiding Mens en Techniek zijn:

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Gezondheidszorg Technologie voltijd

  Wouter over zijn eerstejaars opdrachten

  Quinten liep stage in een ziekenhuis

  Peercoach Joy helpt eerstejaars studenten

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Like
  Studenttevredenheid
  Deze opleiding 3.7 gemiddeld, 116 respondenten
   
   
   
   
   
  Landelijk 3.9 gemiddeld, 640 respondenten
  Aantal 1e jaars
  Aantal eerstejaars
  Deze opleiding 104
  Landelijk 85
  Contacttijd 1e jaar
  Contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-18
  Landelijk 18-24
  Doorstroom 2e jaar
  Doorstroom naar het tweede jaar
  Deze opleiding 61%
  Landelijk 60%
  Diploma
  Diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding
  Deze opleiding 37%
  Hbo-bachelor of hoger 39%
  Landelijk
  44%
  48%
  Doorstuderen
  Doorstuderen
  Deze opleiding 23%
  Landelijk 23%
  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  -

  Werkloos

  -

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Beroepsspecifieke taakgebieden

  De opleiding is opgebouwd uit vier taakgebieden die gericht zijn op het beroep van gezondheidszorgtechnoloog. Deze taakgebieden omvatten samen het geheel aan competenties (kennis en kunde) en staan centraal in de opleiding:

  • Bepalen zorgtechnologische behoefte
  • Concretiseren zorgtechnologische oplossing
  • Implementeren zorgtechnologie
  • Optimaliseren zorgtechnologie

  Deze vier taakgebieden zijn gedurende de gehele opleiding wisselend gekoppeld aan zowel ziekenhuistechnologie als thuiszorgtechnologie. De opleiding speelt tevens in op de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Tijdens de opleiding wordt er niet met vakken gewerkt, maar met twee lijnen: een lijn met kennis en vaardigheden, en een lijn waarin je deze kennis en vaardigheden direct praktisch toepast bij het ontwikkelen van een beroepsproduct. Uiteindelijk zijn deze twee lijnen de basis voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  Het eerste jaar

  In het propedeusejaar doe je basiskennis op. Je oriënteert je breed in het vakgebied van de gezondheidszorgtechnoloog en natuurlijk leer je veel over de organisatie van de zorg. Naast deze brede oriëntatie doe je ook de nodige technische en medische kennis op. In de kennis- en vaardighedenlijn maak je onder andere kennis met elektrotechniek, anatomie, ICT, wiskunde en natuurkunde. In de praktijklijn werk je aan typische beroepsproducten als een meetrapport, een risicoanalyse en een pakket van eisen. Dit doe je aan de hand van meerdere werkvormen, zoals werkcolleges, individuele begeleiding en projectmatig werken. Je begint direct aan het opbouwen van  competenties die nodig zijn in het werkveld. Andersom maakt de opleiding kennis met jou: ben je geschikt voor het beroep en ben jij technisch en sociaal vaardig?

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar ligt de nadruk op verdieping van je kennis en vaardigheden, en het meer zelfstandig en professioneel werken. In het eerste half jaar van je derde studiejaar doe je een stageopdracht. Tijdens je stage doe je praktische en sociale vaardigheden in een bedrijf op. In de tweede helft van het derde jaar werk je aan complexe multidisciplinaire vraagstukken. Het vierde jaar start met een minor (specialisatie of juist een verbreding van je kennis). En in het laatste deel van het vierde jaar werk je in de praktijk aan je afstudeeropdracht en het aantonen van je beroepsbekwaamheid.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Tijdens de derdejaars stage werk je vier dagen per week bij een bedrijf of ziekenhuis aan een opdracht, bijvoorbeeld het schrijven van een protocol of het geven van instructie aan gebruikers.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Daniëlle Carbière haar derdejaars stage bij Medisch Centrum Haaglanden Westeinde ervaart. Ze doet een onderzoek naar het gebruik van bepaalde software die geïmplementeerd gaat worden.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Zorgtechnologie

  Het doel van de minor Zorgtechnologie is om jou, als toekomstig ingenieur, inzetbaar te maken voor het ontwikkelen van technische ondersteuning voor duurzame en veilige gezondheidszorg.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Tijdens je vierde jaar volg je een afstudeerstage van een half jaar bij een bedrijf of ziekenhuis waar je werkt aan je afstudeerscriptie. Je verdedigt je scriptie in een afstudeerzitting.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie een honoursprogramma voor je aan.

  Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je getuigschrift van de opleiding Mens en Techniek behaald en je mag vanaf nu de titel Bachelor of Science (BSc) achter je naam voeren.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Je bent opgeleid tot zorgingenieur. Je weet te communiceren met zorgvragers, zorgverleners en technici en kunt daardoor de verbindende schakel tussen hen vormen met oog voor innovaties, veiligheid en wet-/regelgeving op het gebied van gezondheidszorg en techniek. De vooruitzichten op een baan zijn goed te noemen, zowel de zorg als het bedrijfsleven hebben veel vraag naar zorgingenieurs.

  Als gezondheidszorgtechnoloog speel je een belangrijke rol bij het introduceren en onderhouden van medische apparatuur. Je bent daarbij breed inzetbaar in alle stappen van het proces, van het bedenken tot het uiteindelijke gebruik en beheer, met uitzondering van het daadwerkelijk bouwen van de apparatuur zelf.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe een dag van een professional eruit ziet.

  Bekijk een aantal beroepen

  Doorstuderen

  Je kunt na afronding van je opleiding verder studeren in eigen vakgebied aan een universiteit. Afhankelijk van je technisch/wiskundig inzicht kun je onder andere masters volgen in Eindhoven (medical engineering) en mogelijk in Delft (biomedical engineering). Hiervoor is een schakeljaar (met veel wiskunde) noodzakelijk. Daarnaast worden door universiteiten tal van andere masterprogramma's aangeboden in aangrenzende gebieden (bijvoorbeeld Master 'Zorgmanagement' bij Erasmus Rotterdam). Meestal moet je rekening houden met een schakeljaar.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.