Menu English

Huis van Herstel

Herstelgerichte aanpak voor gedetineerde burgers met complexe problematiek

Gedetineerde burgers hebben vaak te maken met diverse en complexe problematiek zoals verslaving, verstandelijke beperking of schulden. De huidige zorg sluit onvoldoende aan bij de behoeften van deze burgers. Daarnaast zijn er onvoldoende doorlopende zorgtrajecten. De kans op terugval onder deze groep is daarom hoog, en daarmee ook de daaruit voorvloeiende (maatschappelijke) kosten en overlast voor de samenleving. Binnen de pilot Huis van Herstel werken we samen met deze burgers aan een aanpak voor herstel.

Over het project

Projectbeschrijving

Binnen het project Huis van Herstel werken onder andere de Penitentiaire Inrichting (PI) Almelo, de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en de Twentse gemeenten aan een aanpak voor gedetineerde burgers met complexe problematiek. Door middel van een herstelgerichte aanpak dragen zij bij aan diverse factoren die nodig zijn voor het herstel van deze groep (zelfherstel, herstel met het sociaal netwerk, herstel met het slachtoffer en herstel met de samenleving). Samen met deze burgers stellen zij een integraal zorg- en veiligheidsplan op, waarmee ze een op maat gemaakt aanbod realiseren. Voor de (door-)ontwikkeling van deze maatwerkaanpak is een actie-onderzoek ingezet, waar het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg invulling aan geeft.

Binnen deze pilot doen we in de werkpraktijk, al lerend, ervaring op om zicht te krijgen in de werkzame elementen van de te ontwikkelen aanpak voor deze complexe doelgroep. Hiervoor maken wij gebruik van inzichten en aanpak vanuit de (forensische) zorg. De bevindingen leiden tot het (door-)ontwikkelen van de praktijk. In nauwe samenwerking met ketenpartners doen wij op deze wijze aan methodiekontwikkeling en ondersteunen we implementatie van nieuwe of aangepaste handelingswijzen.

(Beoogde) resultaten

Het onderzoek- en leertraject van Huis van Herstel heeft als doelstelling om inzicht te krijgen in de doelgroep, werkprocessen, werkzame elementen, knelpunten, randvoorwaarden en meerwaarde van de werkwijze van deze pilot. Op basis hiervan zal de werkwijze worden doorontwikkeld. Er zal zoveel mogelijk worden bijgedragen aan de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van de methodiek.

Samenwerkingen

Het lectoraat en het onderzoek zijn verbonden aan Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling en de opleidingen Social Work en Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam. Studenten en docent-onderzoekers van de hogeschool en uit het forensische zorgveld worden betrokken bij het onderzoek van het lectoraat. De bevindingen vanuit het onderzoek en de praktijk worden gedeeld met studenten en collega’s en er wordt gekeken naar mogelijkheden om inzichten onder te brengen in het onderwijs.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg van Hogeschool Rotterdam. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de partners binnen het kernteam van Huis van Herstel, bestaande uit de PI Almelo, de 3RO en de veertien Twentse gemeenten.

ProjectfeitenLooptijd

2021 - 2025


Financiering

Huis van Herstel/ Ministerie van Justitie en Veiligheid


Lectoraat

Lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg

Medewerkers

betrokken aan dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen