Menu English

Openbare les Bouwen aan motiverende leeromgevingen

Terugblik

29 november 2023

Op 28 november vond de openbare les plaats van Petra Poelmans. In de schouwburg in Middelburg wist Petra de bezoekers te boeien met haar lectorale rede over motiverende leeromgevingen. Voorafgaand aan de openbare les vonden drie workshops en een debat met leerlingen plaats. Aan het eind van de middag werd het boekje behorende bij de openbare les gepubliceerd.

De deelnemers werden welkom geheten door Els de Bock, directeur van Instituut voor Lerarenopleidingen (Hogeschool Rotterdam) en Steven van Nispen (bestuurder VO Zeeuws-Vlaanderen en voorzitter begeleidingscommissie lectoraat), die de samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Zeeuwse scholen benoemden. Els de Bock: "Onze studenten lopen stage op scholen in Zeeland. Als onze studenten gemotiveerd zijn, doen ze dat hopelijk straks ook voor hun leerlingen hier in Zeeland."

Na deze introductie vond en debat plaats met leerlingen van Zeeuwse vo-scholen. In verschillende debatvormen reageerden zij op de stelling 'de docent vormt een belemmering voor de motivatie van de leerlingen'. 

Daarna konden de deelnemers konden kiezen uit drie verschillende workshops: 'Leren leren gaat niet vanzelf - maar hoe dan wel?' (door Patrick Sins, Hogeschool Rotterdam), 'Samen onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit' (door Jeroen S. Rozendaal, Hogeschool Rotterdam) en 'Lezen? Tuurlijk wel!' (door Hilde Kooiker (HZ University of Applied Sciences) en Petra Bokhove (Scalda). Een deelnemer aan de laatstgenoemde workshop deelt na afloop een inzicht dat ze heeft opgedaan: "Ik ben onder de indruk van de verschillende manieren om studenten bij lezen te betrekken. Motiveren zou makkelijk kunnen klinken, maar je hebt hier verschillende elementen bij nodig". 

 

"Ik nodig jullie uit om over drie jaar de impact van het lectoraat met elkaar te bespreken."

Petra Poelmans

Eigen beleving

Onderwijsonderzoekers en docenten hebben goede, mooie, vormende bedoelingen, maar sommige leerlingen en studenten lijken dat onvoldoende of niet te voelen, te zien en te ervaren. Leerlingen en studenten hebben hun eigen beleving. De (te) gemakkelijke reactie hierop zou zijn dat deze leerlingen nu eenmaal niet gemotiveerd zijn. De professionele reactie is dat we ons afvragen waaróm die leerlingen niet gemotiveerd lijken en wat onze rol daarbij is. Wat die rol zou kunnen of misschien wel zou moeten zijn. Petra besprak verschillende motivatietheorieën en de rol van de docent in de leeromgeving.

Via een telefoonverbinding werd er contact gemaakt met Wijnand van den Brink, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Hij benadrukte het belang van het onderzoek van Petra voor onze eigen docenten binnen Hogeschool Rotterdam. Hij beëdigde Petra na afloop als lector. 

De publicatie bij de openbare les is via deze pagina te downloaden.