Menu Zoeken English

Aanmeldprocedure en studiekeuzecheck

Hoe meld je je aan?

Belangrijke informatie over studiejaar 2020-2021

Aanmelden in 2 stappen

  1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
  2. Meld je uiterlijk 31 juli 2020 aan. Dat doe je via  Studielink.

Na je aanmelding: studiekeuzecheck

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

  • krijg je een uitnodiging voor een studiekeuzecheck. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht. De studiekeuzecheck bestaat uit een online studiekeuzeadviesgesprek met de opleiding. Ter ondersteuning van dit gesprek kan de opleiding je vragen (een) aanvullende activiteit(en) te doen, zoals het schrijven van een motivatiebrief, het invullen en meenemen van een intakeportfolio of het maken van een opdracht in het vakgebied van de opleiding. Vragen die in de studiekeuzecheck aan de orde komen, zijn onder andere: Heb je een relevante vooropleiding? Wat is je werkervaring? En wat zijn de redenen om met deze opleiding te starten? Ook wordt vastgesteld waaraan je gedurende de opleiding moet werken om je diploma te behalen en welke vrijstellingen je eventueel krijgt. Na de studiekeuzecheck krijg je een studiekeuzeadvies. Dit advies is niet bindend. Het advies wordt mondeling gegeven, maar je kunt dit ook terugvinden in Osiris, het studentvolgsysteem. 
  • Wanneer je denkt in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen of erkenning van eerder verworven competenties zorg er dan voor dat je je voor 1 mei aanmeldt. Dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek dat plaatsvindt in mei. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of je deel kan nemen aan het startassessment in juni. De uitkomst hiervan kan van invloed zijn op de invulling van je leerroute. Ook na 1 mei is aanmelding mogelijk, het startassessment vindt dan mogelijk later plaats. Het is dus raadzaam je voor 1 mei aan te melden. 

    Bekijk meer informatie over de studiekeuzecheck

  • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je vlak voor het begin van je studie informatie over bijvoorbeeld je lesrooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen