Menu
  English

  Opdrachten

  Hoofdstuk 3: Signaleren

  Bekijk samen met een of twee medestudenten de documentaire Dementie onder Turkse en Marokkaanse ouderen (gaat over een late diagnose en problemen met screenen en de CCD). Bespreek welke belemmeringen bij de oudere migrant met vroegsignaleren en reguliere screeningstesten dementie herken je in de film?

  Bekijk met een of twee studenten het filmpje Dementie bij Turkse en Marokkaanse ouderen | Docu 'Als je ouders gaan vergeten' of bekijk het flimpje Mijn moeder is dement Benoem welke aanpassingen naar voren komen in de geheugentest voor migranten. Zou je er nog meer kunnen bedenken? Bespreek met andere studenten wat jullie vinden van de aanpassingen.

   

  Maak een overzicht van vindplaatsen en signaleerders bij jou in de buurt waar (migranten) ouderen met dementie kunnen worden gesignaleerd. Ga op onderzoek uit, raadpleeg bijvoorbeeld buurtwebsites of website van de gemeenten, zoek via google, informeer bij een wijkbureau in de buurt. Vergelijk het overzicht met dat van een medestudent. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste vindplaatsen en waarom?

  Maak samen met een medestudent een plan om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over dementie op een van de vindplaatsen die jullie hebben geïnventariseerd. Wie wil je bereiken en hoe denk je dat te gaan doen, hoe wil je de voorlichting zelf organiseren, welke deskundigen wil je betrekken? Kijk ook in de toolbox naar informatie die je kunt gebruiken.

  Bezoek met een medestudent een voorlichtingsbijeenkomst over dementie en maak een verslag. Wie waren er aanwezig, wie was de doelgroep? Door wie en hoe werd de voorlichting gegeven? Kwam de informatie over en waaruit blijkt dat? Wissel uit wat je is opgevallen.

  Bekijk in tweetallen de signalenkaart voor oudere migranten met dementie  Bedenk nog meer voorbeelden van signalen bij de verschillende categorieën die zouden kunnen duiden op dementie. Vergelijk de voorbeelden met die van anderen en maak een inventarisatie.

   

  Kijk samen met een andere student naar de werkbladen van de CCD en de RUDAS in de toolbox. De ene student leest voor de andere student de instructies voor en laat de student een werkblad invullen. Wissel elkaar daarna af en herhaal een paar keer. Wat vind je er van? Bedenk wat het lastig maakt voor iemand met dementie om de werkbladen in te vullen. Benoem en bespreek er drie.