Dr. Jeannette Nijkamp

Hoofddocent Cultuur, Diversiteit en Participatie

Jeannette Nijkamp heeft zowel sociologie als informatica gestudeerd. Zij was onder meer coördinator kwaliteitsonderzoek bij het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Rijnmond en is sinds 2008 werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Zij heeft de minor Zorg Slimmer Beter ontwikkeld en was projectleider van twee onderzoeksprojecten waarin een samenwerkingsrelatie is opgebouwd met de University of East London.

Vanaf 2012 is Jeannette Nijkamp hoofddocent voor de onderzoekslijn Samenhang in Zorg met als aandachtsgebied samenwerking tussen de creatieve industrie en de zorg. Om deze samenwerking ook binnen de hogeschool een extra impuls te geven, is zij sinds 2016 ook verbonden aan Kenniscentrum Creating 010.

Minors

Betrokken bij de volgende minors

Publicatie(s)

Van Dr. Jeannette Nijkamp

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.