Menu Zoeken English

Dr. Jeannette Nijkamp

Hoofddocent Cultuur, Diversiteit en Participatie

Jeannette Nijkamp is hoofddocent Cultuur, Diversiteit en Participatie en senior-onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Zij richt zich op verbindingen tussen enerzijds kunst en cultuur en anderzijds zorg, welzijn en onderwijs. Haar belangrijkste onderzoeksthema’s zijn inclusieve samenwerking binnen de podiumkunsten, inzet van kunst en cultuur in het onderwijs, sociale inclusie, diversiteit en creatief ondernemerschap.

Jeannette is projectleider en onderzoeker van het project ‘Inclusieve podiumkunst voor artiesten met en zonder beperking.’ Hierbinnen werken het lectoraat Disability Studies; Diversiteit in Participatie en Theater Babel Rotterdam samen aan een overdraagbare methodiek voor inclusief theater. Ook doet zij onderzoek naar het gebruik van theater binnen het onderwijs van de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW). Bij haar onderzoek betrekt zij studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast begeleidt zij studenten van de LGW bij hun afstudeeronderzoek en adviseert zij over de onderzoekslijn.

Vanaf september 2019 werkt Jeannette als lector Gezonde Stad aan de Hanzehogeschool Groningen. De focus van haar onderzoek ligt op de relatie tussen de gebouwde, fysieke leefomgeving en de leefstijl en gezondheid van de inwoners.

Promotieonderzoek

Jeannette deed promotieonderzoek naar de bijdrage van creatieve ondernemers aan de ontwikkeling van de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Op 16 december 2016 verdedigde zij haar proefschrift ‘Counting on Creativity. The Creative Clas as Antidote for Neighbourhood Decline: the Case of Rotterdam.’

Achtergrond

Jeannette studeerde sociologie en informatica. Voor haar loopbaan bij Hogeschool Rotterdam was zij onder meer coördinator kwaliteitsonderzoek en onderzoeker bij het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Rijnmond. Zij deed onderzoek naar de patiënttevredenheid en knelpunten binnen verschillende sectoren van de zorg. Ook heeft zij in verschillende gemeenten Wmo-adviesraden opgericht in samenwerking met de lokale belangenorganisaties. Sinds 2008 is zij werkzaam bij Hogeschool Rotterdam, eerst als manager externe betrekkingen van de zorgopleidingen en daarna als (hoofd)docent.

Minors

Betrokken bij de volgende minors

Project(en)

Van Dr. Jeannette Nijkamp

Publicatie(s)

Van Dr. Jeannette Nijkamp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen