Menu Zoeken English

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland

Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland is een kennisplatform waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in onze regio samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Dit doen zij door ontwikkelen, uitwisselen, implementeren en toegankelijk maken van kennis. Om dat mogelijk te maken werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk binnen ons consortium voortdurend met elkaar samen aan onderzoek. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), gemeente, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

Toon:

''Een betere zorg voor moeder en kind door grootschalige uitwisseling van kennis en expertise''

We werken vanuit de visie dat grootschalige uitwisseling van kennis en expertise tussen cliënten, zorgverleners, docenten, studenten, beleidsmakers en onderzoekers bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Daarbij vinden we het belangrijk dat er vanaf de ideevorming over een onderzoeksproject tot en met de implementatie van eventuele resultaten en producten met elkaar wordt samen gewerkt.

Het Regionaal Consortium is een initiatief van Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC en wordt gefinancierd door ZonMw

     

De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

Special over het onderzoek van het Erasmus MC over de uitkomsten van hun grote kraamzorg-onderzoek, bestaande uit vier deelonderzoeken, met kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties. Hoe kunnen zij kwetsbare zwangeren beter bereiken en goede zorg bieden?

Bekijk de special

Cliëntenpanel Verloskunde & Geboortezorg

Het cliëntenpanel is een groep (jonge) ouders die geïnteresseerd is in ontwikkelingen in de geboortezorg en in (verloskundig) onderzoek en onderwijs. Zij zijn zelf (recent) ouder geworden of op dit moment zwanger en vinden het leuk om op basis van hun ervaringen actief betrokken te zijn. Het cliëntenpanel denkt én helpt mee met vernieuwingen en verbeteringen in het verloskundig onderwijs en onderzoek. 

Meer informatie over het cliëntenpanel

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen