Menu Zoeken English

Dr. Jeannette Nijkamp

Hoofddocent Cultuur, Diversiteit en Participatie

Jeannette Nijkamp is hoofddocent vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie. Haar aandachtsgebied is de samenwerking tussen de creatieve sector en de zorg. Om deze samenwerking ook binnen de hogeschool een extra impuls te geven, is zij sinds 2016 ook verbonden aan Kenniscentrum Creating 010.

Jeannette is projectleider van het project 'Inclusieve podiumkunst voor artiesten met en zonder beperking'. Hierbinnen werken het lectoraat Disability Studies, Diversiteit in Participatie en Theater Babel Rotterdam samen aan een overdraagbare methodiek voor inclusief theater. Daarnaast doet zij onderzoek naar het gebruik van theater binnen het onderwijs van de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW). Hiervoor was zij projectleider van twee onderzoeksprojecten waarin een samenwerkingsrelatie is opgebouwd met de University of East London.

Zij geeft onderzoeks- en schrijfvaardigheden in het minor-onderwijs, formuleert projectopdrachten voor studenten en begeleidt studenten bij hun afstudeeropdracht voor de LGW of bij hun minorproject. Verder heeft zij de minor Zorg Slimmer Beter opgezet.

Achtergrond

Jeannette heeft sociologie en informatica gestudeerd. Zij was onder meer coördinator kwaliteitsonderzoek bij het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Rijnmond. Zij deed onderzoek naar de patiënttevredenheid en knelpunten binnen verschillende sectoren van de zorg. Ook heeft zij in verschillende gemeenten Wmo-adviesraden opgericht in samenwerking met de lokale belangenorganisaties. Sinds 2008 is zij werkzaam bij Hogeschool Rotterdam.

Jeannette deed promotieonderzoek naar de bijdrage van creatieve ondernemers aan de ontwikkeling van de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Op 16 december 2016 verdedigde zij haar proefschrift 'Counting on Creativity. The Creative Class as Antidote for Neighbourhood Decline: the Case of Rotterdam'.

Minors

Betrokken bij de volgende minors

Publicatie(s)

Van Dr. Jeannette Nijkamp

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.