Menu
    English

    Toolkit Arbeid en Zwangerschap

    Deze toolkit is ontwikkeld in het kader van het project 'Arbeid en gezond zwanger: 'Maak er werk van!'.

    In dit project is onderzocht over welke kennis met betrekking tot werk en zwangerschap verloskundigen, gynaecologen en andere direct betrokkenen beschikken. Daarbij is gekeken naar de meest effectieve manier om te screenen op werkgerelateerde risicofactoren aan het begin van de zwangerschap. Er is een nulmeting verricht onder professionals en er zijn een wachtkamerscreening onder vrouwen en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. De nulmeting heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nascholing voor professionals over werk en zwangerschap. In totaal hebben 335 vrouwen zichzelf gescreend met de wachtkamerscreeningslijst. De meest voorkomende risicovolle werkomstandigheden zijn het verrichten van staand werk, lange werkweken met daarbij stress en veelvuldig tillen en of bukken. Werken met chemische stoffen komt onder zwangere vrouwen het minst voor. Alle vrouwen vinden de screening op werk en het bespreken van de uitkomsten met de verloskundige of gynaecoloog een goede aanvulling op de normale screening.