Menu
  English

  Optimalisering leerprocessen

  Onderzoekslijn van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  De onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen helpt leerkrachten en opleiders om het leren van leerlingen en studenten op school te stimuleren.

  Toon:

  We ontwikkelen kennis op het gebied van (vak)didactiek, pedagogiek en onderwijskunde in leerprocessen bij onderwijzen en opleiden. Dat doen we voor het hbo en voor de het reguliere onderwijs po, vo en mbo en hbo.

  De onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen bestaat momenteel uit 20 onderzoekers, met een groot aantal promovendi.