Menu
  English

  Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis

  De gezamenlijke inspanning van alle (toenmalige) partijen binnen het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft in 2016-2017 geleid tot de ontwikkeling van de blauwdruk. Deze partijen hadden de wens uitgesproken om gezamenlijk en op regionaal niveau de zorg voor kwetsbare zwangeren te structureren, gebruikmakend van de beschikbare kennis én reeds opgedane ervaring in de regio.

  Om die reden zijn drie studies uitgevoerd, waarbij in de regio Zuidwest Nederland is gekeken naar de populatiekenmerken van zwangeren, de organisatie van zorg aan kwetsbare zwangeren en naar kennis, vaardigheden en attitude van zorgprofessionals ten aanzien van kwetsbare zwangeren.

  Op basis van deze studies en een aantal veldraadplegingen, heeft de regio twee speerpunten geformuleerd:

  1. het verbeteren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek;
  2. het verbeteren van de samenwerking met Veilig Thuis.

  Daarna is de blauwdruk ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt is van zowel de uitkomsten van de studies, als van bestaande landelijke en lokale documenten rondom kwetsbare zwangeren. De blauwdruk is tussentijds steeds voorgelegd aan verschillende experts van Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) alsook aan experts op het gebied van Veilig Thuis in de regio. De blauwdruk is een zogenoemd ‘standaard zorgpad’ en biedt een integrale, gestructureerde aanpak voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezin. Om met de blauwdruk te kunnen werken en deze lokaal te kunnen implementeren in de dagelijkse zorgverlening, moet de blauwdruk vertaald worden naar een operationeel zorgpad op VSV niveau. De blauwdruk voorziet in een stappenplan waarmee dit gerealiseerd kan worden.

  Implementatie blauwdruk
  Om het implementatieproces van de blauwdruk te bevorderen, biedt het regionaal consortium een scholing aan. Hierbij is er specifiek aandacht voor de kernpunten uit de blauwdruk: kwetsbaarheid, psychosociale problematiek en middelen, en staat de samenwerking met Veilig Thuis centraal. Verder biedt de scholing praktische handvatten aan geboortezorgprofessionals voor communicatie met kwetsbare zwangeren en het omgaan met weerstand bij de cliënt. 

  Factsheet handvatten communicatie door Dy-Anne Holland