Menu English

TOPS: hét online tijdschrift voor praktijkgericht onderwijsonderzoek

In gesprek met Patrick Sins

06 februari 2024

TOPS. Wat is het?

TOPS staat voor Tijdschrift voor onderwijspraktijk studies. TOPS is een online tijdschrift dat open access, dus zonder dat auteurs en lezers van de artikelen hoeven te betalen, artikelen aanbiedt over onderwijsonderzoek.

Artikelen over onderzoek. Dat zal wel veel hoogdravende en onbegrijpelijke tekst zijn.

Nee, want de artikelen moeten praktijkgericht zijn. Het is zelfs zo dat de praktijkcomponent centraal moet staan in een artikel dat ingediend wordt. Ook het onderzoek moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de praktijk van het primair-, voortgezet- of beroepsonderwijs én het artikel moet voor die onderwijsprofessionals bruikbaar zijn. Tijdens onze review kijken we dus niet alleen naar wetenschappelijke criteria, we zijn overigens wel iets minder strikt dan hoe dat gebeurt bij wetenschappelijke tijdschriften, maar vooral naar of het voldoet aan onze eis dat het onderzoek van betekenis is voor de onderwijspraktijk.

Onze ambitie is dat we een duurzaam platform worden, waar iedereen die maar iets op heeft van onderwijsonderzoek op een toegankelijke manier onderzoeksartikelen kan raadplegen.

Patrick Sins Lector Leren

Wat maakt TOPS anders dan andere online tijdschriften over onderwijsonderzoek?

Aan de ene kant bestaan er een paar meer populairwetenschappelijke vaktijdschriften in Nederland met korte artikelen. Aan de andere kant hebben we ook een Nederlandstalig tijdschrift – Pedagogische Studiën - waarin juist zware wetenschappelijke artikelen worden geplaatst. Er tussenin zat niks. Er was dus nog geen plek waar onderwijsprofessionals of onderzoekers, die geweldig praktijkgericht onderwijsonderzoek hadden verricht, hun werk konden publiceren. Daarnaast zijn de meeste artikelen in andere tijdschriften geschreven voor het hbo, maar voor po, vo en mbo was er niks. Wij willen voor alle sectoren een outlet geven. Als je relevant wilt zijn voor de praktijk, dan moet je iets teruggeven aan de praktijk.

En hoe zorg je dan voor die relevantie?

We werken met drie thema’s per jaar, waarbij we kijken wat er leeft in het veld. Iedereen kan op zo’n thema artikelen indienen en dat werkt ontzettend goed. Er zijn sinds april vorig jaar inmiddels vijf artikelen geplaatst en er volgen binnenkort nog meer. Bij elk themanummer vragen we een ‘hotshot’, een bekende onderzoeker, om een overzichtsartikel te schrijven. Daarnaast kunnen artikelen die niet gebonden zijn aan een thema worden ingediend.

Vertel eens meer over open acces?

Auteurs kunnen bij TOPS gratis een artikel plaatsen en ook lezers betalen niets. Dat is niet bij elk tijdschrift het geval: vaak zit een artikel achter een betaalmuur en moet je betalen om een artikel te laten plaatsen. Maar wij laten ons sponsoren door diverse hogescholen en universiteiten en bovendien kregen we een startfinanciering van de PO-raad. Heel fijn, maar nu we meer artikelen hebben, zoeken we naar aanvullende sponsoren. En we trekken hierbij samen op met andere onderwijstijdschriften.

Wat is jullie ambitie?

Onze ambitie is dat we een duurzaam platform worden, waar iedereen die maar iets op heeft van onderwijsonderzoek op een toegankelijke manier onderzoeksartikelen kan raadplegen, waar de onderwijspraktijk direct mee uit de voeten kan. We hopen daarnaast dat er nog meer artikelen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ingediend worden. En wie weet organiseren we in de toekomst wel een conferentie. Waarom niet? Plannen genoeg dus.

Meer weten?
Wil je meer weten of de geplaatste artikelen lezen? Kijk op tijdschrifttops.nl en meld je aan voor de RSS-feed.