Menu
  English

  Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland is een kennisplatform waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in onze regio samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Dit doen zij door ontwikkelen, uitwisselen, implementeren en toegankelijk maken van kennis. Om dat mogelijk te maken werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk binnen ons consortium voortdurend met elkaar samen aan onderzoek. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), gemeente, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

  Toon:

  Publicaties

  Producten

   • Behoeftepeiling Regionaal Consortium

    Het regionaal consortium wil als kennisplatform graag kennis en oplossingen blijven ontwikkelen die ook daadwerkelijk iets bijdragen aan de dagelijkse praktijk. Met andere woorden: met welke kennis en tools zijn zorgprofessionals geholpen zijn in hun werk?

    Om inzicht te krijgen in actuele thema’s die spelen in de regio Zuidwest Nederland heeft het consortium een korte vragenlijst ontwikkeld die medio 2010 breed is verspreid in de regio. Met de inzichten uit dit vragenlijstonderzoek kunnen we onze onderzoeken en projecten nog beter afstemmen op wat er in de praktijk gebeurt. Een samenvatting van het onderzoek treft u aan in de infographic

   • Instructiefilm - Persoonlijke beschermingsmiddelen in de geboortezorg


    We kregen veel vragen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) door kraamverzorgenden en andere professionals in de geboortezorg. Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft daarom in samenwerking met ROAZ ZWN en het DVP Rijnmond een korte instructiefilm gemaakt over het aan- en uittrekken van PBM's. We hopen dat deze voor u behulpzaam is.