Menu English

Bouwen aan motiverende leeromgevingen

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

P. Poelmans | Boek | Publicatiedatum: 28 november 2023

openbare les

'Ze zijn totaal niet meer gemotiveerd tegenwoordig. Ik heb geen idee wat ik als docent nog kan doen om ze enthousiast te krijgen voor mijn vak.' 'De leerlingen hadden zich goed voorbereid en wisten de rest van de klas mee te nemen in hun verhaal. Ze vonden het echt jammer dat de bel ging.' Bovenstaande uitspraken illustreren dat de motivatie van leerlingen nogal kan verschillen, per les, per dag, per opdracht. Wat maakt nu dat leerlingen de ene keer haast niet kunnen stoppen met de opdracht terwijl ze de volgende les niet aan de gang lijken te gaan? Wat kun je als docent doen om de motivatie en derhalve het leerproces te stimuleren? Wat is motivatie eigenlijk? En wat houdt bouwen aan een motiverende leeromgeving in? In deze lectorale rede wordt op deze vragen ingegaan. Naast een bespreking van de theoretische kaders waarbinnen wordt gewerkt, presenteert deze rede ook het onderzoeksprogramma van het lectoraat Motiverende leeromgevingen. De rede is daardoor niet enkel een kennismaking met het lectoraat maar ook een handzaam naslagwerk over motivatietheorieën, in het bijzonder de zelfdeterminatietheorie.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie