Menu
Zoeken English

Klaar voor de start?

Jaaropening 1 september 2020

Vakantie, heerlijk! Een paar weken genieten en opladen. Daarna staan we weer te trappelen om aan het nieuwe collegejaar te beginnen. De afgelopen maanden is er heel veel gebeurd; mooie dingen zijn ontstaan, waarop we in 2020/2021 willen voortborduren.

Nieuwe ideeën, originele manieren van onderwijs op afstand, verrassende samenwerkingen, noem maar op. En… we verlangen ook een beetje terug naar lessen in de klas, het lab, de werkplaats.

We kunnen niet wachten om met studenten weer aan de slag te gaan. De impact van het coronavirus op Hogeschool Rotterdam was en is groot, zeker. Maar niet alleen in de negatieve zin van het woord. Er zijn kansen gecreëerd die zich in een ‘normale’ situatie waarschijnlijk minder snel of helemaal niet hadden voorgedaan. En gelukkig mogen we de nieuwe situatie weer combineren met meer les op school.

Het nieuwe collegejaar belooft dan ook weer een bijzonder jaar te worden. We hebben er zin in en zijn er klaar voor. We zijn klaar voor de start. De start van iets heel moois.

Dat vieren we op dinsdag 1 september met de officiële aftrap van collegejaar 2020/2021. Online, natuurlijk.

Programma online jaaropening

Dinsdag 1 september
14.30 - 15.00 uur Pubquiz: alles wat je altijd al wilde weten over Hogeschool Rotterdam en de stad Rotterdam
15.00 - 16.00 uur Officiële start van het nieuwe collegejaar met o.a. uitreiking Student Award en Overtref Jezelf beurs
16.00 – 16.25 uur HR Talks & podcast

Talks & podcast

HR Talk 1: Onmisbare vaardigheden, nu en in de toekomst

Door: Wesley dos Santos, alumnus en ondernemer

Opleidingen veranderen, functies veranderen, werk verandert. Alles verandert continu. Maar wat zijn de vaardigheden die eigenlijk altijd belangrijk blijven om je dromen waar te kunnen maken? Wat zijn de vaardigheden die ons mens maken en die niet over te nemen zijn door technologie?

Tinkeren, hosselen en circulair denken. Dit zijn de voor mij drie essentiële vaardigheden die toepasbaar zijn voor iedere student en medewerker en juist op dit moment. Alles met als doel om jou een stap dichter bij je beste zelf te brengen.

Wesley dos Santos is een geboren ondernemer, spreker en tinkeraar. Na zijn Bedrijfskunde MER studie aan Hogeschool Rotterdam heeft hij met succes drie bedrijven opgericht; Diversité Footwear, UniekCV en iKapitein. Alle drie door gebruik te maken van dezelfde vaardigheden als waar hij graag over spreekt: tinkhustcularity.

Wesley dos Santos

HR Talk 2: Maker van de toekomst of resultaat van de geschiedenis?

Door: Justien Marseille, hoofddocent en trendwatcher

Keren we terug naar het oude normaal, of grijpen we de kans de toekomt van ons werkveld, het onderwijs, opnieuw vorm te geven? Houden we vast aan rollen en gebruiken die ooit handig en zelfs vernieuwend waren, maar na corona in de weg zitten? Is het schoolgebouw straks nog de beste plaats voor het overdragen van kennis, of leren we altijd en overal van een docent die direct en op afroep onder de knop zit? En waarom eigenlijk 4 jaar in de klas als we een leven lang vragen hebben en antwoorden overal te vinden zijn?

In deze talk staan we stil bij methodieken die houvast bieden bij het ontwerpen van de onvoorspelbare toekomst en gaan we in op trends en veranderingen die in de onderstroom al zichtbaar zijn en aanzetten tot denken over het docentschap van de toekomst. Een toekomst die we zelf maken. Een toekomst die al is begonnen.

Justien Marseille is hoofddocent bij Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam. Justien houdt zich al ruim 25 jaar bezig met het in kaart brengen van mogelijke toekomsten en onderzoek naar prille trends en ontwikkelingen in markt en samenleving.

Justien Marseille

HR Talk 3: Meer data, minder vrijheid?

Door: Maaike Harbers, lector Artificial Intelligence & Society

In veel landen wordt geëxperimenteerd met corona-apps en de populariteit van software voor het monitoren van werknemers op afstand is sinds de coronacrisis sterk gestegen. Dat dergelijke toepassingen veel data van burgers verzamelen roept discussie op. Inbreuk op privacy is verreweg het meest gehoorde argument tegen steeds verdergaande dataverzameling. De focus op privacy vestigt de aandacht echter vooral op gevolgen van het delen van data voor individuele burgers, waardoor nog grotere maatschappelijke effecten over het hoofd gezien dreigen te worden. Deze talk gaat in op de gevolgen van grootschalige dataverzameling op de samenleving en in het bijzonder de bedreiging van onze (digitale) vrijheid. Daarbij komen voorbeelden aan bod over corona-apps, software die sollicitanten beoordeelt en social credit-systemen.

Maaike Harbers is lector Artificial Intelligence & Society bij Kenniscentrum Creating 010 en hoofddocent bij de opleiding Creative Media and Game Technologies (CMGT), beide bij Hogeschool Rotterdam. Zij onderzoekt de invloed van kunstmatige intelligentie op waarden als privacy, vrijheid en gelijkwaardigheid én hoe ontwerpers vanuit waarden nieuwe technologie kunnen ontwikkelen (kunstmatige intelligentie in het bijzonder). Zo heeft zij verschillende ontwerpmethodes ontwikkeld binnen de Value Sensitive Design aanpak die ontwerpers helpen om rekening te houden met de ethische en maatschappelijke gevolgen van technologie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gesprekstool Make Me Think, die bij verschillende opleidingen in het onderwijs wordt ingezet.

Maaike Harbers

Podcast: Hbo – nu en straks

Door: podcast-makers Jaap Jansen & PG Kroeger, platform Betrouwbare Bronnen

Zelden stond het hoger onderwijs voor zulke uitdagingen als aan het begin van het studiejaar '20/'21. Heel Rotterdams: 'Wir schaffen das!' Daarom de diverse invalshoeken van gedurfd, vernieuwend hbo bij de verschillende gesprekspartners: bestuur, bedrijfsleven, onderzoek en studiesucces.
De historische rubriek van Kroeger pakt ook een hoogtepunt in de hbo-geschiedenis waarin een even grote gamechanger werd gerealiseerd: het werk van Jan Karel Gevers.

Gasten podcast:

  • Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
  • Hans de Jong, president Philips Nederland
  • Maaike Harbers, lector Artificial Intelligence & Society, Hogeschool Rotterdam
  • Jean-Marie Molina, hoofddocent studiesucces Hogeschool Rotterdam
  • PG Kroeger, historicus en co-host Betrouwbare Bronnen
  • Jaap Jansen, presentator Betrouwbare BronnenBetrouwbare bronnen

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen