Menu
Zoeken English

CORONA-UPDATE 3 april: online onderwijs en toetsing, thuiswerken en studeerplekken

03 april 2020

Op deze nieuwspagina houden we je op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus met betrekking tot Hogeschool Rotterdam.

 

UPDATE 3 APRIL: online onderwijs en toetsing, thuiswerken, studeerplekken en personele vraagstukken

Online onderwijs en toetsing
Uit een inventarisatie bij de verschillende instituten blijkt dat de hogeschool het in korte tijd voor elkaar gekregen heeft om vrijwel het merendeel van het onderwijs van fysiek naar online om te zetten. Onderwijs dat niet mogelijk is zonder het ontwikkelen en tonen van praktische vaardigheden en waar dus geen alternatieven voor ontwikkeld kunnen worden, wordt nu niet gegeven. Dat wordt op een later moment ingehaald. Ook toetsen zijn of worden zoveel als mogelijk omgezet naar online; ook hier geldt dat met name vaardigheidstoetsen niet online afgenomen kunnen worden en dus doorschuiven naar een later moment.

Waarde van diploma staat voorop
Sommige toetsvormen zijn in een online omgeving fraudegevoeliger dan andere. Het voorkomen van fraude blijft bij online toetsen ook van wezenlijk belang. Opleidingen zullen vooral gebruik maken van een aantal erkende mogelijkheden, die hun kwaliteit op het gebied van online toetsing al bewezen hebben. De kwaliteit van het onderwijs en het diploma blijft bij Hogeschool Rotterdam voorop staan. Ook nu we voorlopig Hogeschool Rotterdam Online zijn, is het van belang op verantwoorde wijze toetsen af te nemen.

Dat het even duurt voordat overal helder geworden is welke van deze toetsen doorgang kunnen vinden, (volgens bekend rooster, of later), komt doordat de Examencommissies – die de wettelijke taak hebben het niveau van het onderwijs te borgen – deze toetsen één voor één controleren op geldigheid en betrouwbaarheid.

Alle opleidingen staan in contact met studenten en hebben hen geïnformeerd over welk onderwijs en welke toetsing doorgaat, wat niet doorgaat en waar aan alternatieven wordt gewerkt. Op een aantal plaatsen is de opleiding, omwille van zorgvuldigheid, nog in overleg met de examencommissie en worden studenten uiterlijk begin volgende week geïnformeerd. Hierdoor weet iedere student straks waar hij of zij aan toe is.

De opleidingen hebben een immense klus geklaard, waar veel mensen heel hard aan hebben gewerkt. De hogeschool is trots dat in deze tijden medewerkers en studenten de mouwen nog eens extra opstropen om zaken voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd is er het besef dat de situatie niet ideaal is, omdat niet ál het onderwijs digitaal aangeboden kan worden.

De hogeschool doet een beroep op studenten om daar begrip voor te hebben, maar ook om zich in te zetten voor het onderwijs en de toetsen die wel worden aangeboden.

Extra studeerplekken
Nu de online toetsing toeneemt, ontstaat er vanuit studenten vraag naar een rustige studeerplek in de geopende locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat. Studenten van alle instituten kunnen hier terecht als ze thuis geen of onvoldoende voorzieningen hebben om goed te kunnen studeren; of ingeval thuis andere oorzaken verhinderen dat er geconcentreerd geleerd en gewerkt kan worden. Op de twee locaties worden naast de open leercentra een aantal lokalen opengesteld waar rustig gewerkt kan worden. Studenten kunnen bij binnenkomst duidelijk aangeven dat zij behoefte hebben aan een dergelijke studeerplek, zodat zij een ruimte toegewezen kunnen krijgen.

Iedereen dient zich strikt te houden aan de geldende aanwijzingen van de overheid met betrekking tot de afstand houden én thuis blijven bij de geringste gezondheidsklachten. Volg ook de aanwijzingen op van medewerkers van de hogeschool bij toewijzing van ruimtes om te werken en leren én aanwijzingen die zij geven in het uitoefenen van hun toezichthoudende functie. Daar waar de voorzieningen thuis adequaat zijn, is het advies daar gebruik van te maken. Overigens, het kan zo zijn dat de hogeschool bij een bepaalde drukte een rem op de toegang zet.

Thuiswerken
Om zo optimaal mogelijk thuis te kunnen werken, heeft de hogeschool op Hint informatiepagina’s ingericht waar werknemers terecht kunnen voor tips en adviezen. Bijvoorbeeld over het inrichten van een werkplek, thuiswerken met kinderen en gezond blijven, zowel op fysiek als mentaal gebied. Kijk voor meer informatie op de Hint-pagina’s Gezond thuiswerken en Fysieke en mentale gezondheid.

UPDATE 30 maart: kwaliteit diploma’s, dienstreizen, vitale beroepen en online studiekeuze

Borging kwaliteit online onderwijs en online toetsing
Ook in deze tijd van online onderwijs en online toetsing staat de borging van de kwaliteit en het niveau van ons diploma bij Hogeschool Rotterdam voorop. De hogeschool zal er op toezien dat de gevolgen van de coronamaatregelen hier geen invloed op hebben. Nu we voorlopig als Hogeschool Rotterdam Online verder gaan, is het van belang verantwoorde besluiten te nemen over veranderingen in de wijze waarop we  toetsen.

De afgelopen dagen is in dat kader hard gewerkt aan een document waarin zorgvuldig staat beschreven wat de richtlijnen en adviezen van de hogeschool zijn op het gebied van online toetsing. De hogeschool deelt deze notitie graag publiekelijk. De hogeschool heeft deze notitie deels gebaseerd op kennis van andere hogescholen en stelt daarmee andere hogescholen in staat gebruik te maken van haar kennis.  

Intussen wordt gewerkt aan het hoofdstuk ‘Toetsen’ van het digitale magazine ‘Onderwijs op Afstand’, waarmee medewerkers aan de slag kunnen om toetsen in digitale vorm zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan te kunnen bieden. De verwachting is dat eind deze week de eerste onderdelen van dit hoofdstuk gereed zijn.

Oproep Helpdesk Toetsing
Hogeschool Rotterdam heeft de deskundigheid in huis op het gebied van online toetsen. Maar we kunnen extra steun gebruiken. Iedereen die ervaring heeft met het uitvoeren van online toetsing en die collega’s online wil ondersteunen met het gebruik van de tools hiervoor, kan zich bij de helpdesk melden. We maken graag gebruik van je expertise. Mail naar corona.info@hr.nl met als onderwerp ‘ik help graag’.

Vitale beroepen
Er was de afgelopen tijd onduidelijkheid over welke beroepen onder de noemer ‘vitale beroepen’ vallen. Ook binnen de hogeschool kwamen daar vragen over. In het document van de rijksoverheid staan ‘leraren en personeel dat nodig is op school’ voor het afstandsonderwijs. Navraag bij het ministerie van OCW leert dat dit ook voor het hoger onderwijs geldt. Alle medewerkers van Hogeschool Rotterdam vallen dus onder vitale beroepen en kunnen dus een beroep doen op noodopvang. Het uitgangspunt van de overheid is dat beide ouders een vitaal beroep moeten hebben. “Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ze die toch naar de noodopvang brengen”, staat op de website.

Dienstreizen
In de vorige update stond vermeld dat alle studiereizen tot en met het einde van het huidige collegejaar worden gecanceld. Dat geldt ook voor dienstreizen. Dienstreizen kunnen tot nader order niet geboekt worden voor de periode tot augustus. De hogeschool heroverweegt dit besluit wanneer het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangepast, wanneer de kleurcodes van landen veranderen van oranje/rood naar groen/geel.

Studie kiezen
Voor studiekiezers is het ook een lastige periode. Hoe kunnen zij, zonder het bezoeken van open dagen, een afgewogen keuze maken? Hogeschool Rotterdam heeft een video opgenomen waarin collegevoorzitter Ron Bormans antwoord geeft op die vraag. Online is namelijk elke dag een open dag. Op de website van de hogeschool kunnen studiekiezers terecht voor informatie over opleidingen die zij interessant vinden en kunnen zij in gesprek met bijvoorbeeld docenten en studenten, die hun ervaringen over de opleiding delen. Op die manier kunnen studiekiezers in deze tijden toch op een goed onderbouwde manier een studiekeuze maken.

 

UPDATE 27 maart: meivakantie, studiereizen, gesprekscyclus, toetsing en minoren

Meivakantie en feestdagen
Er wordt binnen de hogeschool hard gewerkt. Keihard. Collega’s doen er alles aan om onderwijs op afstand zo goed mogelijk in te richten. Dat kost tijd en energie. Daarom heeft de hogeschool iedereen heel hard nodig om Hogeschool Rotterdam Online succesvol te laten verlopen. Het is hartverwarmend om te zien hoe collega’s en studenten zich het ‘nieuwe normaal’ eigen proberen te maken, ondanks de uitdagingen waar we voor staan. Daarom is het goed om straks in de meivakantie ook gewoon even vakantie te vieren. Net als op feestdagen als Pasen en Hemelvaartsdag. Dat gebeurt, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, weliswaar op een andere manier dan we gewend waren. Maar het is zeer belangrijk om die periode te benutten om even gas terug te nemen. De boog kan niet altijd gespannen staan. Collega’s die in die periode door willen werken, zijn daarin uiteraard vrij. Maar blijf goed op jezelf passen. Studenten volgen in de meivakantie en op feestdagen geen online onderwijs, maar er is uiteraard altijd ruimte voor zelfstudie. Ook hierbij geldt: pas in deze vreemde tijden goed op jezelf. Wellicht is een deel van de zomervakantie nodig om een deel van het onderwijs en toetsing in te halen. Zodra daarover meer bekend is, zal dat worden gecommuniceerd.

