Menu English
Finance, Tax and Advice

Financial Advice & Data Analytics voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Jij houdt van cijfers doorgronden, praat graag over geld en wordt blij als mensen jouw financiële advies opvolgen. Particulieren en bedrijven helpen met hun financiën zie jij wel zitten.

Bij de community Financial Advice & Data Analytics van de opleiding Finance, Tax and Advice leer je hoe je particuliere en zakelijke klanten zo goed mogelijk adviseert om het financiële deel van hun dromen waar te maken. Jouw adviezen maken impact.

Natuurlijk is financiële kennis belangrijk, maar je business skills zijn net zo waardevol. Denk aan onderhandelen, coachen, storytelling, emotionele intelligentie en complexe problemen analyseren. Kennis en skills komen samen in concrete en inspirerende praktijkvoorbeelden, en aan de hand van deze casussen leer je.

Je eerste jaar staat in het teken van basisvakken, zoals bedrijfseconomie en financiële planning, die je tegelijk met studenten van de community Tax, Law & Ethics volgt. Het tweede jaar ga je je meer specialiseren en leer je bijvoorbeeld hoe je data analyseert zodat je toekomstig koopgedrag kunt inschatten. Ook weet je alles over gesprekstechnieken, bedrijfsanalyses maken en coachend adviseren. Wij leiden je op tot een integere professional vol zelfvertrouwen, die dus goed kan luisteren, samenvatten en doorvragen.

Na je hbo-bachelor geef jij financieel advies aan zakelijke klanten en particulieren, en ga je bijvoorbeeld aan de slag als financieel planner voor ondernemers.

Deze opleiding is onderdeel van Rotterdam Business School.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Community's

Binnen de opleiding Finance, Tax and Advice kun je kiezen uit twee community's. Naast Financial Advice & Data Analytics is er nog een community, namelijk de community Tax, Law & Ethics.

Het eerste jaar

Je krijgt inzicht in de opleiding en het werkveld. Je begint je propedeuse met de community Financial Advice & Data Analytics en aan het einde van de propedeuse bepaal je of je deze community in de hoofdfase vervolgt. Ook krijg je een goed beeld van jezelf: wat kan ik, wat wil ik en past de opleiding bij mij?

Het onderwijs is praktijkgericht. Je leert vaardigheden zoals het voeren van een adviesgesprek met een klant. De benodigde kennis hiervoor verkrijg je met vakken zoals financiële planning, belastingrecht en bedrijfsfinanciering. Tegelijk verstevig je je talenkennis (Nederlands en Engels). Zo word jij de financieel adviseur van de toekomst. De financiële sector gebruikt steeds vaker data-analyse om risico’s, klantbehoeften en marketingactiviteiten te bepalen. Daarom werk je in jaar 1 met datasets en statistische technieken om data te interpreteren en te visualiseren.

Na het eerste jaar

De vakken in de hoofdfase verdiepen je kennis en vaardigheden richting je community. De Financial Advice & Data Analytics community richt zich op werk bij banken, hypotheekadvieskantoren en verzekeraars.

Je volgt in jaar 2 algemene vakken en community-specifieke vakken zoals onderzoeksvaardigheden, bedrijfsopvolging en data analyse. Ook werk je aan beroepsvaardigheden die je nodig hebt in de beroepspraktijk van jouw voorkeur. Om een goede stageplek te kunnen kiezen, bezoek je regelmatig organisaties.

In jaar 3 loop je stage bij een organisatie uit het beroepenveld. Het onderwijs is gericht op het beter begrijpen hoe organisaties werken. Daarna komen de laatste community-specifieke verdiepingscursussen aan bod. Je werkt in multidisciplinaire teams aan een complexe praktijkcasus.

In jaar 4 volg je een minor die je zelf kiest. Daarna volg je een afstudeeropdracht in het werkveld. Je doet onderzoek waarmee je een concreet praktijkprobleem oplost. Voor veel studenten is dit de opstap naar een baan!

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Je kunt kiezen uit verdiepende vakken die passen bij je community of juist uit vakken die je uit algemene interesse wilt volgen. 

Je kunt zelf een stageplek uitzoeken die bij je gekozen community past. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In het derde jaar loop je twintig weken (vier dagen per week) praktijkstage bij een bedrijf dat je zelf uit mag kiezen. Je past je opgedane kennis toe en je gebruikt je vaardigheden. Uiteraard word je daarbij ook begeleid door het stagebedrijf en door school. Competenties zoals informeren en adviseren, beoordelen en verwerken, ontwikkel je verder door. Ook investeer je in je professionele identiteit. Tijdens je stage kom je op maandag of vrijdag terug naar school om colleges te volgen. De meeste studenten ervaren hun stage als supercool en van betekenis, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of het bedrijf een toekomstige werkgever zou kunnen zijn. Het is geen uitzondering dat studenten er zelfs hun afstudeerstage en/of baan na de studie aan over houden!

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Deze Engelstalige minor bereidt je voor op een carrière waarbij je internationaal inzetbaar bent, onder andere door je de mogelijkheid te bieden een half jaar bij een partnerinstelling in het buitenland te studeren. Hierbij bestudeer je onder andere de onderwerpen international market opportunity analysis, marketing planning and control, project management en art and philosophy.

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten die de fiscale richting van Finance, Tax and Advice volgen.

