Menu Zoeken English

Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie

Signalerings- en ondersteuningsnetwerken voor migrantenouderen met (signalen van) dementie en mantelzorgers
Publicatiedatum: 09 april 2019

De huidige dementiezorg sluit niet goed aan op behoeften van migrantenouderen en hun familie. Volgens de deelnemende instellingen aan dit project is het nodig dat hulp eerder wordt ingezet om zo veel problemen te voorkomen. Dit project gaat over de vraag wat er nodig is om die hulp beter te laten aansluiten bij de behoeften van migrantenouderen met dementie en hun familie en hoe die op tijd bij hen terecht komt.

Toon:

Beoogde resultaten

  1. Twee zogenaamde Communities of Practice (CoP’s, lerende netwerken) als een nieuwe manier van samenwerking tussen organisaties zorg en welzijn en tussen formele en informele zorg op wijkniveau.
  2. Een methode vastgelegd in een werkboek bestaande uit een beschrijving van de stappen, werkzame factoren, geleerde lessen en tools voor het vroegsignaleren en ondersteunen van migrantenouderen met (signalen van) dementie en mantelzorgers, inclusief een implementatieplan.
  3. Een lespakket met kennis en competenties die (toekomstige) professionals nodig hebben om migrantenouderen met dementie te ondersteunen.
  4. Een conferentie over de resultaten van het project.
  5. Wetenschappelijke en vakpublicaties.

Publicaties/producten

In de media

Nieuwsbrieven

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen