Menu
  English

  Verkiezing Docent-onderzoekers van het jaar

  Winnaars 2020

  17 december 2020

  Hogeschool Rotterdam heeft als doelstelling onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden. Dit doen we door docenten de mogelijkheid te bieden om naast hun onderwijstaken ook praktijkgericht onderzoek te doen. Een uitdagende en belangrijke dubbelfunctie binnen de hogeschool.

  Om erkenning te geven aan onze docent-onderzoekers die onderwijs en onderzoek, ook tijdens dit bewogen jaar, met elkaar hebben weten te verweven, heeft de hogeschool de verkiezing van de ‘Docent-onderzoekers van het jaar’ in het leven geroepen. 
  De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,- om in (nieuw) onderzoek te kunnen investeren.

  Vanwege corona was het helaas geen optie om de winnaars op locatie te verrassen. Om die reden was er gekozen om de prijzen geheel in de stijl van deze tijd, digitaal uit te reiken. Tijdens verschillende meetings van de winnaars verscheen collegelid Zakia Guernina onaangekondigd in beeld en reikte de prijzen uit. De winnaars waren compleet overrompeld, maar uiteraard blij verrast!

  De winnaars zijn:

  Bij Kenniscentrum Creating 010 mocht Marije Brom de prijs in ontvangst nemen voor haar bevlogenheid en haar ambitie om docenten en studenten meer te leren over kunstmatige intelligentie en hen kritisch te laten nadenken over de rol van AI in de maatschappij. Zo doet ze bij het lectoraat Communication in the Networked Society onderzoek naar AI-gedreven influencers die aan populariteit winnen op sociale media en de invloed die daarvan uitgaat op mens en maatschappij.  


  Kenniscentrum Business Innovation roept Dea Knol-Veldhuizen uit tot winnaar omdat zij het toonbeeld is van hoe het kenniscentrum graag wil werken: samen met onderwijs vraagstukken uit de praktijk helpen oplossen en de uitkomsten ervan teruggeven als kennisontwikkeling voor datzelfde onderwijs en voor de praktijk. Ze is daarnaast een goede ambassadeur van het Kenniscentrum naar het onderwijs en de praktijk toe.  Kenniscentrum Talentontwikkeling sprak haar waardering uit voor Martine van der Pluijm, omdat zij zorgvuldig heeft gewerkt aan de wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bruikbare aanpak Thuis in taal, om ook laaggeletterde/laagopgeleide ouders te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind. Haar ambitie is om de wetenschap dienstbaar te maken aan het verbeteren van de praktijk en dat is haar gelukt.


  Marlies van der Wee-Bedeker was eerst als verbinder met het onderwijs betrokken bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad, maar gaandeweg meer in de rol van onderzoeker. Met haar achtergrond als onderwijskundige was ze voor het kenniscentrum een belangrijke schakel in het uitwerken van de ambities om onderwijs en onderzoek meer met elkaar te verweven. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in het vertalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van het kenniscentrum naar contextrijk onderwijs.

  Bij Kenniscentrum Zorginnovatie heeft Canan Ziylan de prijs in ontvangst genomen. Haar collega’s spreken vol lof over haar als persoon en haar gedrevenheid: ‘Canan heeft goede ideeën, is enthousiast en laat van zich horen. Ze weet het thema voeding binnen en buiten het kenniscentrum onder de aandacht te brengen. Daarmee krijgt zij dingen voor elkaar.’

   

  Wij feliciteren de winnaars van dit jaar en hopen ook het komende jaar weer veel van hen te zien en te horen.