Menu
  English

  Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland is een kennisplatform waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in onze regio samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Dit doen zij door ontwikkelen, uitwisselen, implementeren en toegankelijk maken van kennis. Om dat mogelijk te maken werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk binnen ons consortium voortdurend met elkaar samen aan onderzoek. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), gemeente, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

  Toon:

  ''Een betere zorg voor moeder en kind door grootschalige uitwisseling van kennis en expertise''

  We werken vanuit de visie dat grootschalige uitwisseling van kennis en expertise tussen cliënten, zorgverleners, docenten, studenten, beleidsmakers en onderzoekers bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Daarbij vinden we het belangrijk dat er vanaf de ideevorming over een onderzoeksproject tot en met de implementatie van eventuele resultaten en producten met elkaar wordt samen gewerkt.

  Het Regionaal Consortium is een initiatief van Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC en wordt gefinancierd door ZonMw

       

  De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

  Kwetsbare vrouwen nemen minder kraamzorg af, waardoor gezond gedrag en gezondheid van moeder en kind minder bevorderd wordt. In deze studie hebben we onderzocht wat de afname van kraamzorg beïnvloedt en hoe kraamzorg kwetsbare kraamvrouwen en hun kind de beste start kunnen geven. Dit onderzoek is in de periode december 2016 – december 2020 uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC & Hogeschool Rotterdam. (Fotograaf: Semin Suvarierol Hoen)

  Bekijk de belangrijkste uitkomsten