Menu
  English

  De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

  De belangrijkste uitkomsten

  • Kraamzorgorganisaties kunnen kwetsbare vrouwen beter informeren door tijdige en beter op deze doelgroep afgestemde informatie over nut en noodzaak kraamzorg;
  • Alle kraamzorgmedewerkers moeten beter en regelmatiger geschoold worden; 
  • Kwetsbare zwangeren hebben behoefte aan betrouwbare en begrijpelijke digitale informatie over zwangerschap, bevalling en kraamtijd;
  • Kraamzorg moet blijven investeren in samenwerking met verloskundigen, kwaliteitsverbetering en onderzoek!

  Meer informatie over het onderzoek kan je lezen op de website van ZonMw

  Publicaties

  1. Wetenschappelijk artikel over de afname van kraamzorg en de relatie met zorgkosten
  2. Artikel in Kraamsupport over de resultaten van het vragenlijstonderzoek naar de kennis, attitude en vaardigheden van kraamverzorgenden
  3. Scriptie van student over de visie van kraamverzorgenden t.a.v. zorgverlening aan kwetsbare vrouwen
  4. Special ‘De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind’
  5. Factsheet van de procesevaluatie van het onderzoek, met aanbevelingen voor de kraamzorg