Menu Zoeken English

Risicoafwegingskader Provincie Zuid-Holland

Onderwijsproject

In samenwerking met ambtenaren van de Provincie Zuid-Holland ontwerpt het lectoraat Risicomanagement & Gedrag een kader om het afwegen van risico’s binnen de provincie te faciliteren. In dit ontwerp wordt het abstracte concept risicohouding vertaald naar een gemakkelijk te interpreteren visualisatie die de provincie eveneens ondersteunt bij het bepalen van de hoogte van risicobuffers.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hebben in de Beleidsnota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 2017 het doel aangemerkt te komen tot een helder risicoafwegingskader waarmee de risicobereidheid wordt bepaald en onnodige opeenstapeling van risicobuffers wordt voorkomen. De Provincie Zuid-Holland heeft Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam opdracht verleend ondersteunende activiteiten uit te voeren die tot doel hebben de Provincie te ondersteunen om te komen tot een erkend systeem om integraal risicomanagement in te richten.

Meer over het onderzoek

Verkennend onderzoek

In de periode juli - oktober 2017 heeft de Provincie Zuid-Holland met ondersteuning van Kenniscentrum Business Innovation workshops uitgevoerd om de methodiek te bepalen die in het vervolgtraject moet worden gebruikt. De vraagstelling van dit verkennende onderzoek was:

  • Welk erkend risicoafwegingskader helpt de Provincie Zuid-Holland bij het integraal beheersen van de risico’s van Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI)?

Verdiepend onderzoek

De gekozen methodiek betreft een risicoafwegingskader dat is geënt op een risicomatrix met 8 impactcategorieën. De centrale vraag die in het verdiepende, tweede onderzoek wordt beantwoord is:

  • Welke invulling van de risicomatrix met 8 impactcategorieën sluit aan op de visie van de ambtenaren en Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland bij het integraal beheersen van de risico’s van Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI)?

In de periode november 2017 - februari 2018 heeft een klein team een prototype van deze risicomatrix ontwikkeld. Dit ontwerp zal gedurende september 2018 – februari 2019 worden afgestemd met een brede groep stakeholders binnen de provincie. Vervolgens wordt deze risicomatrix voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Verbinding met het onderwijs

Dit onderzoek sluit aan op het afstudeeronderzoek van een student Bedrijfseconomie dat in opdracht van de Provincie Zuid-Holland in mei 2017 is afgerond. 

De kennis die het onderzoek genereert sluit nauw aan bij de minor Risicomanagement & Gedrag en de cursussen Risicomanagement van de opleiding Bedrijfseconomie. 

Voorlopige resultaten

  • Twee verkennende en vijf verdiepende workshops
  • Conceptrapportage (27 augustus 2018)

Projectfeiten

De feiten overzichtelijk op een rij

Samenwerking partners

Samenwerking onderwijs

  • Minor Risicomanagement & Gedrag
  • Opleiding Bedrijfseconomie van Hogeschool Rotterdam.

Looptijd

2017 - heden

Type onderzoek

Dit onderzoek is een onderwijsproject van Kenniscentrum Business Innovation.

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.