Studiereizen
Alle studiereizen die tot en met het eind van het huidige collegejaar stonden gepland, worden gecanceld. Aanvankelijk ging het om reizen tot en met eind april, maar gezien de maatregelen van de overheid naar aanleiding van het coronavirus vindt de hogeschool het verstandig de periode te verlengen tot en met het einde van dit collegejaar. Op een later moment wordt gekeken naar studiereizen in collegejaar 2020/2021.

Gesprekscyclus
Binnen Hogeschool Rotterdam Online vindt voor medewerkers de beoordeling in het kader van de gesprekscyclus vanuit zorgvuldigheidsoverweging zoveel mogelijk doorgang, maar dan digitaal. Er komen vragen binnen over hoe moet worden gehandeld wanneer bijvoorbeeld sprake is van een tijdelijk contract. Wanneer er geen dringende zaken spelen en er nog ruimte is voor verlenging van het tijdelijke contract, is het advies om voor dat laatste te kiezen. Wanneer op korte termijn een beslissing over omzetting in een vast contract noodzakelijk is, wordt daartoe een besluit genomen. Hierbij wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Toetsing
Hogeschool Rotterdam Online probeert zo veel mogelijk toetsen door te laten gaan. Per toets wordt beoordeeld of dit mogelijk is of niet. Toetsen waarbij handelingen of vaardigheden moeten worden getoond, zullen hoogstwaarschijnlijk geen doorgang vinden. Voor toetsen die normaal gesproken worden afgenomen in een ruimte waarbij meerdere studenten en een surveillant aanwezig zijn, wordt een digitale oplossing gezocht. In de loop van volgende week zal elke opleiding duidelijk maken welke toetsen door kunnen gaan en welke niet.

Minoren
De deadline voor het inschrijven voor de minoren van de hogeschool wordt verschoven van 31 maart naar 14 mei, de datum die al gold voor de KOM-minoren (Kies op Maat). Studenten worden opgeroepen zich op tijd in te schrijven. Voor buitenlandse studenten gold altijd al een afwijkende deadline: 1 mei. Die datum blijft gehandhaafd.

De hogeschool wenst studenten en medewerkers een goed weekend toe! 

Update 25 maart 2020: Hogeschool Rotterdam Online, ook de open dagen

Hogeschool Rotterdam Online
Op maandag 23 maartC zijn door de overheid nieuwe maatregelen ingesteld die verdergaand effect hebben op persoonlijke omgangsvormen en daardoor fysiek onderwijs onmogelijk maken. Omwille van de duidelijkheid voor studenten en medewerkers hebben we besloten de maatregelen die eerder voor het hoger onderwijs zijn afgekondigd te verlengen van 6 april tot 1 juni.

Hogeschool Rotterdam stelt vast dat maatregelen de afgelopen week voortdurend aangescherpt worden. Begrijpelijk. We zijn nu op een punt aangekomen dat we de hogeschool zien als een ‘online hogeschool’: Hogeschool Rotterdam Online (HRO). Dat is het nieuwe normaal. Dat blijven wij tot nader order. Dat laatste betekent minimaal tot 1 juni, maar mogelijk langer. De hogeschool zal – indien landelijke instructies dat mogelijk maken – ‘fysiek’ onderwijs opstarten. Maar voor nu opereren we als HRO.

Online onderwijs en toetsing
Dit betekent dat – waar mogelijk – het onderwijs en toetsing online wordt aangeboden. Onze Examencommissies zijn opgeroepen met grote voorrang te borgen dat de online wijze van toetsen voldoet aan de maatstaven van de wet en onze eigen regelingen. Onderwijs en toetsing dat zich niet hiervoor leent, bijvoorbeeld omdat de fysieke component onontbeerlijk is, zal wanneer het onderwijs weer in fysieke vorm herstart, worden ingehaald. Daarom is het belangrijk dat goed wordt gedocumenteerd wat wel en wat niet is aangeboden, zodat per student kan worden bepaald wat moet worden ingehaald en in welke vorm.

Studenten die niet weten waar ze aan toe zijn, worden opgeroepen zich te melden bij hun opleiding, docent of studieloopbaancoach.

Steeds meer onderwijs wordt al online aangeboden en het aanbod zal de komende tijd toenemen. De hogeschool roept studenten op om bij te blijven. Informeer bij je opleiding hoe het onderwijs online aangeboden wordt en zorg dat je niet onnodig lessen mist!

De hogeschool werkt aan ondersteuning voor online toetsing op afstand. Ook wordt alles in het werk gesteld om applicaties hiervoor beschikbaar te krijgen. Ons online magazine OnderwijsopAfstand.hr.nl wordt op korte termijn aangevuld met informatie over online toetsen. Er wordt gewerkt aan het opzetten van één loket voor vragen en ondersteuning. Voor ondersteuningsvragen op IT-gebied kun je je op dit moment richten tot het servicepunt van FIT (service@hr.nl). Voor overige vragen over digitale didactiek kun je terecht bij de helpdesk.

Iedereen is welkom
De huidige maatschappelijke situatie heeft grote impact op iedereen, dus ook op studiekiezers. In tijden van onzekerheid moeten ze een belangrijke knoop doorhakken. Hogeschool Rotterdam benadrukt dat iedereen van harte welkom is. De huidige ontwikkelingen in de maatschappij zijn al verwarrend genoeg, dus is de boodschap: je bent welkom, dan maken we er iets moois van. Samen.

De hogeschool bereidt zich voor op een situatie dat aanmelders hun aanmelddossier niet op dezelfde manier op orde kunnen krijgen als gebruikelijk noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat examens in het MBO uitgesteld moeten worden. We gaan daar regelingen voor ontwerpen, zodat studiekiezers niet tussen wal en schip terecht komen. Nadere informatie volgt. Houd onze site en updates ook om die reden goed in de gaten.

Online Open Dagen en inschrijving aankomende studenten
Middelbare scholieren en mbo-studenten die in de examenfase zitten kunnen onze open dagen virtueel bezoeken. Ze kunnen via verschillende kanalen vragen stellen aan bijvoorbeeld studenten en docenten, die alles over hun opleiding kunnen vertellen. Eigenlijk exact hetzelfde als tijdens een open dag op locatie, maar dan vanachter de computer of tablet. Meer informatie over de online open dagen volgt zo snel mogelijk. Op die manier kunnen aankomende studenten een zorgvuldige studiekeuze maken.

Als studiekiezers zich voor komend collegejaar aanmelden voor de opleiding van hun keuze, kan Hogeschool Rotterdam hen goed op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen de hogeschool en hun opleiding.

Openstelling gebouwen
De locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat opengesteld voor medewerkers en studenten die de voorzieningen ontbreken om online onderwijs te geven c.q. te volgen. De hogeschool verzoekt medewerkers en studenten alleen naar de twee locaties te komen, indien dit noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden zijn. Is dat het geval, dan ben je uiteraard welkom. De hogeschool wijst er wel op dat je je bij een bezoek aan de locaties aan de RIVM richtlijnen dient te houden.

Dienstverlening op afstand
Naast het onderwijs vindt ook zoveel mogelijk dienstverlening plaats op afstand: online, telefonisch en per mail. Docenten kunnen voor informatie over online onderwijs terecht op de site OnderwijsopAfstand.hr.nl en binnenkort is op deze site ook een magazine beschikbaar over online toetsing. De bestanden van de mediatheken zijn te raadplegen via www.hr.nl/mediatheek.

Digitale veiligheid
In deze tijd van onderwijs op afstand en thuiswerken vraagt de hogeschool speciale aandacht voor digitale veiligheid. Op dit moment krijgen we signalen dat aan het coronavirus gerelateerde phishing e-mails worden rondgestuurd. Dat is op dit moment bij Hogeschool Rotterdam nog niet het geval, maar het is niet uit te sluiten dat het in de nabije toekomst gebeurt. De hogeschool vraagt je daarom ook in deze periode waakzaam te blijven. Ontvang je een bericht dat je niet vertrouwt, kijk dan op Hint wat je kunt doen.

Overzetten van bestanden voor toegang op afstand
Medewerkers of studenten die gedeelde bestanden willen overzetten, zodat zij erbij kunnen vanaf huis, worden dringend opgeroepen dit niet zelf te doen. Op dit moment werken bijna alle collega's en studenten online, waardoor het tot vertraging leidt wanneer je zelf je persoonlijke mappen naar OneDrive of je gedeelde mappen naar Teams sleept. Doe dit dus alsjeblieft niet, maar laat FIT je daarbij helpen. Op Hint vind je er een stap-voor-stap instructie voor. Dit en andere informatie over werken op afstand vind je ook op Hint.

Situatie na 1 juni
De hogeschool begrijpt dat er veel vragen zijn over de situatie tot aan de zomer, simpelweg omdat niet duidelijk is hoe de situatie in Nederland is tot die tijd. De hogeschool blijft online werken, zolang dat nodig is. Wat rond of na de zomer gebeurt, is nog niet te zeggen en daar zullen ook landelijk afspraken over gemaakt moeten worden. We sluiten niet uit dat ons jaarrooster anders ingericht moet worden en dat het gevolgen heeft voor de vakanties.  Zodra dit duidelijk is, worden jullie daarover geïnformeerd.

Hogeschool Rotterdam Online
Voor nu is Hogeschool Rotterdam Online onze huidige status en daar maken we met elkaar het beste van. We zetten grote stappen en vragen begrip dat het hier en daar niet perfect loopt. Als we blijven communiceren, lossen we dat samen op. Via deze weg spreekt de hogeschool dan ook waardering uit voor de collega’s die onze locaties draaiend houden, collega’s die op welke wijze dan ook ondersteuning bieden en aan die collega’s die alles op alles zetten, zodat ons onderwijs online doorgaat.

 

Update vrijdag 20 maart: deadlines nieuwe inschrijvingen, BSA, NSE, jaarrooster en veilig online thuiswerken

Deadlines nieuwe inschrijving
De hogeschool communiceerde al eerder dat de deadline voor studenten om zich aan te melden voor een nieuwe studie wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Het kabinet heeft nu ook besloten deze datum aan te houden. Over de studiekeuzecheck nam Hogeschool Rotterdam al eerder het besluit deze op te schorten tot 6 april. Hogeschool Rotterdam onderzoekt of, en zo ja op welke manier het mogelijk is om na 6 april de studiekeuzecheck aan te bieden. Houd daarom deze updates goed in de gaten. Wat betreft de selectieprocedure houdt Hogeschool Rotterdam vast aan de deadline van 15 april, omdat de voortgang van de selectieprocedure ondanks de omstandigheden zorgvuldig verloopt.

Bindend studieadvies
Zoals eerder al gecommuniceerd krijgen de huidige eerstejaars- en tweedejaarsstudenten wel een bindend studieadvies, maar zullen daar geen formele consequenties aan verbonden worden. Niemand hoeft dus de opleiding te verlaten. Dat betekent overigens niet dat de hogeschool geen waarde hecht aan het BSA, integendeel. Studenten moeten dat advies zeer serieus nemen en met hun slc’er in gesprek gaan over hun aanpak voor het vervolg van de studie. Er wordt dus nadrukkelijk een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de studenten. Zeker gezien het feit dat de nog niet behaalde studiepunten op een later moment alsnog gehaald moeten worden. De hogeschool verwacht dat studenten het onderwijs dat op afstand wordt aangeboden ook daadwerkelijk volgen. Er is op dit moment geen sprake van vakantie, het onderwijs draait waar mogelijk gewoon door.

NSE gaat niet door
Gezien de impact van de overheidsmaatregelen ten aanzien van het coronavirus voor het onderwijs, vindt de Nationale Studenten Enquête (NSE) dit jaar geen doorgang.

Collegegeld
Er komen veel vragen van studenten binnen over het wel of niet betalen van collegegeld. De hogeschool begrijpt de impact van de huidige situatie. In de vorige update heeft de hogeschool al gemeld dat het collegegeld gewoon moet worden betaald, omdat het onderwijs weliswaar niet op onze fysieke locaties plaatsvindt, maar wel op andere manieren. Bovendien mag de hogeschool niet zelfstandig beslissen collegegeld kwijt te schelden; deze bevoegdheid ligt bij de overheid. Daarom verwijst de hogeschool door naar de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), hier staan de mogelijkheden die de overheid biedt voor studiefinanciering en collegegeldkrediet.

Inschrijving vanuit mbo en havo en doorstroom naar universiteit
Hogeschool Rotterdam krijgt veel vragen binnen over het inschrijven voor een opleiding vanuit het mbo of de havo. De kans is aanwezig dat niet alle aankomende studenten, als gevolg van de coronacrisis, hun formaliteiten op tijd in orde krijgen om zich in te kunnen schrijven. De hogeschool onderkent dit probleem, evenals de overheid dat doet, en onderzoekt welke passende maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat aankomende studenten er niet de dupe van mogen worden als zij buiten hun schuld om formaliteiten niet op orde krijgen. Buitenlandse studenten zonder visumverplichting vallen hier ook onder. Dit vraagstuk heeft op landelijk niveau de aandacht en is ook relevant voor onze studenten die willen doorstromen naar de universiteit. Hogeschool Rotterdam gaat zich inspannen dat deze groep studenten niet op formaliteiten wordt afgewezen.

Scenario’s na 6 april
De hogeschool begrijpt dat er veel vragen leven over de situatie na 6 april. Enkele universiteiten hebben gecommuniceerd dat zij al hun fysieke onderwijs tot de zomervakantie opschorten. Hogeschool Rotterdam kiest daar op dit moment niet voor, maar wacht de instructies af van de rijksoverheid. Wel worden verschillende scenario’s ontwikkeld voor de periode na 6 april. Van belang is nu dat goed wordt vastgelegd welk onderwijs doorgang vindt, welk onderwijs in aangepaste vorm doorgang vindt en welk onderwijs nu niet kan plaatsvinden.

Gevolgen voor vakanties
Hogeschool Rotterdam sluit niet uit dat het jaarrooster anders ingericht wordt, simpelweg omdat niet duidelijk is hoe de situatie in Nederland na 6 april is. Er wordt gekeken naar scenario’s waarin fysiek onderwijs langere tijd niet mogelijk is. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de zomervakantie. Zodra hier meer over bekend is, communiceert de hogeschool dat uiteraard zo snel mogelijk. Dit hangt af van de instructies van de overheid, zoals ook het geval was bij het besluit om tot en met 6 april geen fysiek onderwijs aan te bieden op de locaties. Als het onderwijs weer in de ‘normale’ vorm wordt herstart, zal per student individueel gekeken moeten worden wat er moet worden ingehaald en in welke vorm. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld stageopdrachten. Studenten die tegen vraagstukken aanlopen ten aanzien van studie-achterstand, stages, enzovoorts worden opgeroepen om zich te wenden tot hun opleiding, bijvoorbeeld bij hun slc’er. Om maatwerk te kunnen verrichten, moet de hogeschool voor elke student inzicht hebben in de zaken die spelen.

Veilig online werken
Er komen signalen binnen dat naast Teams ook andere platforms worden gebruikt voor videoconferencing, zoals Zoom.us. De hogeschool begrijpt dat medewerkers zoeken naar mogelijkheden, maar er zijn risico’s aan verbonden als iedereen op eigen initiatief systemen inzet. Teams is als onderdeel van Office365 aangekocht door de hogeschool, wordt beheerd en beveiligd door de IT-afdeling en is speciaal voor de hogeschool geconfigureerd. Dat geldt niet voor andere aanbieders. Zonder nadere afspraken, inrichting en beheer loopt de hogeschool privacy- en securityrisico’s. Naast videoconferencing geldt dit uiteraard ook voor andere applicaties die niet door de hogeschool gehost worden. Mocht Teams echt tekortschieten in functionaliteiten of als er behoefte is aan systemen die op dit moment niet door de hogeschool worden aangeboden, neem dan contact op met de informatiemanager van je instituut, kenniscentrum of dienst. Informatiemanagers kunnen adviseren over het gebruik van software en waar nodig een proces op gang brengen om aanvullende software in een beveiligde hogeschoolomgeving aan te gaan bieden. Heb je vragen over gebruik van persoonsgegevens vanwege gewijzigde processen, neem dan contact op met privacy@hr.nl .

Verder geeft de website van het NCSC enkele aandachtspunten in verband met thuiswerken en actuele cyberdreigingen.

Sluiting locaties MP en Willem de Kooning
De afgelopen dagen is op de nog geopende gebouwen geïnventariseerd hoeveel studenten en medewerkers aanwezig waren. Aan de hand van die statistieken is besloten ook locaties Museumpark en Willem de Kooning Academy vanaf dinsdag 24 maart te sluiten. Dat betekent dat vanaf die datum alleen nog de locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat (van 08:00 tot 17:00 uur) toegankelijk zijn.

Tips voor thuiswerken
Medewerkers zijn genoodzaakt zo veel mogelijk thuis te werken. Hoe maak je daar een zo goed mogelijke thuiswerkplek? In de Q&A van het Informatiepunt Coronavirus is een aantal handige tips opgenomen om medewerkers op weg te helpen met het inrichten van een prettige werkplek.

Welke dag is het?
Het zijn op zijn zachtst gezegd vreemde tijden. Tijden die op iedereen impact hebben, niet alleen in de dynamiek van de hogeschool, maar het raakt ons ook in de familiesfeer. Alles is anders. Niet alleen in de maatschappij, maar ook op het gebied van studie en werk. Iedereen vraagt zich vast wel eens af wat voor dag het ook alweer is. Voor de duidelijkheid: het is vrijdag. Bijna weekend, dus. Probeer daar ‘ouderwets’ van te genieten, ook al zijn de mogelijkheden daartoe misschien beperkter dan voorheen. Dus: prettig weekend!

BSA-maatregel
Hogeschool Rotterdam heeft besloten dit jaar geen consequenties te verbinden aan de studieadviezen die gegeven worden aan het einde van het eerste jaar van inschrijving (ook wel BSA’s genoemd). Dit betekent:

Studenten die nu in hun eerste jaar van inschrijving (bacheloropleiding of associate degree-opleiding) zitten krijgen wel een advies over de voortgang van hun studie, maar daar worden geen consequenties aan verbonden.

Studenten die nu in hun tweede jaar van inschrijving (bacheloropleiding of associate degree-opleiding) zitten en van wie het studieadvies is aangehouden (o.b.v. persoonlijke omstandigheden) krijgen ook een advies over de voortgang van hun studie. Ook aan dit advies worden geen consequenties verbonden.

De verwachting is dat de hogeschool eind deze week over de verdere invulling van deze maatregel zal communiceren. Wel wordt benadrukt dat studiepunten uit het eerste jaar die nog niet zijn behaald, op een later moment wel moeten worden gehaald.

Collegegeld
Op 25 maart vindt de volgende incasso van het collegegeld plaats. Meerdere studenten hebben gevraagd of zij collegegeld moeten blijven betalen nu er geen onderwijs op de locaties van de hogeschool wordt aangeboden.

Het antwoord hierop is ja. Het onderwijs gaat door, ook al vindt dat niet op de locatie van de hogeschool plaats. De hogeschool werkt hard aan het realiseren van onderwijs op afstand. De hogeschool mag bovendien niet zelf beslissen om collegegeld kwijt te schelden. Dat betekent dat er op 25 maart een reguliere incasso van het collegegeld plaatsvindt.

Handleidingen onderwijs op afstand beschikbaar
Het magazine OnderwijsopAfstand.hr.nl staat online! Gemaakt voor en door collega's van Hogeschool Rotterdam. Hij bevat handleidingen voor bijvoorbeeld het online en live geven van colleges en organiseren van peerfeedback en is voorzien van didactisch perspectief en veel praktische tips.

Uiteraard vullen we de komende tijd het magazine aan met nieuwe onderdelen, maar de belangrijkste informatie om aan de slag te kunnen staat er in.

Docenten, we hopen dat het jullie goed helpt bij je onderwijs op afstand! Een Helpdesk functie is ook aangemaakt voor 'digitale & didactische vragen'. De bemensing wordt komende dagen opgezet.
We gaan vooral uit van applicaties die we goed kunnen ondersteunen, dus Microsoft Teams en FeedbackFruits zie je veel terugkomen.

In een paar dagen tijd hebben we dit magazine ontwikkeld. Een waar co-creatie product. Intensieve samenwerking tussen docenten, projectbegeleiders (van WERKplaats Onderwijsleertechnologie), IT-specialisten, mediatheek, communicatie, crisisteams en ondersteuners. Maar ook externe contacten met hogescholen, universiteiten en leveranciers, droegen bij aan het verzamelen van kennis en tips. Bijzonder om zo'n sterke eensgezindheid en team-effort te ervaren in deze vreemde 'corona-tijd'.

Neem goed kennis van het magazine OnderwijsopAfstand.hr.nl. Laten we ons ook realiseren dat het massaal online werken ook nieuwe vragen oproept met betrekking tot privacy. Als je daar vragen over hebt, meld je dan bij het Corona-meldpunt.

Openstelling Mediatheken
De verschillende uitgiftepunten van boeken van de mediatheek zijn gesloten vanaf woensdag 18 maart tot maandag 6 april. Materiaal van de mediatheken is online beschikbaar. Informatiespecialisten helpen studenten en docenten actief bij het vinden van online les- en studiemateriaal. Zij ondersteunen per mail of telefonisch bij een begeleidingsvraag en indien nodig wordt er een fysieke afspraak gemaakt op locatie Museumpark. Meer informatie vind je op www.hr.nl/mediatheek. Deze maatregel is lijn met de voorzieningen t.a.v. het decanaat en ICT-ondersteuning, waarbij vragen via de mail gesteld kunnen worden en indien nodig een fysieke afspraak wordt gemaakt.

Thuiswerken met kinderen
De vele spoedmaatregelen die getroffen moeten worden, zowel door de overheid als door de hogeschool, vergen improvisatie van ons allemaal. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het gegeven dat de kinderopvang en de scholen zijn gesloten en dat thuisonderwijs nodig is? Wij realiseren ons dat de huidige situatie veel medewerkers voor een uitdaging plaatst. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan aanvullende beleidsmaatregelen. 

Totdat meer duidelijk is, hanteren we de volgende lijn (in ieder geval tot en met 6 april):

Medewerkers hoeven de komende tijd geen verlof op te nemen, als zij vanwege de kabinetsmaatregelen incidenteel niet kunnen werken. Zodra we aanvullend beleid hebben vastgesteld, komen we mogelijk op deze uitgezette lijn terug. Voor nu hopen we dat we met elkaar de rust kunnen bewaren en onder deze moeilijke omstandigheden de hogeschool kunnen laten doordraaien. 

In situaties waarin het structureel niet gaat lukken om het merendeel van de werkuren thuis te werken, omdat de zorgtaak alle aandacht opeist, begrijpen wij dat het een medewerker meer rust kan geven om in overleg met je manager naar mogelijke oplossingen te zoeken. Dan kan het helpen om juist wel verlof op te nemen of om een beroep te doen op je duurzame inzetbaarheidsuren. Maar een suggestie kan ook zijn dat in dat geval een deel van de uren later worden ingehaald, wanneer de eerste crisis voorbij is en ieders inzet nodig is, om de opstart mogelijk te maken.  

Bereikbaarheid bedrijfsmaatschappelijk werk
Deze turbulente tijd, omtrent het coronavirus, brengt heel wat onzekerheid, vragen en/of gevoelens met zich mee. Ondanks de gesloten vestigingen kunnen medewerkers, indien nodig, terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker: Liselot de Jonge. Als je het moeilijk vindt om met de huidige situatie om te gaan, een gevoel van onzekerheid ervaart of de verandering lastig vindt om mee om te gaan, neem dan contact met haar op. 

Daarnaast kun je haar ook contacten met betrekking tot andere vraagstukken rondom privé en/of werk, zoals verstoring werk-privé balans, dreigende stress, burn-out en verzuim, omgaan met (organisatie)veranderingen en ontwikkelvragen.
Kijk voor meer informatie op intranet.

Bereikbaarheid Bedrijfsmaatschappelijk Werker Liselot de Jonge:
Telefonisch bereikbaar via: 06-39087626  of via de mail: l.de.jonge@gimd.nl of l.d.a.de.jonge@hr.nl 
Op alle werkdagen bereikbaar tussen: 09:00-17:00 uur. Daarbuiten kan een mail worden gestuurd en zal er z.s.m. contact worden opgenomen.


Stopzetting registratie thuisquarantaine of besmetting, reguliere ziekmelding
Gezien de huidige stand van zaken m.b.t. het vervallen van het onderwijs op locaties en het feit dat het merendeel van de medewerkers thuiswerkt, zullen wij thuisquarantaines en eventuele besmettingen met het coronavirus niet meer registreren en communiceren. Leidinggevenden hoeven hier ook geen melding meer van te maken. Belangrijk is wel het volgende. In geval van ziekte verzoeken wij dit uiteraard via de reguliere ziekmeldingsprocedure te doen.


Coulanceregeling (nav annulering studie of stage buitenland)
De coulanceregeling, die eerder is ingesteld ten behoeve van geannuleerde reizen naar China, is verruimd en heeft nu betrekking op uitreizen naar en inreizen vanuit alle landen. De regeling betreft gemaakte noodzakelijke kosten die niet op een andere manier gerestitueerd kunnen worden, zoals via een verzekering of via de vliegmaatschappij. Studenten die dit betreft kunnen hiervoor contact opnemen met hun eigen instituut.

Calamiteiten in het buitenland
In het geval van een (dreigende) calamiteit in het buitenland belt de student/medewerker te allen tijde het nummer: 0031 - 10 794 99 99.

Op dit nummer is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week een medewerker bereikbaar die eerstelijns ondersteuning biedt. Het nummer mag dus niet gebruikt worden voor andere vragen zoals bijv. stage-opdracht, deadlines en andere niet-urgente zaken. Studenten en medewerkers kunnen dit noodnummer direct bellen of aanvragen via de lokale telefooncentrale door een collect call of reverse charge call aan te vragen.

Studenten die zich in het buitenland bevinden en vragen hebben over minder spoedeisende zaken, zoals beurzen, kunnen contact opnemen met CoIA Exchange: coia-exchange@hr.nl.

Informatie voor internationale studenten in Rotterdam
In het geval van een (dreigende) calamiteit kunnen internationale studenten te allen tijde het nummer 010 – 794 99 99 bellen. Op dit nummer is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week een medewerker bereikbaar die eerstelijns ondersteuning biedt.

Vragen m.b.t. huisvesting kunnen worden gesteld aan coia-housing@hr.nl.
Vragen m.b.t. praktische zaken rondom uitschrijving bij voortijdig vertrek uit Rotterdam, kunnen worden gesteld aan CoIA-Student Support: coia-studentsupport@hr.nl.
Internationale studenten die een huisarts nodig hebben in Rotterdam, kunnen deze vinden via https://gpforinternationals.erasmusmc.nl.

Bindend studieadvies opgeschort
Hogeschool Rotterdam schort dit collegejaar (2019/2020) het bindend studieadvies op. Dat betekent dat iedereen kan doorstuderen. De hogeschool sluit niet uit dat studenten op enig moment wel een bsa krijgen, maar aan dit advies zullen geen negatieve consequenties worden verbonden.

Aangepaste openingstijden
Alle eerder genomen maatregelen door de hogeschool liepen aanvankelijk tot en met 31 maart. Als gevolg van een beslissing van de rijksoverheid lopen die maatregelen nu door tot en met 6 april. Dat betekent dat er tot en met 6 april geen onderwijs wordt gegeven op onze locaties. De gebouwen blijven open, maar per direct wordt het zogenaamde zomerrooster gehanteerd. Dat betekent dat de locaties zijn geopend van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Welke locaties blijven open?
Vanaf woensdag 18 maart zijn alleen de locaties Kralingse Zoom, Rochussenstraat, Museumpark en Willem de Kooning Academie geopend. Hogeschool Rotterdam bekijkt van dag tot dag welke gebouwen geopend moeten blijven. Houd de updates in de gaten. Medewerkers die voor het uitoefenen van hun werk materiaal nodig hebben dat op een locatie ligt die vanaf woensdag gesloten is, moeten hiervoor uiterlijk dinsdag maatregelen treffen.

Voorzorgsmaatregelen
Bij een bezoek aan een van de gebouwen houd je de door de overheid opgestelde voorzorgsmaatregelen in acht.Houd bijvoorbeeld altijd 1,5 meter afstand tot een ander. Van groot belang is het volgende. Heb je gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. Kun je vanuit thuis werken? Werk dan thuis. Word je geacht je werk te doen op een van de geopende locaties? Hou de voorzorgsmaatregelen in acht.

Voorzieningen voor studenten
In de openleercentra op onze locaties kunnen studenten zelfstandig studeren, in geval studenten in de thuissituatie niet de middelen hebben om online onderwijs te genieten. Verder zijn alleen de mediatheken geopend op de locaties die open blijven. De mediatheken zijn in eerste instantie niet geopend om te studeren, maar om begeleiding te geven aan studenten die moeite hebben online studiemateriaal te vinden. Houd rekening met het volgende: moet je ergens in een ruimte zijn die te krap is om voldoende afstand van elkaar te houden conform bovenstaande voorzorgsmaatregelen, zoek dan een andere ruimte.

Om diezelfde reden wordt zelfstudie in kleine groepjes ontraden. Probeer zo veel mogelijk via mail of WhatsApp met elkaar te communiceren in plaats van elkaar onder ogen te komen. Alle vormen van onderwijs waarbij fysiek contact komt kijken, zoals groepsopdrachten waarvoor je bij elkaar moet komen zoals straatinterviews en -enquêtes, kunnen geen doorgang vinden.

Onderwijs op afstand
Het onderwijs in fysieke vorm ligt stil tot en met in ieder geval 6 april. We werken er gezamenlijk aan het onderwijs zo veel mogelijk digitaal aan te bieden. Instructies hiervoor zijn op dinsdag 17 maart beschikbaar voor docenten. Houd deze updates in de gaten.

Wat kunnen docenten en docententeams nu al doen? Overleggen met hun team en onderwijsmanager welke onderwijsonderdelen prioriteit hebben in het opzetten en aanbieden van afstandsonderwijs. In de tussentijd stimuleren we studenten om zelfstudie op te pakken.

Thuiswerken
Medewerkers wordt geadviseerd om goed gebruik te maken van de mogelijkheden die Microsoft Teams biedt. Hier staat een bruikbare toelichting. De hogeschool adviseert onderwijsteams de volgende Teamsstructuur: 1 Team per leerjaar van een opleiding. Met daarbinnen een kanaal per cursus(code). De hogeschool verzoekt nadrukkelijk om niet ‘in het wilde weg’ teams aan te maken. De hogeschool adviseert stafmedewerkers een sobere, op het werk toegespitste teamstructuur te kiezen.

Servicepunten en IT ondersteuning
Als je IT-ondersteuning nodig hebt zijn de Servicepunten beschikbaar op afstand. Raadpleeg hiervoor alsjeblieft eerst de veelgestelde vragen. Als je na het lezen nog vragen hebt, kan je via het TOPdesk self service portaal (zie https://hint.hr.nl/werkenopafstand) of via de mail op service@hr.nl ondersteuning vragen. De collega’s van de Servicepunten kunnen je dan indien nodig terugbellen om je vraag snel te beantwoorden.

Hulpvraag
Iedereen met ervaring met het uitvoeren van onderwijs op afstand kan collega’s online ondersteunen met het gebruik van tools (wo. Microsoft Teams en FeedbackFruits). Mail dan naar corona.info@hr.nl o.v.v. ‘Ik help graag’.

Studeren in het buitenland
De hogeschool is afgelopen weekend begonnen met het terugroepen van alle studenten uit het buitenland die van het vliegtuig afhankelijk zijn om terug te keren. Daartoe is contact gezocht met deze studenten. Als zij na herhaaldelijke verzoeken toch in het buitenland willen blijven, respecteert de hogeschool die beslissing. Dit betekent wel dat de hogeschool niet meer aan de zorgplicht voor deze studenten gehouden kan worden, indien de situatie onverhoopt verslechtert. Uiteraard zullen wij wel hulp aanbieden waar dat kan.

Als studenten daarbij onderwijs volgen in het buitenland dat aan onze kwaliteitseisen voldoet, dan zijn de daar behaalde studiepunten geldig.

Coulanceregeling
De coulanceregeling die eerder alleen van toepassing was op studenten die stage- of studieactiviteiten in China geannuleerd zagen worden, geldt nu voor alle landen. Als een student in dit opzicht kosten heeft gemaakt (reiskosten, visumkosten, huisvestingskosten) die niet op een andere manier kunnen worden gerestitueerd, wordt de coulanceregeling van kracht. Studenten die dit betreft worden door hun eigen instituut hierover verder geïnformeerd. Gezien de verschillende omstandigheden in verschillende landen heeft de hogeschool enkele dagen nodig om uit te zoeken of de coulanceregeling nadere aanscherping behoeft.

Reizen na 6 april?
Hogeschool Rotterdam heeft eerder gecommuniceerd alle reizen tot eind april stop te zetten. Half april zal worden bekeken of deze periode verlengd moet worden. Het is op dit moment niet mogelijk om een inschatting te maken van de situatie na 1 mei, om die reden adviseren we zeer terughoudend te zijn in de organisatie van reizen tussen 1 mei en de zomervakantie; zeker als het gaat om reizen per vliegtuig.

In geval van problemen bij reizen die geboekt worden voor de periode waarvan de hogeschool aangeeft dat er gereisd kan worden - half april wordt helder of dat vanaf eind april het geval kan zijn - is de coulanceregeling niet van toepassing en dringt de hogeschool aan op adequate verzekering.

De voorbereidingen t.a.v. verblijf in het buitenland voor studie en stage, vinden voortgang volgens de daarvoor geldende procedures.

Stages in zorg en onderwijs
Studenten die stagelopen in het onderwijs worden – nu de scholen gesloten zijn – dikwijls  gevraagd of ze kunnen helpen met het opvangen van kinderen van ouders met vitale beroepen of met het digitaliseren van het onderwijs. Studenten die stagelopen in de zorg kunnen gevraagd worden te assisteren bij het verlenen van zorg.

Van belang is daarbij het volgende: uitgangspunt is dat de studenten stagelopen. Heb je een arbeidscontract, dan volg je het beleid van de school/instelling (je werkgever). Ben je op basis van een stage-overeenkomst (stagiair) werkzaam op een school en vraagt je stage-adres je om niet te komen, dan blijf je thuis en zoeken we een manier om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Vraagt het stage-adres je om wel te komen, dan gaan we er vanuit dat je gaat.

We gaan er vooralsnog van uit dat je op de schooldagen beschikbaar bent voor school (online) en niet naar je stage-adres gaat. Aarzel je, bijvoorbeeld omdat je zelf of iemand in je nabijheid gezondheidsproblemen heeft, neem dan contact op met je instituutsopleider of SLC’er.

Afstudeerbegeleiding
Afstudeerbegeleiding vindt doorgang, zij het in een aangepaste vorm. Dit wordt telefonisch of online georganiseerd. Als dit niet te organiseren is, is de consequentie dat de begeleiding niet kan plaatsvinden. Afstudeerzittingen zijn de enige uitzondering op de regel dat we niet in fysieke vorm onderwijs aanbieden, uiteraard met inachtneming van alle veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Studievertraging
De hogeschool spant zich in om het onderwijs zodanig te verzorgen dat er zo weinig mogelijk studievertraging ontstaat. De hogeschool roept studenten op datzelfde te doen. Desalniettemin is het reëel te veronderstellen dat er studievertraging zal optreden. Als de hogeschool in de fase komt dat het reguliere onderwijs weer wordt opgestart, zal per opleiding gekeken worden of en welke additionele maatregelen genomen moeten worden.

Vragen?
Heb je vragen over de gevolgen van het coronavirus op jouw werk of studie? Ga dan naar de website van Informatiepunt Coronavirus. Heb je een algemene vraag over het coronavirus? Kijk dan op de site van het RIVM of de GGD Rijnmond of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen zijn begrijpelijkerwijs veel vragen ontvangen van medewerkers en studenten. Deze update geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Ook willen we benadrukken dat het vervallen van onderwijsactiviteiten op de locaties niet betekent dat het onderwijs volledig stil ligt. Momenteel worden voorzieningen getroffen om waar mogelijk, onderwijs op afstand te gaan opstarten. Daarover zal volgende week naar medewerkers en studenten worden gecommuniceerd vanuit de opleiding.

Gebouwen Hogeschool Rotterdam zijn open

De publieke ruimtes van de hogeschool zijn open. De open leercentra en de mediatheek zijn toegankelijk. We wijzen erop dat alle voorzieningen van de mediatheek ook online beschikbaar zijn. De gebouwen zijn open volgens de reguliere openingstijden. Vanwege de zeer beperkte aanwezigheid van studenten en medewerkers op de locaties worden de horecavoorzieningen teruggebracht.

Onderwijs op afstand

We werken hard om een gedeeltelijke opstart van afstandsonderwijs mogelijk te maken. In de tussentijd stimuleren we studenten om zelfstudie op te pakken. Begin volgende week zullen we een omgeving online zetten waar we voor de meest essentiële onderwijsvormen handleidingen en tools  voor afstandsonderwijs zullen bieden. Overleg alvast met je team en onderwijsmanager welke onderwijsonderdelen jullie prioriteit geven in het opzetten en aanbieden van afstandsonderwijs. Toetsing op afstand zal gedurende de onderwijssluiting niet mogelijk zijn.

Verplichte colleges, tentamens, BSA

Er is begrip voor de vele vragen over colleges, tentamens, BSA, enz. Hogeschool Rotterdam is over dergelijke sector-brede onderwerpen in overleg met andere hogescholen en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Zodra een landelijke of HR-specifieke richtlijn is geformuleerd, zal daarover worden gecommuniceerd.

Afstuderen gaat door, volgens planning 

Afstudeersessies die gepland staan tot en met 31 maart gaan vooralsnog door. Dit betekent dat ook de afstudeerbegeleiding doorgang kan vinden. Studenten en docenten moeten hierover afspraken maken, of begeleiding bijvoorbeeld op afstand plaatsvindt. Over afstudeersessies na 31 maart volgt op een later moment communicatie.

Inleveren studieopdrachten

Het inleveren van studieopdrachten kan in principe doorgaan. Studenten dienen met hun opleiding te bespreken op welke wijze dit dient te gebeuren.

Studiekeuzecheckgesprekken vervallen

Alle geplande Studiekeuzecheckgesprekken (SKC) tot 31 maart vervallen. Over geplande gesprekken na die datum, wordt op een later moment gecommuniceerd.

Geplande overleggen en bijeenkomsten

We versoberen onze vergadercultuur. Vergaderingen of bijeenkomsten over bedrijfs-kritische processen gaan wel regulier door. Het is aan de leidinggevende of de voorzitter van een overleg om te bepalen of hiervan sprake is. 

Thuiswerken

De Rijksoverheid stelt in haar richtlijn het volgende:

 • Ben je ziek of heb je verkoudheidsklachten, blijf thuis.
 • Iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken.
  • Maak hierover afspraken met je direct leidinggevende, ook over welke voorzieningen nodig zijn.
  • Is thuiswerken niet mogelijk overleg dan met je direct leidinggevende wat te doen.

Instructie voor thuiswerken
Wanneer je thuis wilt werken kun je gebruik maken van de Microsoft Office365 omgeving. Hiervoor ga je naar https://portal.office.com en log je in met je gebruikersnaam@hr.nl. Je hebt daar de beschikking over Outlook voor je e-mail, OneDrive voor je persoonlijke bestanden en Teams voor je samenwerkingsbestanden. Zijn er bestanden die je nog in de gedeelde mappen hebt staan en hier niet kan vinden?  ga dan naar https://myfiles.hr.nl. Op HINT zijn handleidingen beschikbaar voor het gebruik van Microsoft Office365 (zoek op “slimmer samenwerken”).

Thuiswerkomgeving
Er wordt momenteel zeer veel gebruik gemaakt van de thuiswerkomgeving. Hierdoor werkt de thuiswerkomgeving trager dan normaal. Probeer waar mogelijk gebruik te maken van de Microsoft Office365 oplossing voor thuiswerken.

Telefonie
Als je je vaste telefoonnummer wilt doorschakelen naar je mobiele telefoon en je bent niet aanwezig op een van onze locaties, mail dan naar service@hr.nl. Vermeld in je mail jouw gebruikersnaam, vaste telefoonnummer en het mobiele telefoonnummer waar naar doorgeschakeld moet worden.

Zoals eerder aangegeven, gaan de ontwikkelingen rond het coronavirus snel. Op donderdag zijn de maatregelen voor het Hoger Onderwijs binnen een paar uur gewijzigd. Eerder op de dag was het advies om onderwijsactiviteiten tot maximaal 100 personen te organiseren. Inmiddels is het advies dat het kabinet hogescholen en universiteiten oproept om in ieder geval tot en met 31 maart geen onderwijs meer aan te bieden op de locaties. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens.

Dit betekent dat met ingang van vrijdag 13 maart alle onderwijsactiviteiten op Hogeschool Rotterdam locaties komen te vervallen. Studenten en docenten worden opgeroepen om niet naar de hogeschool te komen.

De gebouwen blijven wel open voor andere activiteiten. Ook stage-activiteiten vinden in principe gewoon doorgang. Dit is ter beoordeling van de stage-aanbieder en de stagiair. Bovenstaande maatregelen komen in aanvulling op de eerder op de dag gecommuniceerde maatregelen, zoals het reisbeleid en het stopzetten van evenementen, waaronder de open dag.

We volgen de ontwikkelingen en houden jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Studenten en medewerkers kunnen met vragen terecht bij het Informatiepunt Coronavirus corona.info@hr.nl  

Vrijdag komt het crisisteam weer bijeen om de impact van deze maatregel te bespreken, waarna verdere communicatie volgt. 

Hogeschool Rotterdam heeft nadere maatregelen genomen, omdat de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus zich in rap tempo opvolgen. De overheid heeft op een aantal terreinen de maatregelen aangescherpt, zoals tijdens de persconferentie van donderdagmiddag duidelijk werd. Er leven vragen onder studenten en medewerkers.

Stand van zaken
Hogeschool Rotterdam kent momenteel 18 thuisquarantaines. Daarnaast is bij één student besmetting met het coronavirus vastgesteld. De student bij wie de besmetting is vastgesteld studeert Mens en Techniek op de locatie Pieter de Hoochweg. De hogeschool staat in contact met de GGD, die bepaalt of er een contactonderzoek nodig is in de omgeving van de student. In dat geval wordt met betrokkenen contact opgenomen door de GGD. De locatie blijft geopend en het onderwijs zal doorgang vinden.

Reizen
De hogeschool heeft besloten per direct alle buitenlandreizen tot nader order op te schorten. Voor de komende weken stonden zo’n 60 studiereizen gepland. Die gaan niet door, ongeacht het reisadvies voor het land van bestemming. Voorheen ging het alleen om reizen naar gebieden met code oranje of rood, nu geldt dat voor alle landen. Recente ontwikkelingen leren dat de situatie snel kan veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar landen als Denemarken, Oostenrijk en de Verenigde Staten.

Studenten en medewerkers die tegen deze maatregel in toch reizen, doen dit dan per definitie in het kader van een privéreis. De hogeschool aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten.

Met studenten of medewerkers die zich in het buitenland bevinden wordt contact opgenomen om daar waar nodig tot een passende oplossing te komen c.q. noodzakelijke hulp te bieden.

Studiereizen náár Hogeschool Rotterdam kunnen evenmin doorgang vinden.

Evenementen
Evenementen van Hogeschool Rotterdam die niet gerelateerd zijn aan het onderwijs worden per direct opgeschort. Ook evenementen die direct gerelateerd zijn aan het onderwijs en leiden tot samenkomst van meer dan honderd mensen, worden opgeschort, conform de maatregelen van de overheid. Denk aan grootschalige colleges, proefstuderen en diploma-uitreikingen. Mochten studenten hun diploma nodig hebben voor bijvoorbeeld een sollicitatie of een vervolgstudie, dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met hun instituut.

De open dag van 28 maart gaat niet door. Mogelijk organiseert de hogeschool op een later moment een open dag. Gezien het studiekeuzeproces van studiekiezers wordt de aanmelddeadline voor opleidingen verschoven van 1 mei naar 1 juni.

Voor de helderheid: onderwijs- en werkgerelateerde activiteiten waarbij niet meer dan 100 personen bijeenkomen (zoals lessen, vergaderingen, afstuderen, studiekeuzecheck) vinden doorgang.

De hogeschool kent een aantal open ruimten, waar regelmatig grote aantallen studenten en werknemers samenkomen, zoals openleercentra, mediatheken en kantines. De hogeschool beraadt zich hoe hiermee moet worden omgegaan en komt mogelijk met nadere berichtgeving.

Aangescherpt advies gezondheidsklachten
Het advies dat voorheen gold voor Noord-Brabant geldt nu voor het hele land. Dat betekent dat iedereen die kampt met verkoudheidsklachten moet thuisblijven. De reguliere procedures voor ziekmelden gelden. Mensen die geen gezondheidsklachten hebben en voor wie het mogelijk is thuis te werken, worden geadviseerd dat te doen, na overleg met hun leidinggevende.

Onderwijs met fysiek contact
Alle vormen van onderwijs en werkvormen met fysiek contact worden per direct stopgezet. Denk aan lessen fysiotherapie, bewegingsonderwijs, maar ook aan BHV-cursussen en managementtrainingen waarbij werkvormen worden ingezet die lichamelijk contact vereisen.

Stage en werk
In de praktijk blijkt dat studenten die stagelopen c.q. werkzaam zijn (in het kader van duaal onderwijs), incidenteel gevraagd worden niet meer naar school te gaan, omdat hun werkgever het risico op besmetting wil beperken. Daar waar mensen onderwijs aan de hogeschool combineren met daarbij passend werk, respecteert de hogeschool dit standpunt. Daar waar sprake is van een stagerelatie is Hogeschool Rotterdam van mening dat het onderwijs voorrang heeft, maar zal de hogeschool er alles aan doen om met de betrokken partij tot een passende oplossing te komen voor alle partijen. 

Reizen Italië niet meer toegestaan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Italië verder aangescherpt: voor delen in het noorden geldt code rood en voor de rest van het land code oranje. Dat laatste betekent dat conform ons "Calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland" reizen in het kader van werkbezoek, studie of stage niet meer is toegestaan. Een uitreisverbod heeft een verplicht karakter. Dit betekent dat studenten die tegen de uitreis-maatregel in toch uitreizen, dit per definitie doen in het kader van een privéreis. Onze hogeschool aanvaardt ten aanzien van deze studenten geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of zorgplicht. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten.

De hogeschool begrijpt uiteraard welk effect het uitreisverbod kan hebben. Een gevolg van dit uitreisverbod is dat voor een aantal studenten studie- of stageactiviteiten zijn of worden geannuleerd, terwijl zij hiervoor wellicht reeds kosten hebben gemaakt. Gezien het uitzonderlijke karakter van deze uitreis-maatregel treft de hogeschool een coulanceregeling voor studenten t.a.v. de gemaakte noodzakelijke kosten die niet op een andere manier kunnen worden gerestitueerd. Studenten wie dit betreft worden door hun eigen instituut hierover verder geïnformeerd.

Reizen naar gebieden met reisadvies code groen en geel

Studiereizen naar gebieden met code groen of geel kunnen wel doorgaan. Realiseer je wel dat, mocht de kleurcode veranderen naar oranje of rood, terugkeer naar Nederland verplicht is. De hogeschool neemt dan contact op met de medewerker of student en zal zich maximaal inspannen om repatriëring mogelijk te maken. Studenten of medewerkers kunnen uiteraard een eigen afweging maken om niet te vertrekken naar een bestemming met code groen of geel. De eventueel reeds gemaakte kosten worden in dat geval niet door de hogeschool vergoed. Zorg dat je goed geïnformeerd en goed voorbereid op reis gaat (ook ten aanzien van reis- en annuleringsverzekering).

Studenten en medewerkers uit Noord-Brabant

Zoals eerder gecommuniceerd, hanteert Hogeschool Rotterdam het actuele beleid van het RIVM en de GGD. In lijn met het advies van de RIVM adviseert de hogeschool studenten en medewerkers woonachtig in Noord-Brabant met verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten of koorts) om thuis te blijven.

Studenten uit Noord-Brabant
Studenten woonachtig in Noord-Brabant met klachten, kunnen zich via de reguliere manier ziekmelden bij hun opleiding.

