Ga direct naar de content

Dr. Jeannette Nijkamp

Hoofddocent Samenhang in Zorg

Jeannette Nijkamp heeft zowel sociologie als informatica gestudeerd. Zij was onder meer coördinator kwaliteitsonderzoek bij het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Rijnmond en is sinds 2008 werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Zij heeft de minor Zorg Slimmer Beter ontwikkeld en was projectleider van twee onderzoeksprojecten waarin een samenwerkingsrelatie is opgebouwd met de University of East London. Buiten de gebaande paden treden en nieuwe verbindingen leggen zijn twee kenmerkende eigenschappen van haar.

Vanaf 2012 is Jeannette Nijkamp hoofddocent voor de onderzoekslijn Samenhang in Zorg met als aandachtsgebied samenwerking tussen de creatieve industrie en de zorg. Om deze samenwerking ook binnen de hogeschool een extra impuls te geven, is zij sinds 2016 ook verbonden aan Kenniscentrum Creating 010.

Promotieonderzoek

Jeannette Nijkamp deed promotieonderzoek naar de bijdrage die creatieve ondernemers kunnen leveren aan de ontwikkeling van achterstandswijken. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van twee case studies. Deze hadden betrekking op twee initiatieven die creatief ondernemerschap in de Afrikaanderwijk in Rotterdam stimuleren, te weten de Creative Factory en Freehouse. Voor beide initiatieven werd onderzocht wat de motivaties en doelstellingen zijn van de verschillende stakeholders, hoe zij met elkaar samenwerken en welke effecten de initiatieven hebben op de ontwikkeling van de Afrikaanderwijk. Een deel van de data is verzameld als onderdeel van de projecten Everybody on board en Development of more sustainable communities.

Jeannette Nijkamp promoveerde op 16 december 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bekijk hier haar proefschrift Counting on Creativity. The Creative Class as Antidote for Neighbourhood Decline: the Case of Rotterdam.

Minors

Betrokken bij de volgende minors

Publicatie(s)

Van Dr. Jeannette Nijkamp

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.