Menu
  English

  Resultaten

  Beoogde resultaten

  1. Twee zogenaamde Communities of Practice
   (CoP’s, lerende netwerken) als een nieuwe manier van samenwerking tussen organisaties zorg en welzijn en tussen formele en informele zorg op wijkniveau.
  2. Een methode vastgelegd in een werkboek bestaande uit een beschrijving van de stappen, werkzame factoren, geleerde lessen en tools voor het vroegsignaleren en ondersteunen van migrantenouderen met (signalen van) dementie en mantelzorgers, inclusief een implementatieplan.
  3. Een lespakket met kennis en competenties die (toekomstige) professionals nodig hebben om migrantenouderen met dementie te ondersteunen.
  4. Een conferentie over de resultaten van het project.
  5. Wetenschappelijke en vakpublicaties.

  Publicaties/producten

  In de media

  Nieuwsbrieven