Menu English

Varieer in woordgebruik

Kies je woorden zorgvuldig

Afhankelijk van je schrijfproduct, kies je de woorden die erbij horen. Zo zal je voor een verslag of zelfreflectie schooltaalwoorden gebruikenmaar op een hbo wordt ook van je verwacht dat je academische woorden gebruikt.

Specifiek voor jouw opleiding en toekomstige beroep is er vaktaal. Tijdens je opleiding zal je steeds meer thuis raken in die woorden. Je kan ze natuurlijk ook actief gaan leren. In je definitieve schrijfproduct, je scriptie, komen academische taal en vaktaal samen. 

Als we praten gebruiken we andere woorden dan als we schrijven. Toch is het vaak lastig om aan te voelen welke woorden je kan schrijven in je school-/zakelijke teksten. Probeer in spreektaal te schrijven, houd het wel zakelijk. 

Synoniemen

Een tekst wordt snel saai als je weinig variatie in je woorden aanbrengt. Heb je bijvoorbeeld in één alinea al drie keer ‘goed’ geschreven, dan wordt het tijd om een synoniem voor dit woord te gebruiken.

Meer tips om je schrijven te verbeteren