Medewerkers uit Noord-Brabant
Sommige medewerkers die milde klachten hebben, kunnen ervoor kiezen om vanuit huis hun werk te doen. Zij hoeven zich dan niet ziek te melden. Afstemming hierover met de direct leidinggevende is wel nodig, zoals normaal gesproken ook het geval is. Medewerkers met klachten die niet van huis uit hun werk kunnen doen, moeten zich wel ziekmelden.

Collega's of studenten met gezinsleden of huisgenoten die milde klachten hebben, moeten een eigen afweging maken op basis van gezond verstand. Als zij zelf geen klachten hebben, gelden voor hen geen nadere richtlijnen.

Evenementen

Zoals eerder gecommuniceerd kunnen evenementen zoals congressen en diploma-uitreikingen gewoon doorgaan, binnen het kader van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Er zal ter plekke extra aandacht worden besteed aan de sanitaire voorzieningen en aan communicatie over de richtlijnen, waaronder de oproep om geen handen te schudden.

De afgelopen weken zijn de eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland vastgesteld. Zoals eerder gecommuniceerd, hanteert Hogeschool Rotterdam het actuele beleid van het RIVM en de GGD.

In lijn met het advies van de RIVM van 6 maart jl., adviseert de hogeschool studenten en medewerkers woonachtig in Noord-Brabant met verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten of koorts) om thuis te blijven. 

Aan medewerkers en studenten wordt gevraagd een eigen afweging te maken of deze maatregel op hen van toepassing is. Ga hier verstandig mee om. We wijzen op de afzonderlijke mails die vandaag hierover naar medewerkers en studenten zijn gestuurd. Indien je met verkoudheidsklachten thuisblijft, meld je dan op de reguliere manier ziek. Geef daarbij aan dat je afwezigheid verband houdt met de Noord-Brabant maatregel van het RIVM.

We volgen de berichtgeving van de RIVM op de voet en zullen bij een wijziging van het advies weer communiceren. Houd voor updates vanuit de hogeschool het Informatiepunt Coronavirus in de gaten via www.hr.nl/informatiepunt-coronavirus. Vragen in relatie tot de hogeschool kun je mailen naar corona.info@hr.nl

Voor vragen t.a.v. het advies voor Noord-Brabant en algemene vragen over het coronavirus kun je terecht op de site van het RIVM

Informatiepunt Coronavirus is live

Vanaf vandaag is het Informatiepunt Coronavirus van Hogeschool Rotterdam actief. Medewerkers en studenten die vragen hebben over het COVID-19-virus kunnen deze stellen via corona.info@hr.nl. Op de externe website is ook een online Informatiepunt Coronavirus met vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze worden regelmatig aangepast o.b.v. de actualiteiten. Ook worden er de laatste updates van de hogeschool gepubliceerd. Wijs medestudenten en collega’s op dit informatiepunt en bekijk de Nederlandse  of de Engelse versie

Thuisquarantaine

Op dit moment zijn bij de hogeschool drie meldingen bekend van studenten die op verzoek van de GGD of huisarts (uit voorzorg) in thuisquarantaine verblijven. Zij zijn niet getest op het coronavirus, maar zijn in contact geweest met iemand waarbij het vermoeden van besmetting bestaat. De hogeschool heeft contact met deze studenten en monitort de situatie. Heb je vragen, mail dan naar corona.info@hr.nl

Melding en registratie van thuisquarantaine t.b.v. leidinggevenden en SLC’ers

Voor Studieloopbaancoaches (SLC) en leidinggevenden is een proces ingericht om meldingen te registreren van studenten of medewerkers die melden dat zij op last van de huisarts of GGD in thuisquarantaine zijn geplaatst. Zie dit stroomschema voor het proces. Studenten melden zich bij hun SLC’er; medewerkers melden zich bij hun leidinggevende. Het is van belang dat de juiste informatie wordt doorgegeven bij een melding en dat het direct wordt gemaild aan de directeur, met cc aan de (onderwijs)manager waar de student/medewerker onder valt. Meldingen worden geregistreerd, zodat we de ziekmeldingen goed kunnen monitoren. 

Reisadvies Italië

Op dinsdagavond 3 maart is het reisadvies voor het grootste deel van Noord-Italië veranderd van code geel naar code oranje. Conform het Calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland van de hogeschool is uitreizen naar dit gebied voor studie of werk niet toegestaan. Op dit moment is één student van Hogeschool Rotterdam in dit gebied aanwezig; de hogeschool staat in nauw contact met deze student. 

Huisartsen voor internationale studenten

Wij krijgen signalen dat internationale studenten die geen huisarts hebben in Nederland moeilijk contact krijgen met de GGD vanwege de drukte aldaar. Het Erasmus MC heeft een overzicht van huisartsenpraktijken in Rotterdam die internationale studenten als patiënt aannemen. We verzoeken ook docenten om internationale studenten hierop te wijzen als zij behoefte hebben aan medische hulp of advies, bijvoorbeeld bij gezondheidsklachten die mogelijk in het kader staan van het coronavirus. 

Adviezen RIVM

Hogeschool Rotterdam volgt de adviezen van het RIVM. Naarmate de situatie rondom het coronavirus verandert, past het RIVM zo nodig ook het beleid aan. Het kan daarom zijn dat in eerdere updates informatie staat, bijvoorbeeld over de vraag wanneer contact moet worden opgenomen met de huisarts of GGD, die niet meer strookt met het huidige beleid van het RIVM. Neem bij onduidelijkheid contact op met het Informatiepunt Coronavirus van Hogeschool Rotterdam via corona.info@hr.nl

Informatiepunt en FAQ

Op korte termijn wordt op de hogeschool een informatiepunt ingericht waar studenten en medewerkers per e-mail terechtkunnen met vragen over het coronavirus. Op basis van de vragen die daar binnenkomen, wordt een pagina met veel gestelde vragen (FAQ). Op deze manier hopen wij zo veel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden en de informatie breed beschikbaar te stellen. Meer informatie volgt z.s.m. 

Wat te doen bij gezondheidsklachten?

De hogeschool volgt de richtlijnen van het RIVM. Als je, als medewerker of student, koorts hebt met luchtwegklachten en in de afgelopen twee weken ofwel in een risicogebied bent geweest, ofwel contact hebt gehad met iemand die besmet is met het coronavirus, meld je dan bij de huisarts of de GGD. De huisarts of GGD bepaalt of het nodig is om thuis te blijven. In het geval dat het nodig is om thuis te blijven vanwege het risico op besmetting met het coronavirus, meld dit dan bij je leidinggevende (als medewerker) of SLC’er (als student). Zij registreren dit, zodat de hogeschool het aantal mogelijke ziektegevallen goed kan blijven monitoren. 

Schoonmaak

Uit advies van de RIVM blijkt dat extra schoonmaakrondes bovenop de zorgvuldige schoonmaak die al plaatsvindt, geen zin hebben ter voorkoming van of verspreiding van het coronavirus. Een aantal keer extra handen wassen, is wel nuttig. Om die reden is het schoonmaakbedrijf er extra alert op dat zeepdispensers gevuld zijn en dat handdoekrollen voldoende ververst worden. Zodra het volgens advies van het RIVM nodig is, zullen zo nodig aanvullende maatregelen worden genomen. Dat is op dit moment nog niet aan de orde.

Evenementen en congressen

Congressen of andere grootschalige evenementen kunnen (vooralsnog) doorgaan. Voor sprekers en bezoekers gelden de richtlijnen van het RIVM: als zij uit een risicogebied afkomstig zijn en gezondheidsklachten hebben of ontwikkelen, moeten zij thuisblijven. Maak - zoals gewoonlijk - een eigen zakelijke afweging indien de kwaliteit van het congres onder druk komt te staan vanwege teveel afmeldingen.

Registreer je in Osiris bij studie of stage in het buitenland

Onze studenten reizen de hele wereld over voor stage en/of studie. Dat stimuleren wij ook in het kader van internationalisering. Omwille van je eigen veiligheid is het echter van belang dat studenten zich tijdig en volledig registreren in Osiris vóórdat zij naar het buitenland afreizen. In geval van onverhoopte calamiteiten in een bepaald land, is direct in beeld wie zich in een bepaald gebied bevindt. Dit maakt de communicatie en eventuele repatriëring makkelijker.

Studiereizen naar gebieden code groen of geel

Voor studiereizen volgt de hogeschool het Calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland. Studiereizen naar gebieden die volgens het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken met code oranje en rood zijn aangegeven, kunnen niet doorgaan. Hierover is eerder gecommuniceerd. Studiereizen naar gebieden met code groen of geel kunnen wel doorgaan. Realiseer je wel dat, mocht de kleurcode veranderen naar oranje of rood, terugkeer naar Nederland verplicht is. De hogeschool neemt dan contact op en faciliteert indien nodig de repatriëring.
Studenten of medewerkers kunnen uiteraard een eigen afweging maken om niet te vertrekken naar een bestemming met code groen of geel. De eventueel reeds gemaakte kosten worden in dat geval niet door de hogeschool vergoed.

Het crisismanagementteam monitort de situatie zorgvuldig en anticipeert op verschillende mogelijke scenario’s. Zodra er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, zal hierover worden gecommuniceerd.

De afgelopen week zijn de eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland vastgesteld. Met de voorjaarsvakantie net achter ons, begrijpen we dat er hierdoor vragen ontstaan binnen de organisatie. Zoals in eerdere updates (zie hieronder) gecommuniceerd, hanteren we het actuele beleid van de RIVM en de GGD. Daarnaast heeft de Rijksoverheid onlangs een richtlijn gepubliceerd die specifiek voor het onderwijs geldt.  

