Ga direct naar de content

Inclusie

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Talentontwikkeling

De Onderzoekslijn Inclusie ontwikkelt kennis die professionals helpt om de samenleving inclusiever te maken, zodat iedereen met zijn of haar talenten kan en mag meedoen.

Ons onderzoek draagt bij aan het vergroten en versterken van de competenties van (aanstaande) professionals. Zo kunnen welzijnswerkers en hulpverleners op een inclusieve, verbindende manier het participatievermogen van burgers optimaliseren. Zo wordt het inclusieve vermogen van de sectoren zorg, welzijn en arbeid vergroot.

Bij Inclusie gaat het steeds om de vraag hoe de (aanstaande) sociale professional zich verhoudt tot individuen, groepen, en de sociale context.

De onderzoekslijn bestaat momenteel uit 20 onderzoekers, met een groot aantal docent-onderzoekers en een klein aantal promovendi.

Projecten

binnen deze onderzoekslijn

Promotieonderzoeken

Binnen deze onderzoekslijn

Openbare lessen Inclusie

lectorale redes uit de onderzoekslijn

Openbare les 'Inclusief denken, integratief handelen'

16 juni 2016

Paul van der Aa - lector Inclusieve Arbeid, Kwetsbare Burgers
Michiel de Ronde - lector Begeleidingskunde

Terugblik en publicaties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.