Menu
  English

  Lerarenopleiding Frans deeltijd

  • Duur en startmoment

   Variabele duur, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

  • Taal

   Nederlands

  Houd jij ook zo van de Franse taal & cultuur en zou jij deze taal willen doorgeven aan leerlingen in het onderwijs? Dan is de lerarenopleiding Frans wellicht iets voor jou.

  Wat leer je bij de opleiding?

  Binnen de lerarenopleiding Frans besteden we aandacht aan taalvaardigheid en maak je kennis met de Franse cultuur. Daarnaast leer je hoe je een les moet voorbereiden, hoe je leerlingen motiveert en hoe je de taalvaardigheid bij leerlingen stimuleert.

  Meteen aan de slag in de praktijk

  In het eerste jaar pas je jouw kennis direct toe bij je stageschool. Tijdens de lessen op de Hogeschool koppel je dit weer terug. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar en doe je direct praktijkervaring op.

  Flexibel onderwijs

  De meeste studenten die een deeltijdopleiding volgen, hebben naast de studie een baan en een gezin. We houden hier rekening doordat je de vakken plaats- en tijdonafhankelijk kunt volgen. Dit betekent dat je zelf samen met je studieloopbaancoach jouw leerroute bepaalt. 

  Denk jij aan een carriereswitch en zie jij jezelf wel voor de klas staan als leraar Frans? Lees dan verder voor meer informatie of kom een keer kennismaken op de open dag.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Flexibele deeltijdopleiding

  Met de flexibilisering van het onderwijs zorgen we ervoor dat je de opleiding kan afstemmen op jouw onderwijsbehoefte. Dit doen we onder andere door aan te sluiten op jouw beginniveau, voorkeur voor de wijze van studeren en werkervaring.

  Je hebt als student invloed op de vorm en inhoud van je leerroute. Flexibiliteit in tempo, plaats, en begeleiding maakt dit mogelijk. Misschien heb je altijd de wens gehad om leraar te worden, misschien is die wens van recenter datum. Van belang is vooral dat je geïnteresseerd bent in het vak Frans; fictie, taalbeschouwing, taalvaardigheid en dat je je kennis wilt overbrengen aan jongeren in het beroepsonderwijs (v)mbo, of in de onderbouw van havo/vwo.

  De meeste studenten van de deeltijdopleiding hebben naast de studie een baan en een gezin. Bij deze doelgroep past onderwijs dat flexibel is en recht doet aan wat de student al weet en kan. Daar houden we rekening mee. Zo is er de mogelijkheid van plaats- en tijdonafhankelijk leren. Dit betekent dat leren op de werkplek, leren op de HR en leren in zelfstudie (of combinaties hiervan) manieren zijn waarop je je opleiding kunt vormgeven. Een online leeromgeving ondersteunt dit proces.

  Contactmomenten

  Bekijk de lesdagen en lestijden.

  Inhoud

  In ieder jaar worden de volgende leerlijnen aangeboden: fictie, taalbeschouwing en taalvaardigheid. Daarnaast volg je vakdidactiek en beroepsvormende vakken. De stage loopt als een rode draad door de opleiding heen. Vanaf jaar twee kun je je profileren in een gebied van je interesse .

  Zij-instroom

  Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject (deeltijd) wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

  Lees alle informatie over zij-instroom

  Werk en studie

  Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. In elk jaar is een stage onderdeel van het opleidingstraject. In het eerste jaar is een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs of mbo opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt dan ongeveer vijf lessen onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool. De stages in de hogere studiejaren zijn bedoeld om de verworven kennis, vaardigheden en competenties in praktijk te brengen. Gedurende langere periodes geef je een reeks lessen aan klassen van verschillend niveau (minimaal zes tot acht uur per week). Als deeltijdstudent word je door het Stagebureau geplaatst op een stageplek, tenzij je al een betaalde baan hebt in het onderwijs.

  Maak kennis met enkele docenten

  Neem contact op als je vragen hebt

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

  Doorstuderen

  Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden.

  Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook hbo-masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen. Meer informatie over de Master Leren en Innoveren.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties