Menu
  English

  Enthousiaste studenten en docenten in nieuwe minor

  Nieuwe minor Leefstijl & Gezondheid

  10 december 2020

  Het belang van een goede leefstijl en gezondheid wordt ons in deze tijd opnieuw op het hart gedrukt. De minor Leefstijl en Gezondheid is in september 2020 voor het eerst van start gegaan en is direct bijzonder succesvol.

  Docent-onderzoeker Canan Ziylan vertelt meer over de minor

  Winnares docent-onderzoeker van het jaar 2020

  "Veel variatie qua onderwerpen, inspirerende en enthousiaste docenten die open staan om de studenten te helpen en adviseren."

  Student Minor Leefstijl & Gezondheid

  Tijdens de eerste onderwijsperiode krijgen studenten les van experts en docenten op het gebied van beweging, voeding, coaching, slaap, stress, ontspanning en gezondheidsvaardigheden. Daarnaast zijn mooie samenwerkingspartners gevonden die het werkveld goed vertegenwoordigen.

  De studenten coachen in kleine, interdisciplinaire groepen een ‘echte’ client in Gezondheidscentrum Lijn 2 (of online indien de kwetsbaarheid van de cliënt niet anders toelaat). Naast het coachen van cliënten ontwikkelen de studenten een product of programma voor volwassenen en/of kinderen met multifactoriële gezondheidsproblemen (problemen ontstaan door een erfelijke aanleg, hoe je leeft en wat je hebt meegemaakt) die een gezondheidsbelemmerende leefstijl vertonen. Een van de opdrachtgevers is een oncologisch kinderarts van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. De minorstudenten pitchen begin februari hun innovatieve idee aan het werkveld.

  Het maximaal aantal inschrijvingen voor de nieuwe minor is behaald en ook studenten van buiten Hogeschool Rotterdam volgen de minor. Studenten die participeren in de minor komen van verschillende opleidingen: Fysiotherapie, Verpleegkunde, Verloskunde, Ergotherapie, Social Work, Diëtetiek en Sportmanagement. Deze diverse groep studenten vult elkaar heel goed aan. De studenten zijn tot op heden erg tevreden over de minor is gebleken uit de tussenevaluatie. Voor studiejaar 2021-2022 zal het aantal studenten dat toegang heeft tot de minor verhoogd en wellicht zelfs verdubbeld worden.