Menu English

ON (beperkt) STAGE

Studenten met een zichtbare of onzichtbare mentale en/of fysieke beperking lopen in (voorbereiding op) hun stage en arbeidsloopbaan tegen vele barrières aan, wat kan zorgen voor onnodige vertraging of uitval. In ON(beperkt)STAGE gaat een team van Social work studenten met een beperking, docentonderzoekers, docenten en praktijkprofessionals samen aan de slag om onzichtbare drempels voor deelname aan stage en doorstroom naar werk te slechten.

Over het project

Projectbeschrijving

Het project ON(beperkt)STAGE gaat over het slechten van (on)zichtbare drempels in de participatie van studenten met een beperking en het bevorderen van inclusief onderwijs, stage en werk. Concrete opbrengsten zijn:

 • Brede implementatie van het instrument ‘ Vertel’ bij Hogeschool Rotterdam en (praktijk)partners
 • Ontwikkeling van een dialogische tool
 • Vergroten van kansen van deelnemende studenten aan passend werk/stage

De dialogische tool nodigt werkgevers, studenten, opleiders uit om samen in gesprek te gaan om bewust anders te leren kijken naar de inclusie van jonge professionals op de werkvloer.: kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen, onderzoeken hoe kwetsbaarheid krachtig kan zijn en een stimulerende én ondersteunende omgeving creëren zodat studenten met een beperking meer kansen krijgen om volwaardig mee te doen.

Het doel van ON (bepekt) STAGE is het slechten van (on)zichtbare drempels in de participatie van studenten met een beperkingen het bevorderen van inclusief onderwijs, stage en werk.

Dit project sluit aan bij het project Koplopers, participatie van jongeren met psychische problemen (o.a. Hogeschool Rotterdam) onderdeel van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Het instrument dat wordt geïmplementeerd is onderdeel van de toolkit ontwikkeld in het kader van het project Begeleid Leren (Hanze Hogeschool).

Introductie

On (beperkt) STAGE richt zich op drempels die studenten én werkgevers ervaren op weg naar inclusief werkgeverschap. Van de Nederlanders met een arbeidsbeperking heeft minder dan de helft betaald werk (UWV Kennisverslag, 2021-7). Ruim 30% van de studenten in het hoger onderwijs heeft een (functie)beperking (Monitor beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 2020-2021). De toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor hen staat, ondanks diverse verrichte inspanningen, onder druk: deze studenten breken vaker dan gemiddeld hun opleiding af en behalen ook minder vaak een diploma (CBS, 2022). Omdat studenten met een beperking moeilijker een stage vinden of behouden (Rijksoverheid, 2022) komt in de stageperiode hun moeizame toetreding tot de arbeidsmarkt aan het licht.

Studenten, docentonderzoekers, docenten en praktijkprofessionals gaan samen aan de slag. Binnen vier leerwerkgemeenschappen vindt participatief actieonderzoek plaats, dit zijn:

 • GGZ Delfland (link)
 • Enver, Talent voor Rotterdam (link)
 • Humane zorg (link)
 • Sterkplaats LFB Rotterdam (link)
 • Studenten met en zonder beperking die deelnemen aan de LWG’s.

(Beoogde) resultaten

ON STAGE beschrijft hoe je op een veilige manier kwetsbaarheid en handelingsverlegenheid bespreekbaar kan maken, voor het bestrijden van vooroordelen en vergroten van bewustwording. Het delen van de (beoogde) resultaten gebeurt door best practices van samenwerking tussen studenten, opleiders en werkgevers benodigd voor veranderingsprocessen. Deze veranderingsprocessen zijn gericht op co-creatie van inclusieve attitudes, handelingen en beleid voor de participatie van studenten met een beperking. Dit levert een bijdrage aan een inclusievere samenleving, op grond van participatief actie onderzoek.

Samenwerkingen

Intern binnen Hogeschool Rotterdam

 • Studentenplatform included
 • Adviespunt Studeren met een functiebeperking
 • Student voice
 • Stagemarkt

 

Extern

 • Expertisecentrum ECIO, ECHO, ISO, LSVb, BPSW, Leernetwerk participatie jeugd in Onderzoek

Ondertekening van het VN gedrag

Nieuws

Projectfeiten

Looptijd

15 maart 2023-15 maart 2024

Financiering

ZonMw

Onderzoekslijn

Inclusie

 

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen