Menu Zoeken English

Lerarenopleiding Duits deeltijd

 • Duur en startmoment

  Variabele duur, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Zou jij graag voor de klas willen staan en les willen geven in de Duitse taal? Als je voor de lerarenopleiding Duits kiest, dan kies je voor een veelzijdige studie.

Wat leer je bij de opleiding?

Binnen de lerarenopleiding Duits staat jouw ontwikkeling tot docent centraal, waarbij we werken met hoge verwachtingen, maar realistische doelen. Je spreekt direct veel Duits en je docenten begeleiden je bij je ontwikkeling in de taal met Duitse docenten. Tijdens de opleiding werk je elk jaar op een hoger niveau aan je taalvaardigheid, je kennis van de Duitse cultuur en je begrip van de Duitse taalkunde. Daarnaast leer hoe je een les moet voorbereiden, hoe je leerlingen motiveert en hoe je de taalvaardigheid bij leerlingen stimuleert. 

Meteen aan de slag in de praktijk

In het eerste jaar pas je jouw kennis direct toe bij je stageschool waar je direct lessen mag geven. Tijdens de lessen op de hogeschool koppel je je ervaringen weer terug zodat theorie en praktijk bij elkaar komen.

Flexibel onderwijs

Denk je eraan om een carrièreswitch te maken naar het onderwijs? Dan is de deeltijdvariant mogelijk een goede optie voor jou. De deeltijdopleiding biedt veel flexibiliteit ingesteld. Veel deeltijdstudenten hebben naast de studie ook een baan en een gezin. We houden hier rekening mee doordat je de vakken plaats- en tijdonafhankelijk kunt volgen. Samen met je studieloopbaancoach bepaal je jouw leerroute. 

Lijkt de opleiding jou wat maar heb je nog een aantal vragen? Lees verder voor meer informatie of kom een keer kennismaken op de open dag.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Flexibele deeltijdopleiding

Met de flexibilisering van het onderwijs zorgen we ervoor dat je de opleiding kan afstemmen op jouw onderwijsbehoefte. Dit doen we onder andere door aan te sluiten op jouw beginniveau, voorkeur voor de wijze van studeren en werkervaring.

Je hebt als student invloed op de vorm en inhoud van je leerroute. Flexibiliteit in tempo, plaats, en begeleiding maakt dit mogelijk. Misschien heb je altijd de wens gehad om leraar te worden, misschien is die wens van recenter datum. Van belang is vooral dat je geïnteresseerd bent in het vak Duits; fictie, taalbeschouwing, taalvaardigheid en dat je je kennis wilt overbrengen aan jongeren in het beroepsonderwijs (v)mbo, of in de onderbouw van havo/vwo.

De meeste studenten van de deeltijdopleiding hebben naast de studie een baan en een gezin. Bij deze doelgroep past onderwijs dat flexibel is en recht doet aan wat de student al weet en kan. Daar houden we rekening mee. Zo is er de mogelijkheid van plaats- en tijdonafhankelijk leren. Dit betekent dat leren op de werkplek, leren op de HR en leren in zelfstudie (of combinaties hiervan) manieren zijn waarop je je opleiding kunt vormgeven. Een online leeromgeving ondersteunt dit proces.

Contactmomenten

Bekijk de lesdagen en lestijden.

Inhoud

In ieder jaar worden de volgende leerlijnen aangeboden: fictie, taalbeschouwing en taalvaardigheid. Daarnaast volg je vakdidactiek en beroepsvormende vakken. De stage loopt als een rode draad door de opleiding heen. Vanaf jaar twee kun je je profileren in een gebied van je interesse.

Zij-instroom

Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject (deeltijd) wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

Lees alle informatie over zij-instroom

Werk en studie

Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. In elk jaar is een stage onderdeel van het opleidingstraject. In het eerste jaar is een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt ongeveer tien lessen onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool. De stages in de hogere studiejaren (4 tot 6 maanden per stage) zijn bedoeld om de verworven kennis, vaardigheden en competenties in praktijk te brengen. Gedurende langere periodes geef je een reeks lessen aan klassen van verschillend niveau (zes tot acht uur per week). Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

Doorstuderen

Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden.

Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook hbo-masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen. Meer informatie over de Master Leren en Innoveren.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen