Menu English

Linking-Zin

De afstemming tussen de behoefte en het aanbod aan zingevingsondersteuning bij mensen thuis
Publicatiedatum: 24 januari 2020

Binnen dit project ontwikkelden wij een werkwijze waarbij het aanbod ten aanzien van zingeving aansluit op de individuele behoeften. Hierbij keken we naar de behoeftes bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen in de thuissituatie.

Toon:

Producten

Behoefte en aanbod in kaart

Sinds 2019 is ondersteuning bij zingeving in de thuissituatie in een stroomversnelling gekomen. Veel professionals hebben onvoldoende kennis van hun regio op dit gebied: Welk aanbod is er al en welke doelgroepen zijn er? Een overzicht ontbreekt vaak of is erg eenzijdig. In actieonderzoek Linking-Zin hebben we doelgroepen en aanbod in drie regio’s in kaart gebracht. Onze methode hebben we weergegeven in deze infographic en is nu ook bruikbaar voor anderen.

We hebben interviews gedaan bij burgers, professionals en vrijwilligers om een beeld te krijgen van behoefte aan zingevingsondersteuning van 50-plussers en mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Ook hebben we informatie verzameld over reeds aanwezig aanbod en de aansluiting tussen behoefte en aanbod. De regio’s zijn:

Echt luisteren leidt tot maatwerk
Artikel over behoeften van thuiswonende ouderen aan ondersteuning bij zingeving. Verschenen in Geron, december 2021

Zingevingsbehoeften en passende ondersteuning

Mensen vinden op verschillende manieren zin in hun leven. De animatie (en bijbehorende kaart) zijn hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop mensen zin vinden in hun leven en in de mogelijke ondersteuning daarbij. 

Het gesprek aangaan en scholing daarin

Hoewel ieder mens zingevingsvragen heeft is het niet altijd makkelijk hier over te praten. Zowel burgers, vrijwilligers als professionals kunnen hiervoor een steuntje in de rug gebruiken.
Bij de overgang van ziekenhuis naar thuis of andere situaties dat het gesprek moeilijk is

De Zinpraatkaart (met handleiding) kan een hulpmiddel zijn om makkelijker in gesprek te gaan over zingeving, bijvoorbeeld als men thuiskomt na een ingrijpende ziekenhuisopname of als er sprake is van vorderende dementie. Passend bij de kaart is er ook een trainingshandleiding voor een scholing voor zorgprofessionals om meer kennis en vaardigheden te krijgen om zingevingsvragen te signaleren, het gesprek aan te gaan en zo nodig te kunnen doorverwijzen.

Bij mensen met armoedeproblematiek

Kaartenset om sensitief te worden voor zingeving bij mensen met armoedeproblematiek en het gesprek aan te gaan. Gebruik van deze kaartenset vraagt sensitiviteit en kennis van de gebruiker. We raden aan om eerst een workshop te volgen bij een hiervoor geschoold persoon. Na deze workshop, zijn de kaarten te gebruiken in casuïstiekbesprekingen, intervisie en gesprekken met de cliënt. Meer informatie over de workshops: m.l.c.hobbelen@hr.nl en s.h.a.hupkens@hr.nl.

Vrijwilligers ondersteunen in zingeving en plezier

Linking-Zin in geluid en beeld

Verkennen en aansluiten

Dit is een podcast van actieonderzoek Linking-Zin over zingeving in de thuissituatie. Welke behoefte hebben mensen aan ondersteuning bij zingeving? En hoe je sluit je daarbij aan? Projectleider Susan Hupkens gaat in 3 afleveringen in gesprek met (co-)onderzoekers, hulpverleners, geestelijk verzorgers en vrijwilligers over dit onderwerp. Je hoort hun verhalen en bevindingen. Het gesprek gaat ook over de hulpmiddelen die gemaakt zijn in het actieonderzoek.

In elke aflevering staat er een andere regio centraal met een ander perspectief. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen