Menu English

Master Pedagogiek deeltijd

De opleiding voor stadspedagogen
 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Master

 • Taal

  Nederlands

De Master Pedagogiek is bedoeld voor professionals die zich richten op de jeugd binnen het onderwijs, een zorg- of welzijnsorganisatie of een overheidsinstelling.

De tweejarige opleiding richt zich op grootstedelijke opvoedvraagstukken van jeugd (0-27 jaar). De stadspedagoog is een netwerker, beleidsmaker, generalist en verbinder. Hij/zij is een regievoerder in complexe vraagstukken rondom kinderen, jeugdigen, jongeren. 

Ben je zo'n professional? Goed in je vak, maar op zoek naar verbreding? De Master Pedagogiek biedt deze verruiming van je blikveld en leidt je op tot stadspedagoog. De stadspedagoog is de regievoerder in complexe projecten in grootstedelijk maatschappelijke context die gericht is op jongeren en hun systeem (levenspatroon). Er is een groeiende behoefte aan deze sociaal-agogische professional met brede kennis in deze materie. Met de Master Pedagogiek krijg je inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij de totstandkoming en effecten van het beleid. Je doet kennis op van de (pedagogische) klassiekers, bestuurs-, beleids- en veranderkunde en je leert hoe je deze kennis in je eigen werkomgeving kunt toepassen. Ook is er aandacht voor het professioneel schrijven, presenteren en het verrichten van onderzoek binnen praktijksituaties. Want deze kwaliteiten zijn noodzakelijk om de rol van stadspedagoog goed uit te voeren.

Verder leer je tijdens de opleiding te reflecteren, feedback te geven en te ontvangen, en goede vragen te stellen. Kortom: je leert een kritisch-constructieve houding te ontwikkelen die je in staat stelt om als projectleider, regievoerder of programmamanager je rol te vervullen.

Doelgroep

Tussen onze studenten zitten mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, speciale onderwijs, wijkzorg, jeugdhulpverlening en sociale dienst. Professionals die  binnen hun eigen functie op zoek zijn naar een verbreding van het blikveld. We leiden geen onderzoekers op, maar wel kritische, onderzoekende professionals; mensen die de juiste vragen stellen, goed kijken, scherp analyseren en innovatieve oplossingen vinden binnen complexe vraagstukken in het sociale domein (doelgroep 0-27 jaar). 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Master Pedagogiek deeltijd

  Voorlichtingsactiviteiten

  Bekijk het aanbod en meld je aan

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Beroepsoverstijgende vaardigheden

  De Master Pedagogiek richt zich op professionals die op zoek zijn naar beroepsdomeinoverstijgende kennis. Je leert tijdens de opleiding daarom geen beroepsgerelateerde vaardigheden, maar wel beroepsoverstijgende vaardigheden. Een afgestudeerde van de masteropleiding is een sociaal-(ped)agogisch professional die:

  • Een analyse weet te maken van de ontwikkelingen en op basis daarvan een actuele en relevante praktijkvraag of probleemstelling kan formuleren.
  • Lokale ontwikkelingen binnen zijn beroepenveld in een (inter)nationale context weet te plaatsen.
  • Een verbindende factor is binnen een multidisciplinair en een interdisciplinair team.
  • De regierol op zich kan nemen en (sociaal) ondernemerschap toont.
  • Innovatieve voorstellen binnen zijn eigen vakgebied en vakgebiedoverstijgend kan ontwikkelen en realiseren.

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar van je opleiding tot stadspedagoog is een verbredingsjaar waarbij je in elke onderwijsperiode een ander perspectief krijgt aangereikt van waaruit je de grootstedelijke context, achtergronden van beleid en de meest actuele ontwikkelingen op dit gebied beter leert kennen en in een (inter)nationaal verband leert te plaatsen. Aan de hand van actuele casussen uit de praktijk worden de kennis, concepten en vaardigheden die in de colleges en de literatuur worden behandeld, uitgewerkt en in de situatie van de hedendaagse praktijk geplaatst.

  Het tweede jaar

  Het tweede jaar is een verdiepingsjaar waarin door middel van het doen van ontwerpgericht onderzoek je expertise als sociaal professional wordt verdiept en versterkt. Je gaat zelf op zoek naar een opdrachtgever die aan de slag wil met een weerbarstig vraagstuk wat je in co-creatie gedurende het gehele jaar gaat onderzoeken om er met elkaar mogelijke oplossingen voor te ontwerpen. 

  Werk en studie

  De Master Pedagogiek is een deeltijdopleiding en is onder meer gebaseerd op het concurrency principe: je wordt gestimuleerd de leerstof in verband te brengen met je (eigen) beroepspraktijk en vice versa. Je kunt toetsopdrachten uitvoeren in je eigen werkomgeving of er voor kiezen deze in een andere context uit te voeren zodat de opleiding bijdraagt aan jouw carrièreperspectief. 

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
  1 dag les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Als je de masteropleiding afrondt, krijg je een Master's degree en mag je je Master of Arts (afgekort MA) noemen. Deze titel is wettelijk beschermd. De masters van de hogeschool worden 'professional masters' genoemd, gezien het hoge praktijkgeoriënteerde karakter van het mastertraject.

  Beroepen

  Veel van de afgestudeerde studenten maken de overstap van 'de werkvloer' (het primaire proces) naar een baan op het middenniveau van organisaties, dat wil zeggen het middenmanagement, in een functie als coördinator, teamleider of staffunctionaris. In dit type functie is het van essentieel belang overzicht te hebben en vanuit verschillende visies te kunnen werken en denken. De masteropleiding richt zich op deze verbreding en geeft de student daarmee de bagage voor deze werkzaamheden.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  🍪

  Welkom!
  Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

  Instellen