Menu
  English

  Wijkaanpak: werken in de energietransitie in Dordrecht

  Publicatiedatum: 30 januari 2024

  In deze wijkaanpak wordt samen met de bewoners in de wijk werk gemaakt van de energietransitie in Dordrecht en tegelijkertijd gewerkt aan sociale verbetering in de wijk.

  Het Programma Wijkaanpak Energietransitie Dordrecht beoogt verduurzaming te verbinden aan verbetering van welvaart en welzijn in Dordrecht West. Dat doet het programma door de energietransitie in de wijk te volbrengen met de inwoners en met zoveel mogelijk betrokkenheid van het MKB. Zo verbinden we toekomstperspectief voor inwoners aan de energietransitie en vergroten we de arbeidsparticipatie en versterken we de verbindingen in de wijk.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Hogeschool Rotterdam sluit aan om mee te denken over een vorm van impactmeting, waar tijdens het proces al lessen uit getrokken kunnen worden en die inzichten geeft in de werkzame (en minder werkzame) factoren voor een borging van het programma. Het onderzoek spitst zich enerzijds toe op de ervaringen van betrokken bewoners en werkgevers. En anderzijds op de voorwaarden voor een vruchtbare kruisbestuiving tussen de verschillende belanghebbenden.

  (Beoogde) resultaten

  Inzichten in werkzame (succes)factoren voor (borging van) het programma voor a) passende trajecten voor bewoners en werkgevers met aandacht voor alle aspecten die nodig zijn voor een goede match en b) een goed samenspel tussen veel verschillende partners die op deelaspecten een cruciale rol spelen.

  Samenwerking

  De lectoraten Inclusieve Arbeid en Sociale Innovatie werken samen met Dordtse partners die verantwoordelijk zijn voor het beleid en uitvoering geven aan de wijkaanpak. Dit zijn verschillende beleidsafdelingen van de gemeente Dordrecht, woningcorporaties Trivire en Woonbron, hun  gecontracteerde bouw- en installatiebedrijven en de Beroepentuin. Maar ook spelen de welzijnsorganisatie, vrijwilligersgroepen, Career-boost (Innovatie in de Drechtsteden | Career Boost (career-boost.nl), Samen Dordt (Home - Samen Dordt) en buurtorganisaties en aan de Beroepentuin gelieerde werkgevers een rol.

  Projectfeiten

  Looptijd

  maart 2024 tot en met  maart 2025

  Financiering

   Project Scale, i.s.m. gemeente Dordrecht

  Lectoraat

  Sociale Innovatie

  Medewerkers betrokken bij dit project