Menu Zoeken English

Agenda

Activiteiten van Kenniscentrum Zorginnovatie
08 mei

Symposium 'Lof der Verpleegkunst: Op de kaart gezet'

Er is terecht veel aandacht voor schaarste aan verpleegkundigen, ongewenste uitstroom en de werkdruk in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn er vele ontwikkelingen die positief zijn voor het beroep van verpleegkundige. Deze ontwikkelingen worden besproken tijdens dit symposium.

16 mei

Expertmeeting; Kennisagenda kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jongere kinderen

Lectorenplatform 'Kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen' wil bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van deze jonge kinderen. Hiervoor wordt de meest recente wetenschappelijke kennis verzameld, waarmee professionals de gezinnen kunnen versterken. Het platform streeft naar het realiseren van een landelijke kennisinfrastructuur.

23 mei

Afscheidssymposium 'Vijftien jaar Transities in Zorg'

Bij het afscheid van lector Jacomine de Lange presenteert Kenniscentrum Zorginnovatie de oogst van vijftien jaar praktijkgericht onderzoek vanuit het lectoraat Transities in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

04 jun

Minisymposium 'Regionale uitkomsten geboortezorg: wat is uw aanpak?'

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis.

21 jun

Symposium 'Zelfmanagement: hoe dan?'

Het platform Zelfmanagement richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee kwetsbare groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven. Het platform bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen met een open karakter: Kennis- en onderzoeksagenda, Onderwijs en Visie.

26 sep

Minisymposium RC Zwangerschap & Geboorte

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis.

28 nov

Minisymposium RC Zwangerschap & Geboorte

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.