Menu
  English

  Rotterdamse onderwijsinstellingen starten pilot sneltesten

  12 februari 2021

  De COVID-19 pandemie heeft significante impact op het onderwijs. Fysiek onderwijs is sterk beperkt. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Hogeschool Rotterdam (HR), Albeda en enkele wetenschappers vanuit het Erasmus Medisch Centrum (EMC) gaan daarom samenwerken in een pilot van 1 maart tot 10 mei ‘Sneltesten in het onderwijs’.

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is nauw betrokken en steunt de onderwijsinstellingen met dit initiatief. Met deze pilot is er een gezamenlijk belang voor de Rotterdamse studenten en docenten om weer meer naar het fysieke onderwijs toe te leven. 

  “Hiermee willen we bestuderen of en op welke wijze fysieke onderwijsactiviteiten weer op grotere schaal gefaciliteerd kunnen worden. Studenten hebben hiermee de mogelijkheid om zichzelf thuis te testen. Zij krijgen zo een belangrijke rol in het traject. Vanaf 1 maart starten we met de pilot”, aldus Ed Brinksma voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Opschaling fysiek onderwijs door sneltesten

  Een negatieve testuitslag kan niet alleen veiliger onderwijs mogelijk maken, maar ook het risico beperken gedurende het reizen van en naar de onderwijslocatie. Daarmee dient de pilot niet alleen het individuele (dat van de student) en het institutionele belang (dat van de onderwijsinstelling), maar ook het collectief belang in het zoveel mogelijk beperken van de virusverspreiding. Als blijkt dat thuistesten door studenten op een betrouwbare en effectieve wijze wordt uitgevoerd, dan kan dit in eerste instantie betekenen dat alle studenten (dus niet alleen de kwetsbare groepen) op termijn in elk geval de mogelijkheid hebben om meer fysiek aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld tentamens en onderwijsactiviteiten. Vervolgens kan gekeken worden naar verdere opschaling van fysiek onderwijs.

  “Veel jongeren hebben het zwaar tijdens deze pandemie. Ze willen dolgraag weer op locatie onderwijs krijgen en studeren”, aldus Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Als we dankzij het thuistesten meer onderwijsactiviteiten in onze gebouwen kunnen laten plaatsvinden, is dat een belangrijke morele opsteker voor studenten.”

  Omvang en doorlooptijd

  De populatie studenten binnen deze pilot (ongeveer 1500) zal verdeeld worden onder de drie onderwijsinstellingen (500 EUR-studenten, 500 hogeschool-studenten en 500 studenten van het Albeda). Dit maakt het mogelijk om de verschillende groepen studenten onderling te vergelijken. Ook wordt hiermee een bredere pool aan deskundigen en experts gerealiseerd voor de uitvoering en analyse van de resultaten. Deze studenten zullen in principe drie keer worden getest in de periode van de pilot, namelijk van 1 maart tot 10 mei.

  “Sneltesten kunnen juist ook in het mbo helpen bij vroeg signalering van COVID 19. Door het gebruik van sneltesten kunnen de mogelijkheden verruimd worden voor onze studenten om meer dan nu mogelijk is, fysiek onderwijs te volgen. Daarnaast leveren de sneltesten een bijdrage aan de veiligheid van onze studenten, docenten en ondersteunend personeel”, aldus Ron Kooren, voorzitter College van Bestuur Albeda.