Kom je er tijdens je hbo-opleiding achter dat studeren je wel ligt en zijn je studieresultaten aanleiding om je studiecarrière af te sluiten met een masteropleiding? Dit is na je hbo-opleiding mogelijk in 1 à 1,5 jaar. In overleg met de Erasmus Universiteit is er een doorstroomprogramma samengesteld dat zorgt voor een goede aansluiting op het masterprogramma Fiscale Economie. Met de minor word je vrijgesteld van het volgen van een schakelprogramma en stroom je direct in het masterprogramma in. Hierdoor boek je een jaar tijdwinst. Nadat je de doorstroomminor met goed gevolg hebt afgelegd en je bachelor hebt behaald, kun je daarna direct doorstromen naar de masteropleiding Fiscale Economie. De duur van deze masteropleiding is regulier 1 jaar.

Heb je affiniteit met werken in het buitenland en wil je alles weten over het uitzenden van Nederlandse werknemers naar het buitenland en over het inlenen van buitenlandse werknemers door Nederlandse bedrijven? Zie jij jezelf al als een spin in het web, dan is deze minor zeker iets voor jou. De minor is gericht op het vakgebied van de mobility officer. In samenwerking met Stichting Expatise is een programma opgesteld dat bestaat uit zes thema's: internationaal ondernemen, HR strategie en beleid, internationale fiscaliteiten, internationaal arbeids(migratie)recht, internationale sociale verzekeringen en EG recht. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor de praktijk. In samenwerking met de Stichting Expatise zal er contact zijn met het bedrijfsleven.

Ben je benieuwd wat er komt kijken bij het succesvol beëindigen en overdragen van een onderneming? En wil je weten hoe een ondernemer voorafgaand aan die bedrijfsoverdracht optimaal een inkomensvoorziening voor zijn oude dag opbouwt? Dan is de minor Bedrijfsoverdracht zeker iets voor jou! De vraagstukken die behandeld worden beslaan verschillende thema's en vakgebieden. Zo wordt er onder andere ingegaan op het proces over het vinden van een geschikte overnamekandidaat, de waardering van de onderneming, het ontwikkelen van een goede onderhandelingsstrategie, en fiscale/juridische vormgeving van de bedrijfsoverdracht.

Risicomanagement is een 'hot topic'. De financiële crisis van enkele jaren geleden noodzaakt organisaties om hun risico's onder de loep te nemen en deze te managen. Gedreven door hebzucht hebben bedrijven en particulieren teveel risico genomen. Dit alles roept veel vragen op. Kun je een crisis overleven als je je risico's goed managet? Is de toekomst voor een deel te voorspellen? Wat speelt zich af in de hoofden van mensen waardoor dit alles wordt veroorzaakt? In de minor Risicomanagement ga je op zoek naar een antwoord op deze vragen en worden de nieuwste inzichten in dit vakgebied op een actieve en leerzame wijze met je gedeeld.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In de tweede helft van het vierde jaar, werk je drie dagen per week mee bij een afstudeerplek in de financiële of fiscale praktijk en doe je onderzoek naar een praktijkvraagstuk. Denk als afstudeerplek bijvoorbeeld aan een bank of verzekeringsmaatschappij (financiële praktijk) maar ook een Big 4-kantoor (de 4 grootste consultancy bedrijven van Nederland) of de Belastingdienst (fiscale praktijk).

Door een portfolio samen te stellen waarin je bewijsmateriaal van jouw competenties en vaardigheden verzamelt en vervolgens het gesprek hierover aan te gaan in het afsluitende assessment, toon je aan klaar te zijn om als beginnende FTA-professional aan de slag te gaan in de praktijk.

Internationale mogelijkheden

Binnen de opleiding bieden we je volop de gelegenheid om internationale ervaring op te doen. Zo kun je in het tweede jaar tijdens een International Business Week samen met studenten uit andere landen werken aan een business case. Als toekomstig fiscalist kan je tijdens de International Tax Week met studenten uit zes verschillende Europese landen werken aan diverse fiscale opdrachten. Wil je meer internationale ervaring opdoen? Loop stage op Aruba, doe tijdens je minor onderzoeksvaardigheden op in Beijing, of schrijf je afstudeeropdracht bij een buitenlands adviesbureau of financiële instelling. Dit alles behoort tot de mogelijkheden.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan. De door jou gevolgde community wordt vermeld.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Mogelijke beroepen na het behalen van je bachelordiploma zijn:

 • Financieel adviseur
 • (Schade-)acceptant
 • Financieel planner
 • Hypotheekadviseur
 • Relatiebeheerder
 • Schadebehandelaar
 • Accountmanager
 • Kredietanalist
 • Risicomanager

Ben je benieuwd naar de ervaring van Charmaine Overkleeft die nu werkzaam is bij ABN AMRO? Bekijk de testimonial!

Doorstuderen

Onder voorbehoud is er in het vierde leerjaar voor studenten die na deze opleiding nog een masteropleiding willen volgen een uitdagend programma: het WO-doorstroomprogramma. Na het afronden van dit WO-doorstroomprogramma heb je rechtstreeks toegang tot een aantal masteropleidingen op de EUR. De inhoud van het WO-programma is vergelijkbaar met het schakeljaar dat normaal op de EUR gevolgd moet worden na het behalen van het hbo-diploma.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen