Agenda

Activiteiten van Kenniscentrum Zorginnovatie
23 jan

Symposium 'Minor Zorgtechnologie' en project Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)'

Op woensdag 23 januari 2019 vindt het gezamenlijke symposium minor 'Zorgtechnologie' en het project 'Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam' (SEDECR) plaats.

22 jan

Kick-off Regionaal Leernetwerk Jeugd

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd stimuleert kennisuitwisseling tussen jeugdprofessionals, onderzoekers, beleidsmedewerkers, docenten en studenten. Onderzoekers weten vaak niet goed waar in het werkveld de kennisbehoefte ligt. Vanuit het onderwijs is juist behoefte aan grip op de kennis en vaardigheden die toekomstige en zittende professionals nodig hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, wordt kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk in het jeugdomein verstevigd en geborgd. Op deze manier zet het Regionaal Leernetwerk Jeugd zich in om zittende en toekomstige professionals beter toe te rusten, om hulp en ondersteuning aan jongeren en gezinnen effectiever te maken en om de eigen kracht van jongeren en gezinnen te versterken.

22 mrt

Nascholing 'Van orthopedie naar revalidatie en re-integratie'

Klachten van het steun- en bewegingsapparaat komen zeer frequent voor, 80% van de mensen heeft er wel eens mee te maken. Als de klachten aanhouden of ernstig zijn, verschijnen patiënten niet alleen op het spreekuur van de huisarts maar ook bij de bedrijfsarts, verzekeringsarts en (bedrijfs- en arbeids)fysiotherapeut. Dergelijke klachten hebben een forse impact op de kwaliteit van leven, ze beroven Nederlanders het hardst van hun gezonde levensjaren. Daarnaast hebben ze ook grote socio-economische gevolgen. Het is daarom van het grootste belang dat wordt samengewerkt om te komen tot optimale revalidatie en volledige re-integratie.

04 apr

Openbare les 'De gezonde wijk'

Gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door factoren die niet onder het domein van de zorg vallen. Zoals bijvoorbeeld opleiding, inkomen, wonen, cultuur, leefstijl en sociale omgeving. Als we de gezondheid van mensen willen bevorderen, dan vraagt dat dus om meer integrale aanpak. Hierbij is het belangrijk om vooral te kijken naar de plek waar veel veroorzakende factoren, de zogenaamde determinanten, aanwezig zijn. Daar bevinden zich immers ook de aangrijpingspunten voor verbetering. En die plek is daar waar mensen leven, wonen en werken. Die plek is de wijk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.