Terugkeren vanuit besmet gebied:
 • Indien sprake is van lichte luchtwegklachten raadt het RIVM aan om thuis te blijven. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts of lokale GGD.
 • Neem direct telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD indien sprake is van koorts met luchtwegklachten (bijv. hoesten of kortademigheid). Stem in dit geval met de arts af of je aan het werk/naar school kunt. Is dit niet het geval, meld dit dan direct bij je SLC’er, je onderwijsmanager of direct leidinggevende.
 • Medewerkers of studenten waarbij geen sprake is van koorts of (lichte) luchtwegklachten, kunnen volgens de richtlijn van de autoriteiten gewoon aan het werk/naar school.
Terugkeren uit onbesmet gebied:
 • Keer je terug uit onbesmet gebied dan gelden geen bijzondere maatregelen. Bij twijfel of zorg, adviseren de autoriteiten om telefonisch met je huisarts of lokale GGD in contact te treden.
Wat kunnen we als hogeschool doen om eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:
 1. Was vaker dan normaal je handen, 20 seconden lang. Doe dat op deze wijze
 2. Maak gebruik van zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Was daarna je handen.
 3. Hoest of nies in je elleboog.
 4. Hoewel niet in lijn met onze gedragscode, schud elkaar voorlopig niet de hand, maar knik vriendelijk.
 5. Heb je koorts of luchtwegklachten waar je bezorgd om bent, raadpleeg dan telefonisch je huisarts of lokale GGD.
 6. Meld het direct bij je SLC’er, opleidingsmanager of direct leidinggevende indien bij jou de verdenking bestaat van besmetting met het coronavirus.
 7. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de fabels en feiten rond het coronavirus. Meer informatie vind je op de site van het RIVM en de GGD. Daarnaast heeft de overheid ook een algemeen informatienummer geopend: 0800-1351 waar je met vragen terecht kunt. 

We begrijpen dat de actuele ontwikkelingen een onrustig gevoel kunnen geven, maar vragen iedereen toch om de rust te bewaren. Juist nu moeten we verstandig omgaan met de situatie en handelen op basis van de feiten die de autoriteiten in hun actuele richtlijnen hanteren.

Maandag 2 maart komt het crisismanagement team van de hogeschool wederom bijeen. We zullen de actuele situatie bespreken en bepalen of we als hogeschool extra maatregelen moeten nemen. Indien nodig communiceren we weer een update van de laatste stand van zaken.

Aanscherping reisadviezen Italië en Zuid-Korea

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op maandag 24 februari het reisadvies voor Italië aangescherpt. Vanwege een in- en uitreisverbod in enkele gemeenten in Noord-Italië is de code rood (niet reizen) voor deze gemeenten afgegeven. Voor de directe omgeving van deze gemeenten geldt code oranje (alleen strikt noodzakelijke reizen); voor het grootste deel van Noord-Italië en voor Rome en omgeving geldt code geel (let op, veiligheidsrisico’s).

Op dinsdagavond 25 februari is ook voor Zuid-Korea het reisadvies aangescherpt. In de stad Daegu en het gebied Cheongdo geldt code oranje vanwege de voorzorgsmaatregelen die de overheid daar heeft genomen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor de rest van het land geldt code groen.

Reizen naar Italië en Zuid-Korea

Conform het Calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland  verleent de hogeschool geen toestemming voor reizen naar gebieden waar code oranje of rood geldt. Op dit moment vindt de inventarisatie plaats van de studenten en medewerkers van de hogeschool die zich voor studie of werk in Italië en Zuid-Korea bevinden of die voornemens zijn naar deze gebieden af te reizen. In dit kader benadrukt het crisismanagementteam nogmaals het belang van zorgvuldige registratie van uitgaande mobiliteit op de instituten.

Terugkeren van vakantie in Italië

Hogeschool Rotterdam volgt het beleid van het RIVM  en de GGD ten aanzien van vakantiegangers die terugkeren uit Italië. Deze beleidslijn houdt in dat mensen die terugkeren uit Noord-Italië (inclusief het gebied waarvoor code rood geldt) niet in quarantaine hoeven te worden geplaatst en alleen getest hoeven te worden op het coronavirus indien zij koorts met luchtwegklachten ontwikkelen. Een en ander houdt in dat voor studenten en medewerkers die terugkeren van vakantie in Italië geen bijzondere maatregelen worden getroffen. Alleen indien zij na terugkomst koorts met luchtwegklachten ontwikkelen, moeten zij zich melden bij huisarts of GGD.

Situatie in China

De situatie in China is ongewijzigd ten opzichte van de vorige update.

Het crisismanagementteam heeft het signaal ontvangen dat rond geplande studiereizen naar andere Aziatische landen ook vragen c.q. zorg ontstaat ten aanzien van het coronavirus. 

We wijzen er graag op dat de hogeschool in het calamiteitenplan buitenlandreizen het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt. Dit betekent dat, in het geval dat Buitenlandse Zaken code groen of geel instelt voor een bepaald land, doorgang van de studiereis een individuele afweging van de student of medewerker is. Ook kan de opleiding of het instituut besluiten dat een studiereis wordt afgelast, omdat de maatregelen in een bepaald land tot belemmeringen leiden t.a.v. de te volgen (onderwijs)activiteiten. 

Uiteraard begrijpen we dat de berichtgeving rond het coronavirus tot zorg leidt. We adviseren dan ook dringend dat iedere deelnemer goed geïnformeerd en goed voorbereid (ook v.w.b. reis- én annuleringsverzekering) aan een studiereis begint.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op donderdag 5 februari het reisadvies verder aangescherpt. De code rood (niet reizen) voor de regio Hubei en code oranje (alleen strikt noodzakelijke reizen) voor de rest van China zijn ongewijzigd. De aanscherping bestaat daaruit dat hiernaast nu ook het advies geldt voor mensen die zich in China bevinden om te bedenken of het nog steeds noodzakelijk is om in China te blijven. Zo niet, om gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden om uit China te vertrekken. Dit vanwege de mogelijk verdere maatregelen die door de Chinese autoriteiten worden getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Uitreisverbod Hogeschool Rotterdam

Het op donderdag 30 januari ingestelde uitreisverbod naar China is dan ook onverminderd van kracht voor medewerkers en studenten van Hogeschool Rotterdam.
Het uitreisverbod heeft een verplicht karakter. Dit betekent dat studenten die tegen de uitreis-maatregel in, toch reizen naar China, dit per definitie doen in het kader van een privéreis. Dit houdt in dat Hogeschool Rotterdam ten aanzien van deze studenten geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of zorgplicht aanvaardt. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten.

Gevolgen reisverbod en coulanceregeling

De hogeschool begrijpt uiteraard welk effect het uitreisverbod kan hebben. Een gevolg van dit uitreisverbod is dat voor een aantal studenten studie- of stageactiviteiten in China zijn geannuleerd, terwijl zij hiervoor wellicht reeds kosten hebben gemaakt. Gezien het uitzonderlijke karakter van deze uitreis-maatregel treft de hogeschool een coulanceregeling voor studenten t.a.v. de gemaakte noodzakelijke kosten die niet op een andere manier kunnen worden gerestitueerd. Studenten die dit betreft worden door hun eigen instituut hierover verder geïnformeerd.
De hogeschool begrijpt dat het vervallen van de stage of studie in China teleurstellend is, maar de recente ontwikkelingen laten geen andere keuze.

Vanuit onze hogeschool zijn op dit moment 7 studenten in China. De hogeschool staat in contact met hen en doen wat in het vermogen ligt om hen terug naar Nederland te laten komen. Dit aantal studenten is groter dan aanvankelijk bij ons bekend was. Dit onderstreept het belang van zorgvuldige registratie van uitgaande mobiliteit op de instituten.

In februari verwacht de hogeschool 8 inkomende Chinese studenten voor een exchange-programma of voor een volledige opleiding. Deze studenten zijn en blijven welkom. Hierin volgt Hogeschool Rotterdam het advies van de GGD, wat inhoudt dat reizigers vanuit China welkom zijn, maar zich bij klachten (meer dan 38 graden koorts, longproblemen of kortademigheid binnen 14 dagen na aankomst uit China) bij de huisarts of de GGD moeten melden.

Vanuit CoIA en de betreffende instituten worden deze studenten voorgelicht over wat te doen bij gezondheidsklachten, maar ook over de mogelijke gevoeligheden die zij in Nederland zullen tegenkomen. Ook zullen de huisgenoten van de nu inreizende Chinese studenten worden voorgelicht.

Voornemen om af te reizen

Op dit moment is het beeld dat tot de zomer circa 85 studenten dan wel medewerkers van de hogeschool voornemens waren om uit te reizen naar China. Dit beeld is gebaseerd op een inventarisatie onder alle instituten, diensten en kenniscentra. 

In het geval van een geannuleerde reis naar China ligt de verantwoordelijkheid om te voorzien in adequate alternatieven voor het in China te volgen onderwijs bij het instituut, in overleg met de student en met de examencommissie. Naar verwachting is hier aanstaande maandag meer informatie over.

Spanningen

De kans bestaat dat er spanningen zouden kunnen ontstaan jegens collega’s of studenten met een Aziatisch uiterlijk wanneer de verspreiding van het coronavirus zich verder voortzet. Het crisimanagementteam wijst iedereen erop om alert te zijn dat collega’s en studenten met een Aziatisch uiterlijk niet onheus worden bejegend. Hierin is de gedragscode van de hogeschool leidend.

Donderdagavond 30 januari is een uitreisverbod naar China (inclusief Hongkong) afgekondigd voor studenten en medewerkers van de hogeschool. Dit is intern en extern gecommuniceerd. Het besluit is in lijn met het beleid van andere Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Aangezien de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat, heeft het College van Bestuur besloten dat uitreizen naar China in het kader van stage, studie, of werkbezoek per direct niet meer is toegestaan voor medewerkers en studenten van de hogeschool. Deze beperkende maatregel is in lijn met ons calamiteitenplan buitenlandreizen en geldt voorlopig voor onbepaalde tijd.

Studenten of medewerkers die binnenkort voor studie, stage of werk naar China zouden afreizen, zullen door hun instituut, kenniscentrum of dienst nader worden geïnformeerd.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen