Menu English

WERKplan

Strategische koers van Hogeschool Rotterdam

Het WERKplan beschrijft onze gemeenschappelijke waarden en afspraken: het bieden van inclusief, hoogwaardig onderwijs dat sterk is verbonden met het werkveld en praktijkgericht onderzoek. Hoe dat onderwijs vorm krijgt is de verantwoordelijkheid van de opleidingsteams. De teams bepalen zelf de inrichting, uitvoering en organisatie van het onderwijs.

Een introductie

  • Ons WERKplan omvat de aanpak gericht op het maximaal vergroten van de regie over de organisatie, ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs bij opleidingsteams.
  • We geven de opleidingsteams alle ruimte en verantwoordelijkheid om hun professionele denkkracht aan te wenden om het best mogelijke onderwijs te maken. 
  • We gaan aan de slag met nieuwe werkwijzen, andere verantwoordingsprincipes en samenwerkingsvormen om invulling te geven aan de visie.
  • Ons WERKplan beschrijft een aanpak die een geleidelijke verandering stimuleert en het transitieproces begeleidt met acht WERKplaatsen.
  • Zo leren we van elke stap die we zetten. En werken we toe naar een organisatie die in staat is in te spelen op de uitdagingen waar we als hogeschool voor staan met een structuur die ons daarbij helpt. 

Het WERKplan is de uitwerking van Onze Agenda, de strategische agenda van Hogeschool Rotterdam.

Totstandkoming

De aanpak is tot stand gekomen op basis van adviezen van werkgroepen Onze Agenda, bestaande uit docenten managers, lectoren en ondersteunende medewerkers, over vraagstukken rondom organisatie, professionaliteit, leiderschapsontwikkeling, heldere spelregels, internationalisering, Nieuwe Bedrijvigheid en ICT in het onderwijs (Onderwijsleertechnologie). In opdracht van het College van Bestuur hebben externe adviseurs Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki zich gebogen over de ontwikkelopgaven van Hogeschool Rotterdam. Het advies ‘Een adaptieve hogeschool’ is tot stand gekomen op basis van gesprekken met interne en externe stakeholders van de hogeschool, en gevoed door de adviezen van de werkgroepen Onze Agenda. De adviezen zijn gebundeld als bijlagen in ons WERKplan.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen