Menu
  English

  Linking-Zin

  De afstemming tussen de behoefte en het aanbod aan zingevingsondersteuning bij mensen thuis

  Publicatiedatum: 24 januari 2020

  Binnen dit project ontwikkelden wij een werkwijze waarbij het aanbod ten aanzien van zingeving aansluit op de individuele behoeften. Hierbij keken we naar de behoeftes bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen in de thuissituatie.

  Toon:

  Vervolgproject: Implementatie van Linking-Zin producten

  Zingeving is een onderwerp dat de laatste jaren meer aandacht krijgt in zorg en welzijn. In het project Linking-Zin zijn er regionaal hulpmiddelen gemaakt om gesprekken over zingeving makkelijker te maken en het diverse aanbod van ondersteuning inzichtelijk te maken. Toch is het in de praktijk niet altijd makkelijk om over zingeving te praten en zorg te bieden die aansluit bij wat iemand nodig heeft. In dit verspreidings- en implementatietraject werken professionals en ouderen samen om drie hulpmiddelen beter te implementeren in de praktijk. Het gaat om: De Zinpraatkaart, De Zinvinder, De kaartenset Op Zoek naar Zin bij Stress.

  Bekijk de projectpagina

  Introductie

  Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale ziekte, kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen, zoals: Kan mijn leven nu nog zinvol zijn? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaal gesproken vinden mensen zelf een manier om met deze vragen om te gaan.

  Er zijn verschillende ondersteuningswijzen. De inzet van geestelijke verzorgers is hier één van. Het was nog onbekend welke (verschillende) behoeften aan ondersteuning diverse thuiswonende burgers hebben en hoe deze gelinkt kunnen worden aan ondersteuning die daarbij past. In dit onderzoek werden deze diverse behoeften en ondersteuningswijzen in kaart gebracht in drie verschillende regio’s (Rotterdam e.o., Zuid-Hollandse eilanden en Roosendaal - Bergen op Zoom – Tholen). Het resultaat van dit actieonderzoek zijn beschrijvingen van behoeften en aanbod t.a.v. zingeving in drie regio’s en diverse hulpmiddel(en), om ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van diverse burgers.

  Projectbeschrijving

  Zingeving staat in de belangstelling, in de maatschappij en in de zorg- en welzijnssector. Directe aanleiding voor Linking-Zin is de bekostiging van geestelijk verzorgers voor burgers in de thuissituatie voor twee doelgroepen burgers: ouderen (50+), en mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Bij de netwerken palliatieve zorg zijn er projectleiders aanwezig die de infrastructuur hiervoor realiseren. Omdat er nog veel onduidelijkheid was ten aanzien van de hulpverlening omtrent zingeving hebben deze projectleiders gemeenschappelijk vragen opgesteld voor het onderzoek. Drie regio’s werkten samen aan de vraag: 

  Hoe ziet een regionale werkwijze en samenwerking eruit waarbij het aanbod ten aanzien van zingeving in de thuissituatie aansluit op individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen?

  Actieonderzoek
  In dit actieonderzoek gebruikten wij het raamwerk van Stringer (2014). Dit bestaat uit drie cycli die in elkaar overgaan: planning, implementatie en evaluatie. Elke cyclus bestaat uit drie fasen die elkaar opvolgen: Look/listen (dataverzameling en beschrijving), Think (analyse en interpretatie) en Act (koersbepaling voor de volgende cyclus, implementeer die en evalueer wat er gebeurt).

  Doelstelling

  Samen met stakeholders (uit drie regio’s) zijn er hulpmiddelen ontwikkeld en geëvalueerd, waardoor het aanbod in ondersteuning beter kan worden afgestemd bij de individuele behoeften aan zingevingsondersteuning van diverse doelgroepen.

  Verbinding met het onderwijs

  Studenten van verschillende leerjaren van de opleidingen Verpleegkunde en Social Work werden betrokken bij dit actieonderzoek door afgebakende opdrachten. Zij hielpen mee bij deskresearch, dataverzameling en data-analyse.

  De inzichten en producten van Linking-Zin worden gebruikt in het onderwijs van studenten Verpleegkunde, Social Work en in twee minoren van het Instituut voor Gezondheidszorg.