Menu
  English

  Openbare les Anja Overdiek en Tomasz Jaśkiewicz

  De Kracht van Creatieve Ontmoetingen

  Ontwerpen doe je niet alleen. Alles draait om het creatief samenbrengen van verschillende materialen, concepten, perspectieven en mensen.

  Op woensdag 6 juli 2022 hebben we onze twee nieuwe design lectoren Anja Overdiek en Tomasz Jaskiewicz creatief samengebracht, tijdens een inauguratie in drie acten, bestaande uit twee reden en een debat over de rol van ontwerp in de digitaliserende maatschappij. 

  Tomasz heeft het thema van zijn lectoraat Civic Prototyping naar voren gebracht. Onder dit thema onderzoekt hij de creatieve ontmoeting van maatschappelijke betrokkenheid en ontwerp- prototyping als katalysator voor "democratie in het klein". Hij heeft de manieren besproken waarop iedereen kan leren door middel van prototypes bouwen, hoe wij daardoor onze sociale capaciteit kunnen opbouwen en inclusief kunnen innoveren.

  Anja is ingegaan op Cybersocial Design dat als een vorm van post-humanistisch ontwerp bijdraagt aan 'slimme' duurzaamheidstransities door het denken over de centrale rol van het menselijke individu in evenwicht te brengen met belangen van andere menselijke (anderen, collectieven) en niet-menselijke (natuur, techniek) stakeholders. Zij heeft ons meenomen langs de uitdaging en kans van creatieve ontmoetingen in het faciliteren van opkomende maatschappelijke netwerken en in het zorgen voor nieuwe digitale contexten met behulp van technologieën zoals artificial intelligence en blockchain. 

  Voorafgaand aan de openbare lessen nam kunstenares Nino Basilashvili (tevens docent bij de opleiding CMD) ons mee in een generatief visual over de kracht van creatieve ontmoetingen. Hierbij word ervaren hoe het is om samen te bewegen en iets te creëren wat eeuwig in beweging is. 

  Download hier de publicatie van Anja Overdiek en klik hier voor de publicatie van Tomasz Jaskiewicz.