Menu
  English

  Inclusie

  Onderzoekslijn van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  De Onderzoekslijn Inclusie ontwikkelt kennis die professionals helpt om de samenleving inclusiever te maken, zodat iedereen met zijn of haar talenten kan en mag meedoen.

  Toon:

  Ons onderzoek draagt bij aan het vergroten en versterken van de competenties van (aanstaande) professionals. Zo kunnen welzijnswerkers en hulpverleners op een inclusieve, verbindende manier het participatievermogen van burgers optimaliseren. Zo wordt het inclusieve vermogen van de sectoren zorg, welzijn en arbeid vergroot.

  Bij Inclusie gaat het steeds om de vraag hoe de (aanstaande) sociale professional zich verhoudt tot individuen, groepen, en de sociale context. De onderzoekslijn bestaat momenteel uit 20 onderzoekers, met een groot aantal docent-onderzoekers en een klein aantal promovendi.

  Thema's

  • Arbeidsparticipatie
  • Armoede
  • Begeleidingskunde
  • Ouderbetrokkenheid
  • Sense of belonging
  • Sociaal werk